Điều mang lại sự độc đáo cho quán nước này là tự động h&o" /> Điều mang lại sự độc đáo cho quán nước này là tự động h&o" /> Điều mang lại sự độc đáo cho quán nước này là tự động h&o" />
Trang:

Cảnh báo về việc làm khi cánh tay robot thay thế con người

Thứ ba, 25/02/2020 | 18:23
Thứ ba, 01/08/2018 | 10:09

Cảnh báo về việc làm khi cánh tay robot thay thế con người

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều mang lại sự độc đ&aacute;o cho qu&aacute;n nước n&agrave;y l&agrave; tự động h&oacute;a. Nổi bật nhất l&agrave; một c&aacute;nh tay robot thay thế con người trong việc pha chế thức uống. Robot n&agrave;y c&oacute; thể pha 2 t&aacute;ch c&agrave; ph&ecirc; latte (kiểu c&agrave; ph&ecirc; sữa của &Yacute;) trong v&ograve;ng 90 gi&acirc;y. Để so s&aacute;nh, một người pha chế d&agrave;y dặn kinh nghiệm cần &iacute;t nhất 1 ph&uacute;t để pha một t&aacute;ch. Ngo&agrave;i ra, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể truy cập thực đơn kỹ thuật số sau khi qu&eacute;t m&atilde; QR được t&igrave;m thấy ở tr&ecirc;n b&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phần lớn kh&aacute;ch h&agrave;ng đến Ratio đều th&iacute;ch th&uacute; khi chứng kiến c&aacute;nh tay robot trị gi&aacute; 30.000 USD thoăn thoắt chuẩn bị thức uống cho họ. Tuy nhi&ecirc;n, cảnh tượng n&agrave;y cũng l&agrave;m dấy l&ecirc;n nỗi lo về t&aacute;c động đối với việc l&agrave;m của con người.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="cảnh báo từ cánh tay robot" src="/Content/editorimages/images/robot.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;nh tay robot pha chế c&oacute; gi&aacute; 30.000 USD tại qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; Ratio ở trung t&acirc;m TP Thượng Hải.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trả lời phỏng vấn k&ecirc;nh CNBC (Mỹ) gần đ&acirc;y, Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Greg Creed của Yum Brands - c&ocirc;ng ty sở hữu c&aacute;c thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng như KFC, Pizza Hut, Taco Bell - dự b&aacute;o m&aacute;y m&oacute;c c&oacute; thể thay thế con người trong ng&agrave;nh đồ ăn, thức uống v&agrave;o giữa những năm 2020. Trong khi đ&oacute;, Viện Nghi&ecirc;n cứu To&agrave;n cầu McKinsey (Mỹ) cho rằng c&oacute; đến 800 triệu lao động tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới c&oacute; nguy cơ mất việc v&agrave;o tay robot v&agrave;o năm 2030.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; vậy, &ocirc;ng Nils Weisensee, nh&agrave; s&aacute;ng lập chuỗi Cafe del Volcan ở TP Thượng Hải, tin rằng sự kh&aacute;c biệt giữa qu&aacute; tr&igrave;nh tự động h&oacute;a ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; thủ c&ocirc;ng l&agrave; chất lượng v&agrave; hương vị của sản phẩm. Theo &ocirc;ng Weisensee, khi n&oacute;i đến việc l&agrave;m ra một ly c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; hương vị ho&agrave;n hảo, m&aacute;y m&oacute;c thật kh&oacute; đ&aacute;nh bại con người.</span></span></p>

- Trung Quốc chưa dám mở chiến dịch quân sự thu hồi Đài Loan / Mỹ và Trung Quốc tìm cách tái khởi động đàm phán thương mại

Điều mang lại sự độc đáo cho quán nước này là tự động hóa. Nổi bật nhất là một cánh tay robot thay thế con người trong việc pha chế thức uống. Robot này có thể pha 2 tách cà phê latte (kiểu cà phê sữa của Ý) trong vòng 90 giây. Để so sánh, một người pha chế dày dặn kinh nghiệm cần ít nhất 1 phút để pha một tách. Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập thực đơn kỹ thuật số sau khi quét mã QR được tìm thấy ở trên bàn.

Phần lớn khách hàng đến Ratio đều thích thú khi chứng kiến cánh tay robot trị giá 30.000 USD thoăn thoắt chuẩn bị thức uống cho họ. Tuy nhiên, cảnh tượng này cũng làm dấy lên nỗi lo về tác động đối với việc làm của con người.

cảnh báo từ cánh tay robot

Cánh tay robot pha chế có giá 30.000 USD tại quán cà phê Ratio ở trung tâm TP Thượng Hải.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC (Mỹ) gần đây, Giám đốc điều hành Greg Creed của Yum Brands - công ty sở hữu các thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng như KFC, Pizza Hut, Taco Bell - dự báo máy móc có thể thay thế con người trong ngành đồ ăn, thức uống vào giữa những năm 2020. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey (Mỹ) cho rằng có đến 800 triệu lao động trên toàn thế giới có nguy cơ mất việc vào tay robot vào năm 2030.

Dù vậy, ông Nils Weisensee, nhà sáng lập chuỗi Cafe del Volcan ở TP Thượng Hải, tin rằng sự khác biệt giữa quá trình tự động hóa hoàn toàn và thủ công là chất lượng và hương vị của sản phẩm. Theo ông Weisensee, khi nói đến việc làm ra một ly cà phê có hương vị hoàn hảo, máy móc thật khó đánh bại con người.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin