Trang:

Thứ tư, 23/09/2020 | 22:47

Thông tin người tìm việc

Trương công vình

Thái Bình
Năng động, vui tính và yêu thể thao

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/05/1995
- Quê quán: Thái Bình
- Chỗ ở hiện tại: Hà Nội
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin