Trang:

Thứ bảy, 04/07/2020 | 13:35

Thông tin người tìm việc

Thanh Nguyen

Mỹ hoà 3 trung chánh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/02/2000
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Sài gòn
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin