Theo báo chí Australia, mặc dù chưa công bố về phương &aac" /> Theo báo chí Australia, mặc dù chưa công bố về phương &aac" /> Theo báo chí Australia, mặc dù chưa công bố về phương &aac" />
Trang:

Australia cử chuyên gia hỗ trợ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:42
Thứ ba, 09/07/2018 | 19:39

Australia cử chuyên gia hỗ trợ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo b&aacute;o ch&iacute; Australia, mặc d&ugrave; chưa c&ocirc;ng bố về phương &aacute;n đưa th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng đ&aacute; c&ugrave;ng huấn luyện vi&ecirc;n ra khỏi hang Tham Luang song c&aacute;c lực lượng giải cứu đang cố gắng bơm nước từ trong hang ra ngo&agrave;i. Với tốc độ bơm như hiện nay th&igrave; sẽ giảm được mực nước trong hang từ 1-2 cm trong 1 giờ, chậm hơn nhiều so với mong đợi của c&aacute;c nh&agrave; chức tr&aacute;ch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện nay c&aacute;c lực lượng chức năng cũng đang t&igrave;m th&ecirc;m c&aacute;ch để bơm được nhiều nước ra b&ecirc;n ngo&agrave;i hơn. Theo Chris Moc, chuy&ecirc;n gia của qu&acirc;n đội Australia, người đang tham gia nỗ lực giải cứu, việc bơm nước ra ngo&agrave;i l&agrave; việc cần thiết phải l&agrave;m nhất trong giai đoạn hiện nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Phương &aacute;n an to&agrave;n nhất đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m giảm mực nước trong hang. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần đảm bảo rằng mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh của bất kỳ phương &aacute;n n&agrave;o đ&oacute; l&agrave; đảm bảo sự an to&agrave;n cho c&aacute;c em. V&agrave;o thời điểm n&agrave;y th&igrave; tất cả c&aacute;c nỗ lực được triển khai để hạ mực nước trong hang. V&agrave; t&ocirc;i cho rằng đ&acirc;y l&agrave; sự lựa chọn tốt nhất&rdquo;, &ocirc;ng Moc n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chris Moc l&agrave; một trong c&aacute;c chuy&ecirc;n gia của Australia đang c&oacute; mặt tại hiện trường, trong đ&oacute; bao gồm 6 chuy&ecirc;n gia lặn của cảnh s&aacute;t Australia. Ng&agrave;y mai, 3 chuy&ecirc;n gia kh&aacute;c của Australia về khắc phục thảm họa, kế hoạch v&agrave; điều phối c&aacute;c nỗ lực sẽ l&ecirc;n đường để tham gia v&agrave;o nỗ lực giải cứu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Australia cử người tới hỗ trợ Thái Lan giải cứu đội bóng" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-doi-bong.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo dự b&aacute;o thời tiết th&igrave; từ ng&agrave;y 7-12/7 tới, khu vực miền Bắc Th&aacute;i Lan sẽ phải hứng chịu đợt mưa lớn v&igrave; thế đội giải cứu đang phải chạy đua với thời gian.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">K&ecirc;nh truyền h&igrave;nh ABC của Australia cũng đ&atilde; phỏng vấn Intu Incharoen, 34 tuổi, một cư d&acirc;n sống gần hang Tham Luang v&agrave; đ&atilde; từng bị lạc trong hang n&agrave;y nhưng may mắn đ&atilde; t&igrave;m được đường ra.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Intu cho biết, hang n&agrave;y c&oacute; một sức h&uacute;t rất lớn đối với c&aacute;c thanh ni&ecirc;n sống trong khu vực. C&aacute;ch đ&acirc;y 16 năm, anh cũng đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c bạn v&agrave;o kh&aacute;m ph&aacute; tại hang n&agrave;y rồi bị lạc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Intu kể, khi đ&oacute;, kh&ocirc;ng chỉ nh&oacute;m của m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n một số nh&oacute;m kh&aacute;c cũng bị lạc trong hang v&agrave; may mắn đ&atilde; gặp nhau để c&ugrave;ng t&igrave;m đường tho&aacute;t ra ngo&agrave;i sau 9 tiếng d&ograve; t&igrave;m đường.</span></span></p> <p>&nbsp;</p>

- Sức mạnh tình người trong chiến dịch giải cứu các thiếu niên Thái Lan / Thái Lan cho 4 thành viên được giải cứu đầu tiên gặp người thân

Theo báo chí Australia, mặc dù chưa công bố về phương án đưa thành viên đội bóng đá cùng huấn luyện viên ra khỏi hang Tham Luang song các lực lượng giải cứu đang cố gắng bơm nước từ trong hang ra ngoài. Với tốc độ bơm như hiện nay thì sẽ giảm được mực nước trong hang từ 1-2 cm trong 1 giờ, chậm hơn nhiều so với mong đợi của các nhà chức trách.

Hiện nay các lực lượng chức năng cũng đang tìm thêm cách để bơm được nhiều nước ra bên ngoài hơn. Theo Chris Moc, chuyên gia của quân đội Australia, người đang tham gia nỗ lực giải cứu, việc bơm nước ra ngoài là việc cần thiết phải làm nhất trong giai đoạn hiện nay.

“Phương án an toàn nhất đó là làm giảm mực nước trong hang. Chúng tôi cần đảm bảo rằng mục tiêu chính của bất kỳ phương án nào đó là đảm bảo sự an toàn cho các em. Vào thời điểm này thì tất cả các nỗ lực được triển khai để hạ mực nước trong hang. Và tôi cho rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất”, ông Moc nói.

Chris Moc là một trong các chuyên gia của Australia đang có mặt tại hiện trường, trong đó bao gồm 6 chuyên gia lặn của cảnh sát Australia. Ngày mai, 3 chuyên gia khác của Australia về khắc phục thảm họa, kế hoạch và điều phối các nỗ lực sẽ lên đường để tham gia vào nỗ lực giải cứu.

Australia cử người tới hỗ trợ Thái Lan giải cứu đội bóng

Theo dự báo thời tiết thì từ ngày 7-12/7 tới, khu vực miền Bắc Thái Lan sẽ phải hứng chịu đợt mưa lớn vì thế đội giải cứu đang phải chạy đua với thời gian.

Kênh truyền hình ABC của Australia cũng đã phỏng vấn Intu Incharoen, 34 tuổi, một cư dân sống gần hang Tham Luang và đã từng bị lạc trong hang này nhưng may mắn đã tìm được đường ra.

Intu cho biết, hang này có một sức hút rất lớn đối với các thanh niên sống trong khu vực. Cách đây 16 năm, anh cũng đã cùng các bạn vào khám phá tại hang này rồi bị lạc.

Intu kể, khi đó, không chỉ nhóm của mình mà còn một số nhóm khác cũng bị lạc trong hang và may mắn đã gặp nhau để cùng tìm đường thoát ra ngoài sau 9 tiếng dò tìm đường.

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV