Trang:

Thứ hai, 06/07/2020 | 13:01

Thông tin người tìm việc

Từ Thắng Huỳnh

R4 Hoàng Diệu P8Q4

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/10/1996
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: R4 Hoàng Diệu P8Q4
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin