Gi Gi Gi
Trang:

Chiều nay giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh 500 - 700 đồng/lít

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:15
Thứ ba, 23/05/2018 | 21:31

Chiều nay giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh 500 - 700 đồng/lít

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G</span></span>i<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&aacute; xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ ng&agrave;y 23/5/2018, cụ thể: xăng E5 RON92 tăng 500 đồng/l&iacute;t; xăng RON95-III tăng 600 đồng/l&iacute;t; dầu diesel 0.05S tăng 587 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa tăng 523 đ&ocirc;̀ng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 678 đồng/kg.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mức gi&aacute; b&aacute;n ra xăng&nbsp;E5 RON92 kh&ocirc;ng cao hơn 19.940 đồng/l&iacute;t ;Xăng RON95-III kh&ocirc;ng cao hơn 21.511 đ&ocirc;̀ng/lít; Dầu diesel 0.05S kh&ocirc;ng cao hơn 17.694 đồng/l&iacute;t; Dầu hỏa kh&ocirc;ng cao hơn 16.440 đồng/l&iacute;t;Dầu mazut 180CST 3.5S: kh&ocirc;ng cao hơn 14.437 đồng/kg. Đ&acirc;y cũng là mức giá th&agrave;nh phẩm thế giới xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5RON92) cao nhất trong v&agrave;i năm trở lại đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/tang-gia-xang-dau.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Gi&aacute; xăng dầu tiếp tục tăng mạnh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo Bộ C&ocirc;ng Thương, do tình hình b&acirc;́t &ocirc;̉n chính trị tại khu vực Trung Đ&ocirc;ng và sụt giảm ngu&ocirc;̀n cung d&acirc;̀u từ Venezuela, gi&aacute; th&agrave;nh phẩm xăng dầu thế giới thời gian g&acirc;̀n đ&acirc;y tăng r&acirc;́t cao. Giá thành ph&acirc;̉m th&ecirc;́ giới xăng RON92 (xăng n&ecirc;̀n đ&ecirc;̉ pha ch&ecirc;́ xăng E5 RON92) cao nh&acirc;́t trong 15 ngày của kỳ đi&ecirc;̀u hành giá xăng d&acirc;̀u l&acirc;̀n trước là 81,890 USD/thùng (ngày 7/5) thì giá thành ph&acirc;̉m th&ecirc;́ giới xăng RON92 cao nh&acirc;́t trong 15 ngày của kỳ đi&ecirc;̀u hành giá xăng d&acirc;̀u l&acirc;̀n này là 89,780 USD/thùng (ngày 22 tháng 5 năm 2018).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y cũng l&agrave; mức gi&aacute; th&agrave;nh phẩm thế giới xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5RON92) cao nhất trong v&agrave;i năm trở lại đ&acirc;y.&nbsp;Đồng thời, b&igrave;nh qu&acirc;n gi&aacute; th&agrave;nh phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ng&agrave;y trước ng&agrave;y 23-5 l&agrave; 86,322 USD/th&ugrave;ng xăng RON92 l&agrave; xăng nền để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 5,521 USD/th&ugrave;ng), 88,653 USD/th&ugrave;ng xăng RON95 (tăng 5,221 USD/th&ugrave;ng).</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo C&ocirc;ng văn s&ocirc;́ 529/BTC-QLG ngày 22 tháng 5 năm 2018 của B&ocirc;̣ Tài chính v&ecirc;̀ đi&ecirc;̀u hành kinh doanh xăng d&acirc;̀u là 14.916 đ&ocirc;̀ng/lít (chưa có thu&ecirc;́ GTGT).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 2 tăng gi&aacute; xăng dầu li&ecirc;n tiếp trong th&aacute;ng 5. Trước đ&oacute;, gi&aacute; xăng dầu cũng được điều chỉnh tặng mạnh từ 300-500 đồng/l&iacute;t (chiều 8-5).</span></span></p>

- Phó giám đốc BV ĐH Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu đề nghị tuyên án bác sĩ Lương vô tội / Vụ chạy thận 9 người tử vong: Bộ Y tế nhận thiếu sót quy trình

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 23/5/2018, cụ thể: xăng E5 RON92 tăng 500 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 600 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 587 đồng/lít; dầu hỏa tăng 523 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 678 đồng/kg.

Mức giá bán ra xăng E5 RON92 không cao hơn 19.940 đồng/lít ;Xăng RON95-III không cao hơn 21.511 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.694 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 16.440 đồng/lít;Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.437 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thành phẩm thế giới xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5RON92) cao nhất trong vài năm trở lại đây.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh

Theo Bộ Công Thương, do tình hình bất ổn chính trị tại khu vực Trung Đông và sụt giảm nguồn cung dầu từ Venezuela, giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây tăng rất cao. Giá thành phẩm thế giới xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5 RON92) cao nhất trong 15 ngày của kỳ điều hành giá xăng dầu lần trước là 81,890 USD/thùng (ngày 7/5) thì giá thành phẩm thế giới xăng RON92 cao nhất trong 15 ngày của kỳ điều hành giá xăng dầu lần này là 89,780 USD/thùng (ngày 22 tháng 5 năm 2018).

Đây cũng là mức giá thành phẩm thế giới xăng RON92 (xăng nền để pha chế xăng E5RON92) cao nhất trong vài năm trở lại đây. Đồng thời, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 23-5 là 86,322 USD/thùng xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 5,521 USD/thùng), 88,653 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,221 USD/thùng).

 

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 529/BTC-QLG ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.916 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Đây là lần thứ 2 tăng giá xăng dầu liên tiếp trong tháng 5. Trước đó, giá xăng dầu cũng được điều chỉnh tặng mạnh từ 300-500 đồng/lít (chiều 8-5).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin