Theo thống kê của Forbes, kênh Ryan ToysReview của cậu bé 7 tuổi n" /> Theo thống kê của Forbes, kênh Ryan ToysReview của cậu bé 7 tuổi n" /> Theo thống kê của Forbes, kênh Ryan ToysReview của cậu bé 7 tuổi n" />
Trang:

Cậu bé 7 tuổi kiếm được 270 tỷ đồng/năm từ Youtube

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:34
Thứ ba, 24/07/2018 | 20:02

Cậu bé 7 tuổi kiếm được 270 tỷ đồng/năm từ Youtube

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo thống k&ecirc; của Forbes, k&ecirc;nh Ryan ToysReview của cậu b&eacute; 7 tuổi người Mỹ Ryan đ&atilde; thu về 11 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng) tiền quảng c&aacute;o (trước thuế) từ YouTube trong năm 2017. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện k&ecirc;nh Youtube của Ryan c&oacute; gần 15 triệu lượt theo d&otilde;i, đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng 10 k&ecirc;nh YouTube c&oacute; doanh thu lớn nhất trong năm 2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo lời kể của me Ryan, từ khi 4 tuổi, cậu b&eacute; Ryan đ&atilde; bị &ldquo;m&ecirc; hoặc&rdquo; bởi những video đ&aacute;nh gi&aacute; đồ chơi tr&ecirc;n Youtube v&agrave; c&oacute; thể xem cả ng&agrave;y kh&ocirc;ng ch&aacute;n. Ryan đ&atilde; thổ lộ &yacute; định th&agrave;nh lập một k&ecirc;nh Youtube ri&ecirc;ng v&agrave; ngay lập tức được cha mẹ cậu đồng &yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">K&ecirc;nh YouTube c&oacute; t&ecirc;n Ryan ToysReview ch&iacute;nh thức được th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 3/2015.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="7 tuổi kiếm 11 triệu USD/năm" src="/Content/editorimages/images/Ryan-ToysReview.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ban đầu, cha mẹ của Ryan quay v&agrave; sản xuất c&aacute;c video của cậu b&eacute; rồi đưa l&ecirc;n YouTube với mật độ thường xuy&ecirc;n (gần như l&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;y).</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; l&agrave;m việc hết sức năng suất nhưng t&ecirc;n tuổi của k&ecirc;nh Ryan ToysReview chỉ thực sự được ch&uacute; &yacute; v&agrave;o th&aacute;ng 7/2015. Ở thời điểm đ&oacute;, Ryan đ&atilde; đăng tải video &ldquo;100+ cars toys GIANT EGG SURPRISE OPENING Disney Pixar Lightning McQueen kids video Ryan ToysReview&rdquo; v&agrave; đoạn video n&agrave;y đ&atilde; phủ s&oacute;ng Internet với tốc độ ch&oacute;ng mặt, thu h&uacute;t gần 800 triệu lượt xem.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i việc đ&aacute;nh gi&aacute; đồ chơi, nhiều video của Ryan ToysReview c&oacute; xu hướng đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c sản phẩm thực phẩm cho trẻ con. Hiện k&ecirc;nh Ryan ToyReview c&oacute; trung b&igrave;nh hơn 19 triệu lượt xem mỗi ng&agrave;y, đạt doanh thu quảng c&aacute;o khoảng 1 triệu USD/th&aacute;ng.</span></span></p>

- Thắng đậm khi đầu tư bất động sản quanh bênh viện lớn tại TP. HCM / Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc lại lạm phát sau 3 năm

Theo thống kê của Forbes, kênh Ryan ToysReview của cậu bé 7 tuổi người Mỹ Ryan đã thu về 11 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng) tiền quảng cáo (trước thuế) từ YouTube trong năm 2017.

Hiện kênh Youtube của Ryan có gần 15 triệu lượt theo dõi, đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng 10 kênh YouTube có doanh thu lớn nhất trong năm 2017.

Theo lời kể của me Ryan, từ khi 4 tuổi, cậu bé Ryan đã bị “mê hoặc” bởi những video đánh giá đồ chơi trên Youtube và có thể xem cả ngày không chán. Ryan đã thổ lộ ý định thành lập một kênh Youtube riêng và ngay lập tức được cha mẹ cậu đồng ý.

Kênh YouTube có tên Ryan ToysReview chính thức được thành lập vào tháng 3/2015.

7 tuổi kiếm 11 triệu USD/năm

Ban đầu, cha mẹ của Ryan quay và sản xuất các video của cậu bé rồi đưa lên YouTube với mật độ thường xuyên (gần như là hàng ngày).

Mặc dù làm việc hết sức năng suất nhưng tên tuổi của kênh Ryan ToysReview chỉ thực sự được chú ý vào tháng 7/2015. Ở thời điểm đó, Ryan đã đăng tải video “100+ cars toys GIANT EGG SURPRISE OPENING Disney Pixar Lightning McQueen kids video Ryan ToysReview” và đoạn video này đã phủ sóng Internet với tốc độ chóng mặt, thu hút gần 800 triệu lượt xem.

Ngoài việc đánh giá đồ chơi, nhiều video của Ryan ToysReview có xu hướng đánh giá các sản phẩm thực phẩm cho trẻ con. Hiện kênh Ryan ToyReview có trung bình hơn 19 triệu lượt xem mỗi ngày, đạt doanh thu quảng cáo khoảng 1 triệu USD/tháng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin