Khi phải từ bỏ sự nghiệp đầu bếp 25 năm vì lý do sức khỏe, Blair Swiler" /> Khi phải từ bỏ sự nghiệp đầu bếp 25 năm vì lý do sức khỏe, Blair Swiler" /> Khi phải từ bỏ sự nghiệp đầu bếp 25 năm vì lý do sức khỏe, Blair Swiler" />
Trang:

Blair Swile người bán thịt khô thu nhập hàng chục triệu đô mỗi năm

Thứ năm, 27/02/2020 | 22:07
Thứ năm, 25/07/2018 | 17:08

Blair Swile người bán thịt khô thu nhập hàng chục triệu đô mỗi năm

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi phải từ bỏ sự nghiệp đầu bếp 25 năm v&igrave; l&yacute; do sức khỏe, Blair Swiler đ&atilde; kh&ocirc;ng để cho bản th&acirc;n rời hẳn khỏi bếp. Sự t&igrave;nh cờ đ&atilde; dẫn &ocirc;ng đến việc x&acirc;y dựng đế chế thịt kh&ocirc; với doanh thu 48 triệu USD v&agrave;o năm 2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Thịt kh&ocirc; đ&atilde; trở th&agrave;nh một đam m&ecirc; m&agrave; t&ocirc;i chỉ l&agrave;m cho bản th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave; ăn&quot;, Swiler, 59 tuổi, n&oacute;i với CNNMoney. Một trong những người bạn đ&oacute; l&agrave; Dennis Riedel - một nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ s&acirc;n golf ở Michigan.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Thấy Blair đang nhấm nh&aacute;p thịt kh&ocirc;, t&ocirc;i xin một &iacute;t ăn thử v&agrave; đ&atilde; thay đổi ho&agrave;n to&agrave;n suy nghĩ về thịt kh&ocirc;&quot;, Riedel, 38 tuổi, nhớ lại. &quot;M&oacute;n thịt ấy mềm, dễ ăn v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c với những miếng thịt kh&ocirc; cứng như đ&aacute; m&agrave; t&ocirc;i từng ăn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Vì đam mê nghề bếp Blair Swile đã chế biến ra món thịt khô triệu đô" src="/Content/editorimages/images/thit-lon22(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>V&igrave; đam m&ecirc; nghề bếp Blair Swile đ&atilde; chế biến ra m&oacute;n thịt kh&ocirc; triệu đ&ocirc;</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Năm 2009, Riedel v&agrave; Swiler th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty Chef&#39;s Cut Real Jerky chuy&ecirc;n sản xuất thịt kh&ocirc;. Hiện nay, sản phẩm của họ c&oacute; mặt tại hơn 800 s&acirc;n golf v&agrave; 40.000 điểm b&aacute;n lẻ tr&ecirc;n khắp nước Mỹ. Năm ngo&aacute;i, c&ocirc;ng ty n&agrave;y đạt doanh thu 48 triệu USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời gian đầu th&agrave;nh lập, c&ocirc;ng ty của Swiler v&agrave; Riedel l&agrave;m thịt kh&ocirc; trong bếp tại c&acirc;u lạc bộ golf Bayonne, bang New Jersey v&agrave; b&aacute;n lu&ocirc;n tại đ&acirc;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ rất th&iacute;ch m&oacute;n n&agrave;y&quot;, Riedel nhớ lại. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng mở rộng sang c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ cao cấp hơn tr&ecirc;n khắp nước Mỹ&quot;. Thịt kh&ocirc; được y&ecirc;u th&iacute;ch tại c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ golf nhờ dễ vận chuyển, c&oacute; h&agrave;m lượng protein cao nhưng lại &iacute;t đường v&agrave; chất b&eacute;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chef&#39;s Cut Real Jerky hiện c&oacute; 30 nh&acirc;n vi&ecirc;n với trụ sở đặt tại th&agrave;nh phố New York v&agrave; kho tại Idaho, Michigan, Illinois v&agrave; California. C&ocirc;ng ty nhận được đầu tư từ nhiều người nổi tiếng như cầu thủ b&oacute;ng rổ David Ortiz v&agrave; diễn vi&ecirc;n Olivia Munn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ban đầu, c&ocirc;ng ty c&oacute; 4 hương vị v&agrave; hiện đ&atilde; tăng l&ecirc;n gấp đ&ocirc;i, sử dụng nguồn thịt tươi mua ngay trong nước v&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ phải d&ugrave;ng thịt đ&ocirc;ng lạnh. Cựu đầu bếp Swiler ch&iacute;nh l&agrave; người đứng sau mọi c&ocirc;ng thức của c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện Chef&#39;s Cut Real Jerky c&oacute; &yacute; định ph&aacute;t tri&ecirc;n mạnh hơn nữa tại Mỹ. &quot;10 năm trước, nếu t&ocirc;i n&oacute;i rằng thịt kh&ocirc; sẽ trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn vặt tại những s&acirc;n golf danh tiếng nhất tại Mỹ, chắc chẳng ai tin&quot;, Riedel n&oacute;i.</span></span></p>

- Cổ phiếu của công ty giải trí YEAH1 đắt hơn cả Sabeco và Vinamilk / Sabeco lập công ty phân phối bia với vốn điều lệ chỉ 10 triệu đồng

Khi phải từ bỏ sự nghiệp đầu bếp 25 năm vì lý do sức khỏe, Blair Swiler đã không để cho bản thân rời hẳn khỏi bếp. Sự tình cờ đã dẫn ông đến việc xây dựng đế chế thịt khô với doanh thu 48 triệu USD vào năm 2017.

"Thịt khô đã trở thành một đam mê mà tôi chỉ làm cho bản thân và bạn bè ăn", Swiler, 59 tuổi, nói với CNNMoney. Một trong những người bạn đó là Dennis Riedel - một nhân viên phục vụ sân golf ở Michigan.

"Thấy Blair đang nhấm nháp thịt khô, tôi xin một ít ăn thử và đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về thịt khô", Riedel, 38 tuổi, nhớ lại. "Món thịt ấy mềm, dễ ăn và hoàn toàn khác với những miếng thịt khô cứng như đá mà tôi từng ăn".

Vì đam mê nghề bếp Blair Swile đã chế biến ra món thịt khô triệu đô

Vì đam mê nghề bếp Blair Swile đã chế biến ra món thịt khô triệu đô

Năm 2009, Riedel và Swiler thành lập công ty Chef's Cut Real Jerky chuyên sản xuất thịt khô. Hiện nay, sản phẩm của họ có mặt tại hơn 800 sân golf và 40.000 điểm bán lẻ trên khắp nước Mỹ. Năm ngoái, công ty này đạt doanh thu 48 triệu USD.

Thời gian đầu thành lập, công ty của Swiler và Riedel làm thịt khô trong bếp tại câu lạc bộ golf Bayonne, bang New Jersey và bán luôn tại đây.

"Các thành viên câu lạc bộ rất thích món này", Riedel nhớ lại. "Chúng tôi đã nhanh chóng mở rộng sang các câu lạc bộ cao cấp hơn trên khắp nước Mỹ". Thịt khô được yêu thích tại các câu lạc bộ golf nhờ dễ vận chuyển, có hàm lượng protein cao nhưng lại ít đường và chất béo.

Chef's Cut Real Jerky hiện có 30 nhân viên với trụ sở đặt tại thành phố New York và kho tại Idaho, Michigan, Illinois và California. Công ty nhận được đầu tư từ nhiều người nổi tiếng như cầu thủ bóng rổ David Ortiz và diễn viên Olivia Munn.

Ban đầu, công ty có 4 hương vị và hiện đã tăng lên gấp đôi, sử dụng nguồn thịt tươi mua ngay trong nước và không bao giờ phải dùng thịt đông lạnh. Cựu đầu bếp Swiler chính là người đứng sau mọi công thức của công ty.

Hiện Chef's Cut Real Jerky có ý định phát triên mạnh hơn nữa tại Mỹ. "10 năm trước, nếu tôi nói rằng thịt khô sẽ trở thành món ăn vặt tại những sân golf danh tiếng nhất tại Mỹ, chắc chẳng ai tin", Riedel nói.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin