Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

1. Thời hạn sử dụng Điểm Tích Luỹ (Dcoin) - Thời hạn sử dụng của Điểm Tích Luỹ (Dcoin) trong Tài Khoản Điểm (TKĐ): 365 ngày tính từ ngày phát sinh giao dịch  có Dcoin (xem định nghĩa giao dịch bên dưới phần ...

- Hướng dẫn xem (CV) hồ sơ ứng viên, hồ sơ ứng viên là gì? / Hướng dẫn thanh toán thu tiền trực tiếp tại Danhbavieclam.vn

1. Thời hạn sử dụng Điểm Tích Luỹ (Dcoin)

  • - Thời hạn sử dụng của Điểm Tích Luỹ (Dcoin) trong Tài Khoản Điểm (TKĐ)365 ngày tính từ ngày phát sinh giao dịch  có Dcoin (xem định nghĩa giao dịch bên dưới phần “Lưu ý”) cuối cùng của TKĐ.

Ví dụ 1: Tài khoản của Khách hàng chưa có Điểm Tích Luỹ (Dcoin = 0). Khách hàng nạp tiền 1,000,000 VNĐ và được tặng 40 Dcoin vào TKĐ ngày 1/5/2016, hết hạn ngày 2/5/2017. Ngày 1/6/2016, khách hàng nạp Gói 2 và được tặng 80 Dcoin vào TKĐ. Khách hàng sẽ có tổng cộng 120 Dcoin trong TKC, hết hạn 2/6/2017.

Ví dụ 2: Tài khoản của Khách hàng chưa có Điểm Tích Luỹ (Dcoin = 0). Khách hàng nạp Gói 1,000,000 VNĐ và được tặng 40 Dcoin vào TKĐ ngày 1/7/2016, hết hạn ngày 2/7/2017. Ngày 1/8/2016, Khách hàng đổi từ tài khoản chính 500,000 VNĐ = 20 Dcoin. Khi đó Khách hàng sẽ có 60 Dcoin trong TKĐ, hết hạn 2/8/2017.

>> Xem điểm tích luỹ là gì, Dcoin là gì? Dùng Dcoin xem hồ sơ ứng viên.

  • - Thời hạn sử dụng của Điểm Tích Luỹ (Dcoin) được khuyến mãi trong Tài Khoản Điểm (TKĐ): tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, thời hạn sử dụng của Điểm Tích Luỹ được khuyến mãi sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nếu không có thông báo chính thức từ Danhbavieclam, Dcoin khuyến mãi trong TKĐ cần được sử dụng trong vòng 03 tháng kể từ ngày được nạp vào tài khoản. Sau 03 tháng, Dcoin khuyến mãi chưa được sử dụng sẽ tự động hết hạn. Các phát sinh giao dịch trong TKĐ sẽ không làm thay đổi ngày hết hạn của Dcoin khuyến mãi trong TKĐ.

Ví dụ: Khách hàng được tặng Gói 50 Dcoin vào ngày 1/4/2016 và Gói100 vào ngày 15/5/2016. Trong thời gian 03 tháng, dù khách hàng sử dụng một phần hay không sử dụng Dcoin trong Gói 1, vào ngày 1/7/2016, phần còn lại của Gói 1 hay toàn bộ 50 Điểm Tích Luỹ của Gói 1 đều sẽ hết hạn sử dụng. Tương tự, Gói 2 sẽ hết hạn vào 15/8/2016 cho dù khách hàng có sử dụng một phần hay không sử dụng Điểm Tích Luỹ trong Gói 2.

Lưu ý:

  • - Các giao dịch Điểm Tích Luỹ bao gồm: (1) nạp tiền vào tài khoản chính; (2) sử dụng Điểm Tích Luỹ chi trả cho dịch vụ xem hồ sơ được hỗ trợ của Danhbavieclam. (3) Mua - Đổi điểm tích luỹ từ các tài khoản chính và KM1.
  • - Ngày phát sinh giao dịch của TKĐ và tài khoản Dcoin khuyến mãi sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngày phát sinh giao dịch Dcoin khuyến mãi không ảnh hưởng đến ngày hết hạn của TKĐ và ngược lại.

2. Nguyên tắc thanh toán Điểm Tích Luỹ trong các tài khoản

  • - Điểm Tích Luỹ (Dcoin ) được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ xem hồ sơ từ Danhbavieclam. Trong trường hợp số dư ở Tài Khoản Điểm tích luỹ (TKĐ) và Tài Khoản Dcoin Khuyến mãi đều lớn hơn 0, hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ Tài Khoản Khuyến Mãi trước rồi mới đến Tài Khoản Điểm.

Ví dụ: Khách hàng có 100 Dcoin trong TKĐ và 50 Dcoin trong tài khoản Dcoin khuyến mãi, khách hàng phải trả 5 Dcoin cho dịch vụ xem hồ sơ ứng viên, hệ thống sẽ trừ 5 Dcoin từ Dcoin khuyến mãi trước.

  • - Khi thanh toán cho các dịch vụ trên Danhbavieclam, Điểm Tích Luỹ (Dcoin ) trong tài khoản Dcoin khuyến mãi sẽ được trừ theo phương pháp “vào trước – ra trước”. Hệ thống sẽ tự động trừ Dcoin được nạp vào tài khoản Dcoin khuyến mãi đầu tiên, rồi mới đến những Dcoin được nạp sau đó.

Ví dụ: Ngày 1/4/2016, khách hàng nạp Gói 1.000.000 VNĐ và được tặng 40 Dcoin vào tài khoản điểm và ngày 5/4/2016 nạp Gói 5.000.000 VNĐ và được tặng 200 Dcoin vào TKĐ. Ngày 15/4/2016, khách hàng xem hồ sơ ứng viên, tiền từ Gói 1 triệu sẽ được trừ trước.