Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Trần Minh Hải

Trần Minh Hải

Thôn Hòa Thạch, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam


  • Giới tính
    Nam
  • Ngày sinh
    24/12/1998 00:00:00
  • Địa chỉ
    Thôn Hòa Thạch, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Tin tìm việc