Trang:

Thứ ba, 29/09/2020 | 02:39

Thông tin người tìm việc

Tiến Nguyễn

Bắc Thượng Quang Tiến Sóc Sơn Hà Nội
là người hài hước, năng động, sống có mục tiêu

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/07/2001
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Bắc Thượng Quang Tiến Sóc Sơn Hà Nội
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin