Trang:

Thứ hai, 13/07/2020 | 02:06

Thông tin người tìm việc

Trần nam khánh

Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/09/1990
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Chỗ ở hiện tại: Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin