Trang:

Thứ hai, 28/09/2020 | 12:58

Thông tin người tìm việc

Thuận Hoàng

Ngọc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/08/1993
- Quê quán: Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: Ngọc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin