Hôm 1/7, Canada bắt đầu áp thuế nhập khẩu lên 12,6 tỷ USD gi&aacut" /> Hôm 1/7, Canada bắt đầu áp thuế nhập khẩu lên 12,6 tỷ USD gi&aacut" /> Hôm 1/7, Canada bắt đầu áp thuế nhập khẩu lên 12,6 tỷ USD gi&aacut" />
Trang:

Canada áp thuế quan với 12,5 tỷ USD giá trị hàng hóa của Mỹ

Thứ sáu, 28/02/2020 | 14:46
Thứ sáu, 03/07/2018 | 13:57

Canada áp thuế quan với 12,5 tỷ USD giá trị hàng hóa của Mỹ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&ocirc;m 1/7, Canada bắt đầu &aacute;p thuế nhập khẩu l&ecirc;n 12,6 tỷ USD gi&aacute; trị h&agrave;ng h&oacute;a của Mỹ như sốt c&agrave; chua, pizza v&agrave; sắt nhằm đ&aacute;p trả quyết định đ&aacute;nh thuế của Tổng thống Mỹ Doanld Trump đối với sản phẩm th&eacute;p v&agrave; nh&ocirc;m nhập khẩu v&agrave;o Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hơn 40 sản phẩm th&eacute;p từ Mỹ chịu thuế 25%. Mức thuế 10% &aacute;p dụng với hơn 80 mặt h&agrave;ng kh&aacute;c của Mỹ như kẹo bơ cứng, siro c&acirc;y th&iacute;ch, hạt c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; mứt d&acirc;u. Tổng gi&aacute; trị h&agrave;ng h&oacute;a Mỹ bị &aacute;p thuế l&agrave; 16,6 tỷ CND, tương đương 12,5 tỷ USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phản ứng từ&nbsp;Canada&nbsp;được điều chỉnh một c&aacute;ch tương xứng. Thuế suất mới được đưa ra dựa tr&ecirc;n lượng th&eacute;p v&agrave; nh&ocirc;m m&agrave; Canada xuất sang Mỹ năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Canada áp thuế trả đữa Mỹ" src="/Content/editorimages/images/canada-ap-thue-My(1).gif" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thủ tướng Canada Justin Trudeau n&oacute;i Canada cần phải khiến Mỹ chịu tr&aacute;ch nhiệm.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; n&ecirc;u r&otilde; với Tổng thống Mỹ rằng đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn l&agrave;m nhưng l&agrave; điều ch&uacute;ng t&ocirc;i chắc chắn sẽ l&agrave;m&rdquo;, &ocirc;ng Trudeau n&oacute;i trong th&aacute;ng 6. &ldquo;L&agrave; người Canada, ch&uacute;ng t&ocirc;i lịch sự, biết điều nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng để bị bắt nạt&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mỹ trước đ&oacute; &aacute;p thuế với nh&ocirc;m v&agrave; th&eacute;p nhập khẩu từ Mexico, Canada, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ v&agrave; Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u (EU) với l&yacute; do an ninh quốc gia. Một số b&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; biện ph&aacute;p đ&aacute;p trả hoặc đưa vấn đề ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). EU tuần trước &aacute;p thuế bổ sung 25% với c&aacute;c sản phẩm của Mỹ như xe m&ocirc;t&ocirc;, nước cam, rượu bourbon, bơ lạc, x&igrave; g&agrave; v&agrave; quần b&ograve;. Mexico cũng &aacute;p thuế với nhiều mặt h&agrave;ng Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thuế th&eacute;p của Mỹ, c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 1/6, dự kiến ảnh hưởng mạnh tới Canada. Canada b&ecirc;n xuất khẩu nhiều th&eacute;p sang Mỹ nhất, t&iacute;nh theo gi&aacute; trị, trong năm 2017, theo Wood Mackenzie.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trung Quốc đang chuẩn bị một đợt s&oacute;ng thuế quan 25% đối với 545 sản phẩm từ Mỹ c&oacute; gi&aacute; trị l&ecirc;n tới 34 tỷ USD, gồm đậu n&agrave;nh v&agrave; một số sản phẩm l&agrave;m từ sữa. Thuế quan sẽ c&oacute; hiệu lực v&agrave;o ng&agrave;y 6/7, với xe &ocirc; t&ocirc; của Mỹ cũng nằm trong danh s&aacute;ch đối tượng bị Trung Quốc &aacute;p thuế nhập khẩu</span></span></strong></p>

- Donald Trump chỉ trích EU "cũng tệ hại như Trung Quốc" / Hãng ô tô Huyndai phản đối chính sách thuế của Tổng thống Trump

Hôm 1/7, Canada bắt đầu áp thuế nhập khẩu lên 12,6 tỷ USD giá trị hàng hóa của Mỹ như sốt cà chua, pizza và sắt nhằm đáp trả quyết định đánh thuế của Tổng thống Mỹ Doanld Trump đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.

Hơn 40 sản phẩm thép từ Mỹ chịu thuế 25%. Mức thuế 10% áp dụng với hơn 80 mặt hàng khác của Mỹ như kẹo bơ cứng, siro cây thích, hạt cà phê và mứt dâu. Tổng giá trị hàng hóa Mỹ bị áp thuế là 16,6 tỷ CND, tương đương 12,5 tỷ USD.

Phản ứng từ Canada được điều chỉnh một cách tương xứng. Thuế suất mới được đưa ra dựa trên lượng thép và nhôm mà Canada xuất sang Mỹ năm 2017.

Canada áp thuế trả đữa Mỹ

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói Canada cần phải khiến Mỹ chịu trách nhiệm.

“Tôi đã nêu rõ với Tổng thống Mỹ rằng đây không phải là điều chúng tôi muốn làm nhưng là điều chúng tôi chắc chắn sẽ làm”, ông Trudeau nói trong tháng 6. “Là người Canada, chúng tôi lịch sự, biết điều nhưng chúng tôi sẽ không để bị bắt nạt”.

Mỹ trước đó áp thuế với nhôm và thép nhập khẩu từ Mexico, Canada, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) với lý do an ninh quốc gia. Một số bên đã có biện pháp đáp trả hoặc đưa vấn đề ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). EU tuần trước áp thuế bổ sung 25% với các sản phẩm của Mỹ như xe môtô, nước cam, rượu bourbon, bơ lạc, xì gà và quần bò. Mexico cũng áp thuế với nhiều mặt hàng Mỹ.

Thuế thép của Mỹ, có hiệu lực từ ngày 1/6, dự kiến ảnh hưởng mạnh tới Canada. Canada bên xuất khẩu nhiều thép sang Mỹ nhất, tính theo giá trị, trong năm 2017, theo Wood Mackenzie.

Trung Quốc đang chuẩn bị một đợt sóng thuế quan 25% đối với 545 sản phẩm từ Mỹ có giá trị lên tới 34 tỷ USD, gồm đậu nành và một số sản phẩm làm từ sữa. Thuế quan sẽ có hiệu lực vào ngày 6/7, với xe ô tô của Mỹ cũng nằm trong danh sách đối tượng bị Trung Quốc áp thuế nhập khẩu


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin