Trang:

Thứ ba, 22/09/2020 | 16:17

Thông tin người tìm việc

trần xuân thủy

trưng nhị - phúc yên - vĩnh phúc
làm việc chăm chỉ

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/10/1984
- Quê quán: Vĩnh Phúc
- Chỗ ở hiện tại: trưng nhị - phúc yên - vĩnh phúc
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin