Từ 15h chiều nay (8/5)" /> Từ 15h chiều nay (8/5)" /> Từ 15h chiều nay (8/5)" />
Trang:

Chiều nay giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh

Thứ sáu, 03/04/2020 | 07:45
Thứ sáu, 08/05/2018 | 22:44

Chiều nay giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh

<h2 style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ 15h chiều nay (8/5) theo th&ocirc;ng b&aacute;o của Li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương tăng gi&aacute; xăng E5 RON92 th&ecirc;m 508 đồng/l&iacute;t; Xăng RON95-III: tăng 411 đồng/l&iacute;t; Dầu diesel 0.05S: tăng 373 đồng/l&iacute;t; Dầu hỏa: tăng 336 đ&ocirc;̀ng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 399 đồng/kg.</span></span></h2> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/gia-xang-dau-tang-manh-1(1).jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Gi&aacute; xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ chiều nay</em></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Mức gi&aacute; mới c&aacute;c mặt h&agrave;ng xăng dầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng phổ biến tr&ecirc;n thị trường kh&ocirc;ng cao hơn mức gi&aacute; như sau: Xăng E5 RON92: kh&ocirc;ng cao hơn 19.440 đồng/l&iacute;t; Xăng RON95-III: kh&ocirc;ng cao hơn 20.911 đ&ocirc;̀ng/lít; Dầu diesel 0.05S: kh&ocirc;ng cao hơn 17.107 đồng/l&iacute;t; Dầu hỏa: kh&ocirc;ng cao hơn 15.917 đồng/l&iacute;t; Dầu mazut 180CST 3.5S: kh&ocirc;ng cao hơn 13.759 đồng/kg.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Theo đ&oacute;, li&ecirc;n Bộ đ&atilde; quyết định chi sử dụng Quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu ở mức kh&aacute; cao để giảm &aacute;p lực tăng gi&aacute; qu&aacute; lớn từ 200 - 958 đồng/l&iacute;t. Cụ thể, xăng E5 RON92 l&agrave; 958 đồng/l&iacute;t (kỳ trước chi sử dụng 958 đ&ocirc;̀ng/lít); Xăng RON95: 451 đ&ocirc;̀ng/lít (kỳ trước chi sử dụng 451 đ&ocirc;̀ng/lít); Dầu diesel: 200 đồng/l&iacute;t (kỳ trước chi sử dụng 200 đ&ocirc;̀ng/lít); Dầu hỏa: 200 đồng/l&iacute;t (kỳ trước chi sử dụng 200 đ&ocirc;̀ng/l&iacute;t).</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/gia-xang-dau-tang-manh-2(1).jpg" style="height:330px; width:500px" /></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Gi&aacute; xăng dầu tr&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới đang c&oacute; xu hướng tăng v&agrave; ở mức cao</em></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Giải th&iacute;ch cho việc tăng gi&aacute; xăng lần n&agrave;y, li&ecirc;n Bộ cho biết, thời gian gần đ&acirc;y, gi&aacute; th&agrave;nh phẩm xăng dầu thế giới c&oacute; xu hướng tăng v&agrave; đứng ở mức cao. Gi&aacute; th&agrave;nh phẩm thế giới xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5RON92) ng&agrave;y 07/5/2018 đứng mức 81,89 USD/th&ugrave;ng, l&agrave; mức cao nhất trong v&agrave;i năm trở lại đ&acirc;y.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Giá ethanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo C&ocirc;ng văn s&ocirc;́ 462/BTC-QLG ngày 07/5/2018 của B&ocirc;̣ Tài chính v&ecirc;̀ đi&ecirc;̀u hành kinh doanh xăng d&acirc;̀u là 14.916 đ&ocirc;̀ng/lít (chưa có thu&ecirc;́ GTGT).</span></span></span></span></p>

- Dưa hấu bán giá 1.000 đồng mỗi kg nhưng không ai mua / Cô Giáo Chửi Học Viên Là “Con Lợn” Chỉ Có Mỗi Bằng Cấp Kế Toán

Từ 15h chiều nay (8/5) theo thông báo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương tăng giá xăng E5 RON92 thêm 508 đồng/lít; Xăng RON95-III: tăng 411 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 373 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 336 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 399 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ chiều nay

Mức giá mới các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá như sau: Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.440 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 20.911 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.107 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 15.917 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.759 đồng/kg.

Theo đó, liên Bộ đã quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức khá cao để giảm áp lực tăng giá quá lớn từ 200 - 958 đồng/lít. Cụ thể, xăng E5 RON92 là 958 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 958 đồng/lít); Xăng RON95: 451 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 451 đồng/lít); Dầu diesel: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 200 đồng/lít); Dầu hỏa: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 200 đồng/lít).

Giá xăng dầu trên trên thế giới đang có xu hướng tăng và ở mức cao

Giải thích cho việc tăng giá xăng lần này, liên Bộ cho biết, thời gian gần đây, giá thành phẩm xăng dầu thế giới có xu hướng tăng và đứng ở mức cao. Giá thành phẩm thế giới xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5RON92) ngày 07/5/2018 đứng mức 81,89 USD/thùng, là mức cao nhất trong vài năm trở lại đây.

Giá ethanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 462/BTC-QLG ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.916 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin