Trang:

Thứ tư, 30/09/2020 | 15:54

Thông tin người tìm việc

thân k'

32 đa xế-đa m'rông- đam rông-lâm đồng
Hòa đồng,vui tính,thích chơi thể thao,vẽ và ca hát

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/05/1997
- Quê quán: Lâm Đồng
- Chỗ ở hiện tại: 32 đa xê-đạ m'rông- đam rông-lâm đồng
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin