BHYT-thanh-toan-cho-benh-nhan-so-tien-khung<" /> BHYT-thanh-toan-cho-benh-nhan-so-tien-khung<" /> BHYT-thanh-toan-cho-benh-nhan-so-tien-khung<" />
Trang:

Bệnh nhân được BHYT thanh toán cho số tiền khung lên tới 1,4 tỉ đồng.

Thứ năm, 02/04/2020 | 03:22
Thứ năm, 05/08/2018 | 20:20

Bệnh nhân được BHYT thanh toán cho số tiền khung lên tới 1,4 tỉ đồng.

<p style="text-align:center"><img alt="BHYT-thanh-toan-cho-benh-nhan-so-tien-khung" src="/Content/editorimages/images/BHYT-thanh-toan-cho-benh-nhan-so-tien-khung.jpg" /></p> <p>Đầu năm 2018 c&oacute; một bệnh nh&acirc;n bị bệnh l&yacute; tim mạch đ&atilde;&nbsp;được Quỹ BHYT thanh to&aacute;n tr&ecirc;n 1 tỷ đồng chi ph&iacute; kh&aacute;m chữa bệnh. Bệnh nh&acirc;n n&agrave;y điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ ng&agrave;y 20/9/2017 đến ng&agrave;y 23/1/2018, trong suốt thời gian n&oacute;i tr&ecirc;n bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng phải trả bất kỳ khoản ph&iacute; n&agrave;o.</p> <p>&Ocirc;ng Đ&agrave;m Hiếu Trung- ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m gi&aacute;m định v&agrave; thanh to&aacute;n đa tuyến khu vực ph&iacute;a Bắc, BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh: &quot;Thực tế n&agrave;y cho thấy Quỹ BHYT đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng, như chiếc phao cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n khi kh&ocirc;ng may ốm đau phải v&agrave;o viện, đặc biệt l&agrave; những bệnh nh&acirc;n mắc bệnh trọng, điều trị d&agrave;i ng&agrave;y. Do đ&oacute; người d&acirc;n h&atilde;y t&iacute;ch cực tham gia BHYT&quot;</p> <p>T&iacute;nh theo số liệu tr&ecirc;n Hệ thống gi&aacute;m định của BHXH Việt Nam, trong 6 th&aacute;ng đầu năm nay đ&atilde; tiếp nhận 83,82 triệu lượt kh&aacute;m chữa bệnh c&oacute; BHYT. Chỉ trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2018, quỹ BHYT đ&atilde; chi trả h&agrave;ng ngh&igrave;n bệnh nh&acirc;n c&oacute; chi ph&iacute; cao.</p> <p>Trường hợp&nbsp;bệnh nh&acirc;n tại V&acirc;n Đồn- Quảng Ninh&nbsp;điều trị suy gan tại Bệnh viện Bạch Mai được Quỹ BHYT thanh to&aacute;n l&ecirc;n tới&nbsp;1,4 tỷ đồng chi ph&iacute; kh&aacute;m chữa bệnh. BHXH Việt Nam cũng cho biết, trong 6 th&aacute;ng đầu năm, c&oacute; hơn 3.000 bệnh nh&acirc;n được BHYT chi trả 200-300 triệu đồng; hơn 1.300 người được BHYT chi trả tr&ecirc;n 300 triệu đồng. Trong đ&oacute; c&oacute; một số bệnh nh&acirc;n được thanh to&aacute;n tr&ecirc;n 1 tỷ đồng.</p>

- Quảng Trị: Phát hiện xác thanh niên lõa thể trên sông Hiếu / Ít nhất 4 người thiệt mạng ở Thụy Sĩ do 2 máy bay rơi liên tiếp

BHYT-thanh-toan-cho-benh-nhan-so-tien-khung

Đầu năm 2018 có một bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch đã được Quỹ BHYT thanh toán trên 1 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh. Bệnh nhân này điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ ngày 20/9/2017 đến ngày 23/1/2018, trong suốt thời gian nói trên bệnh nhân không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Ông Đàm Hiếu Trung- phó giám đốc Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Thực tế này cho thấy Quỹ BHYT đóng vai trò quan trọng, như chiếc phao cho các bệnh nhân khi không may ốm đau phải vào viện, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh trọng, điều trị dài ngày. Do đó người dân hãy tích cực tham gia BHYT"

Tính theo số liệu trên Hệ thống giám định của BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay đã tiếp nhận 83,82 triệu lượt khám chữa bệnh có BHYT. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, quỹ BHYT đã chi trả hàng nghìn bệnh nhân có chi phí cao.

Trường hợp bệnh nhân tại Vân Đồn- Quảng Ninh điều trị suy gan tại Bệnh viện Bạch Mai được Quỹ BHYT thanh toán lên tới 1,4 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh. BHXH Việt Nam cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, có hơn 3.000 bệnh nhân được BHYT chi trả 200-300 triệu đồng; hơn 1.300 người được BHYT chi trả trên 300 triệu đồng. Trong đó có một số bệnh nhân được thanh toán trên 1 tỷ đồng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)