Sáng ngày 21/5, trên mạng xã hộ" /> Sáng ngày 21/5, trên mạng xã hộ" /> Sáng ngày 21/5, trên mạng xã hộ" />
Trang:

Cơ sở bạo hành, đánh đập trẻ em ở Đà Nẵng bị rút giấy phép

Thứ sáu, 28/02/2020 | 14:51
Thứ sáu, 21/05/2018 | 21:02

Cơ sở bạo hành, đánh đập trẻ em ở Đà Nẵng bị rút giấy phép

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 21/5, tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội Facebook lan truyền&nbsp;hai đoạn video clip quay cảnh một phụ nữ cho trẻ nhỏ nằm để đ&uacute;t ăn. Trong đoạn clip&nbsp;ch&aacute;u b&eacute; nằm giữa&nbsp;nh&agrave; v&agrave; người phụ nữ li&ecirc;n tục đổ thức ăn. Khi b&eacute; kh&ocirc;ng chịu ăn, người phụ nữ t&aacute;t b&eacute; v&agrave; nh&eacute;t giẻ v&agrave;o mồm rồi đập đ&aacute;nh. K&egrave;m theo những h&igrave;nh ảnh bạo lực đối với c&aacute;c ch&aacute;u b&eacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh ảnh v&agrave; clip được x&aacute;c định l&agrave; ở nh&oacute;m trẻ độc lập tư thục &quot;mẹ Mười&quot; (phường Ch&iacute;nh Gi&aacute;n, quận Thanh Kh&ecirc;). N&oacute; được&nbsp;chia sẻ nhanh ch&oacute;ng lan truyền v&agrave; nhận được nhiều &yacute; kiến phẫn nộ từ cộng đồng. Cũng ngay trong buổi s&aacute;ng ng&agrave;y 21/5, 14 trẻ đ&atilde; được bố mẹ đ&oacute;n về an to&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; b&eacute; n&agrave;o bị tổn thương về tinh thần v&agrave; th&acirc;n thể, kể cả ch&aacute;u c&oacute; trong clip v&agrave; h&igrave;nh ảnh được đăng tải tr&ecirc;n mạng&nbsp;v&agrave; b&agrave;y tỏ th&aacute;i độ bất b&igrave;nh với những g&igrave; ghi lại trong clip. Cơ quan chức năng địa phương cũng lập tức c&oacute; mặt để x&aacute;c minh l&agrave;m r&otilde; vụ việc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/bao%20hanh%20tre%20em.jpg" style="height:337px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rất đ&ocirc;ng phụ huynh tập trung trước nh&agrave; trẻ của &quot;Mẹ Mười&quot;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y (21/5)&nbsp;Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT quận Thanh Kh&ecirc; (Đ&agrave; Nẵng) đ&atilde; c&oacute; văn bản b&aacute;o c&aacute;o UBND th&agrave;nh phố về vụ việc bạo h&agrave;nh xảy ra tại nh&oacute;m lớp trẻ độc lập tư thục ở trong clip tr&ecirc;n mạng l&agrave; ở phường Ch&iacute;nh Gi&aacute;n, quận Thanh Kh&ecirc;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nội dung&nbsp;văn bản do &ocirc;ng Phạm Đ&igrave;nh Sơn (Trưởng ph&ograve;ng GD&amp;ĐT quận Thanh Kh&ecirc;) k&yacute; gửi UBND th&agrave;nh phố v&agrave; quận Thanh Kh&ecirc;, ghi r&otilde;: nh&oacute;m trẻ &quot;mẹ Mười&quot; do b&agrave; Đinh Thị Hồng l&agrave;m chủ. Nh&oacute;m được UBND phường Ch&iacute;nh Gi&aacute;n cấp quyết định th&agrave;nh lập theo quyết định số 101 (ng&agrave;y 9/5/2013). Hiện nay, &nbsp;b&agrave; Hồng đ&atilde; được C&ocirc;ng an phường Ch&iacute;nh Gi&aacute;n mời l&ecirc;n l&agrave;m việc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về ph&iacute;a&nbsp;phường Ch&iacute;nh Gi&aacute;n, &ocirc;ng Ng&ocirc; Ch&iacute;nh C&ocirc;ng, Ph&oacute; chủ tịch UBND cho biết: Chiều nay (21/5), Chủ tịch UBND phường đ&atilde; k&yacute; quyết định r&uacute;t giấy ph&eacute;p v&agrave; đ&oacute;ng cửa nh&oacute;m lớp trẻ tư thục n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; vụ việc nghi&ecirc;m trọng, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra l&agrave;m r&otilde;&nbsp;v&agrave; sẽ c&oacute; th&ocirc;ng tin cung cấp cho b&aacute;o ch&iacute; ngay khi c&oacute; kết luận.</span></span></p>

- Cuốn sổ quyết định ‘số phận’ BS Lương ghi gì? / Sự thật đôi nam nữ nghi bắt cóc trẻ em và bị vây đánh

Sáng ngày 21/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hai đoạn video clip quay cảnh một phụ nữ cho trẻ nhỏ nằm để đút ăn. Trong đoạn clip cháu bé nằm giữa nhà và người phụ nữ liên tục đổ thức ăn. Khi bé không chịu ăn, người phụ nữ tát bé và nhét giẻ vào mồm rồi đập đánh. Kèm theo những hình ảnh bạo lực đối với các cháu bé.

Hình ảnh và clip được xác định là ở nhóm trẻ độc lập tư thục "mẹ Mười" (phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Nó được chia sẻ nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều ý kiến phẫn nộ từ cộng đồng. Cũng ngay trong buổi sáng ngày 21/5, 14 trẻ đã được bố mẹ đón về an toàn không có bé nào bị tổn thương về tinh thần và thân thể, kể cả cháu có trong clip và hình ảnh được đăng tải trên mạng và bày tỏ thái độ bất bình với những gì ghi lại trong clip. Cơ quan chức năng địa phương cũng lập tức có mặt để xác minh làm rõ vụ việc.

Rất đông phụ huynh tập trung trước nhà trẻ của "Mẹ Mười"

Chiều cùng ngày (21/5) Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã có văn bản báo cáo UBND thành phố về vụ việc bạo hành xảy ra tại nhóm lớp trẻ độc lập tư thục ở trong clip trên mạng là ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Nội dung văn bản do ông Phạm Đình Sơn (Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Khê) ký gửi UBND thành phố và quận Thanh Khê, ghi rõ: nhóm trẻ "mẹ Mười" do bà Đinh Thị Hồng làm chủ. Nhóm được UBND phường Chính Gián cấp quyết định thành lập theo quyết định số 101 (ngày 9/5/2013). Hiện nay,  bà Hồng đã được Công an phường Chính Gián mời lên làm việc. 

Về phía phường Chính Gián, ông Ngô Chính Công, Phó chủ tịch UBND cho biết: Chiều nay (21/5), Chủ tịch UBND phường đã ký quyết định rút giấy phép và đóng cửa nhóm lớp trẻ tư thục này. Đây là vụ việc nghiêm trọng, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ có thông tin cung cấp cho báo chí ngay khi có kết luận.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin