Sự nghiệp trượt dốc thường không xuất phát từ một lỗi lầm lớn mà " /> Sự nghiệp trượt dốc thường không xuất phát từ một lỗi lầm lớn mà " /> Sự nghiệp trượt dốc thường không xuất phát từ một lỗi lầm lớn mà " />
Trang:

Cần tránh thói quen này, vì chúng có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp của bạn

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:46
Thứ ba, 04/06/2018 | 22:29

Cần tránh thói quen này, vì chúng có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp của bạn

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự nghiệp trượt dốc thường kh&ocirc;ng xuất ph&aacute;t từ một lỗi lầm lớn m&agrave; từ ch&iacute;nh những h&agrave;nh vi hằng ng&agrave;y của ch&uacute;ng ta.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Con đường&nbsp;sự nghiệp&nbsp;của hầu hết mọi người hiếm khi đi theo một quỹ đạo thẳng v&agrave; trơn tru. Hoặc l&uacute;c n&agrave;y hay l&uacute;c kh&aacute;c, ai cũng đều c&oacute; những giai đoạn sự nghiệp trượt dốc hay dậm ch&acirc;n tại chỗ. Theo nh&agrave; quản trị huyền thoại Jack Welch, dưới đ&acirc;y l&agrave; 10 nguy&ecirc;n nh&acirc;n xuất ph&aacute;t từ ch&iacute;nh h&agrave;nh vi/th&aacute;i độ của bản th&acirc;n mỗi người.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu nhận thấy bản th&acirc;n m&igrave;nh trong 10 điều n&agrave;y, lời khuy&ecirc;n của Jack Welch d&agrave;nh cho bạn l&agrave; h&atilde;y thay đổi ngay lập tức trước khi qu&aacute; trễ. Ch&uacute;ng kh&ocirc;ng chỉ khiến sự nghiệp kh&ocirc;ng thể leo thang m&agrave; c&ograve;n giết chết t&agrave;i năng của bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="jack welch thói quen hủy hoại sự nghiệp" src="/Content/editorimages/images/jack-welch.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Jack Welch l&agrave; Chủ tịch HĐQT Viện Quản L&yacute; Jack Welch thuộc Đại Học Strayer của Hoa Kỳ. &Ocirc;ng đồng thời l&agrave; một trong những người c&oacute; sức ảnh hưởng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&nbsp;</em>LinkedIn&nbsp;<em>với hơn 3 triệu người theo d&otilde;i.</em></span></span></p> <ol> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lu&ocirc;n tự m&atilde;n v&igrave; những g&igrave; đạt được.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thiếu can đảm v&agrave; niềm tin thay đổi bản th&acirc;n.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&igrave; ho&atilde;n thay đổi v&igrave; lo sợ thực hiện những &yacute; tưởng mới.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; xu hướng vạch-l&aacute;-t&igrave;m-s&acirc;u, chỉ tr&iacute;ch người kh&aacute;c thay v&igrave; l&agrave; người hỗ trợ giải quyết vấn đề.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ ch&uacute; trọng l&agrave;m thế n&agrave;o để sếp/cấp tr&ecirc;n h&agrave;i l&ograve;ng, kh&ocirc;ng quan t&acirc;m về mối quan hệ với c&aacute;c đồng nghiệp.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng ngừng than v&atilde;n về tương lai sự nghiệp thay v&igrave; tập trung nỗ lực với c&ocirc;ng việc hiện tại.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thể hiện th&aacute;i độ kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với c&ocirc;ng việc hiện tại, ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến hiệu quả của cả đội ngũ.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lu&ocirc;n xem bản th&acirc;n l&agrave; quan trọng hơn những người kh&aacute;c với th&aacute;i độ cư xử thiếu t&ocirc;n trọng c&aacute;c đồng nghiệp.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ảo tưởng về năng lực bản th&acirc;n, lu&ocirc;n cam kết những g&igrave; vượt qu&aacute; khả năng của m&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ đạt được.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lu&ocirc;n muốn kiểm so&aacute;t mọi thứ, kh&ocirc;ng xem trọng việc ph&aacute;t triển đội ngũ nh&acirc;n sự kế thừa (khi được thăng chức).</span></span></li> </ol>

- Top những kỹ năng hàng đầu dành cho lãnh đạo trong mọi lĩnh vực / Bạn muốn một công việc lương cao, ít áp lực thì nên nghĩ tới nghề sau

Sự nghiệp trượt dốc thường không xuất phát từ một lỗi lầm lớn mà từ chính những hành vi hằng ngày của chúng ta.

Con đường sự nghiệp của hầu hết mọi người hiếm khi đi theo một quỹ đạo thẳng và trơn tru. Hoặc lúc này hay lúc khác, ai cũng đều có những giai đoạn sự nghiệp trượt dốc hay dậm chân tại chỗ. Theo nhà quản trị huyền thoại Jack Welch, dưới đây là 10 nguyên nhân xuất phát từ chính hành vi/thái độ của bản thân mỗi người.

Nếu nhận thấy bản thân mình trong 10 điều này, lời khuyên của Jack Welch dành cho bạn là hãy thay đổi ngay lập tức trước khi quá trễ. Chúng không chỉ khiến sự nghiệp không thể leo thang mà còn giết chết tài năng của bạn.

jack welch thói quen hủy hoại sự nghiệp

Jack Welch là Chủ tịch HĐQT Viện Quản Lý Jack Welch thuộc Đại Học Strayer của Hoa Kỳ. Ông đồng thời là một trong những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội LinkedIn với hơn 3 triệu người theo dõi.

 1. Luôn tự mãn vì những gì đạt được.
 2. Thiếu can đảm và niềm tin thay đổi bản thân.
 3. Trì hoãn thay đổi vì lo sợ thực hiện những ý tưởng mới.
 4. Có xu hướng vạch-lá-tìm-sâu, chỉ trích người khác thay vì là người hỗ trợ giải quyết vấn đề.
 5. Chỉ chú trọng làm thế nào để sếp/cấp trên hài lòng, không quan tâm về mối quan hệ với các đồng nghiệp.
 6. Không ngừng than vãn về tương lai sự nghiệp thay vì tập trung nỗ lực với công việc hiện tại.
 7. Thể hiện thái độ không hài lòng với công việc hiện tại, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của cả đội ngũ.
 8. Luôn xem bản thân là quan trọng hơn những người khác với thái độ cư xử thiếu tôn trọng các đồng nghiệp.
 9. Ảo tưởng về năng lực bản thân, luôn cam kết những gì vượt quá khả năng của mình và không bao giờ đạt được.
 10. Luôn muốn kiểm soát mọi thứ, không xem trọng việc phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa (khi được thăng chức).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

 • Tạo CV

 • Tìm CV ứng viên

 • Đăng tin