Trang:

Thứ tư, 15/07/2020 | 09:13

Thông tin người tìm việc

Vũ Trọng Đạt

Nam Son Quế Võ Bắc Ninh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/06/2020
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Nam Son Quế Võ Bắc Ninh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin