Trang:

Thứ tư, 23/09/2020 | 20:25

Thông tin người tìm việc

Trang Lê

Mê Linh- Hà Nội
hòa đồng, biết lắng nghe trong công việc

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 16/10/1998
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Mê Linh- Hà Nội
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin