Trang:

Thứ bảy, 24/10/2020 | 13:29

Thông tin người tìm việc

Tran Huu Phuoc

ấp 5, Nha Bích, Chơn Thành, Bình Phước

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1998
- Quê quán: Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: ấp 5, Nha Bích, Chơn Thành, Bình Phước
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin