Trang:

Thứ năm, 24/09/2020 | 02:40

Thông tin người tìm việc

Tuấn Phạm Minh

Tp Hồ Chí Minh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/06/2020
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Tp Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin