Với lượng quy mô dân số vào khoảng 53 triệu dân, vào năm 2018, tập đoà" /> Với lượng quy mô dân số vào khoảng 53 triệu dân, vào năm 2018, tập đoà" /> Với lượng quy mô dân số vào khoảng 53 triệu dân, vào năm 2018, tập đoà" />
Trang:

Công Ty Viettel sẽ khai trương mạng lưới di động ở Myanmar

Thứ tư, 26/02/2020 | 14:06
Thứ tư, 29/05/2018 | 14:46

Công Ty Viettel sẽ khai trương mạng lưới di động ở Myanmar

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với lượng&nbsp;quy m&ocirc; d&acirc;n số v&agrave;o khoảng 53 triệu d&acirc;n, v&agrave;o năm 2018, tập đo&agrave;n Viettel sẽ đặt mục ti&ecirc;u đạt được 2-3 triệu kh&aacute;ch h&agrave;ng tại thị trường Myanmar. Theo L&ecirc; Đăng Dũng, CEO Tập đo&agrave;n Viettel cho biết th&ecirc;m, mật độ người sử dụng điện thoại của nước Myanmar chưa qu&aacute; d&agrave;y đặc v&agrave; lại mới mở cửa, khi nền&nbsp; kinh tế ph&aacute;t triển nhanh&nbsp;n&ecirc;n tạo th&ecirc;m cơ hội cho ng&agrave;nh&nbsp;viễn th&ocirc;ng, trong đ&oacute; c&oacute; Viettel l&agrave; rất lớn.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="viettel khai truong myanmar" src="/Content/editorimages/images/viet-tel.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Viễn th&ocirc;ng Qu&acirc;n đội (Viettel) dự kiến khai trương mạng di động tại Myanmar</em> </span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng vốn đầu tư của dự &aacute;n n&agrave;y l&agrave; 1,5 tỷ USD, chiếm tới 66% vốn đăng k&yacute; đầu tư của Việt Nam v&agrave;o Myanmar. Mytel l&agrave; li&ecirc;n doanh giữa Viettel Global (c&ocirc;ng ty con của Tập đo&agrave;n Viettel) với 2 đối t&aacute;c địa phương l&agrave; Star High Public Company v&agrave; Myanmar National Telecom Holding Public (MNTH).&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ba mạng kh&aacute;c l&agrave; MPT của Nh&agrave; nước Myanmar với 42% thị phần, Teleenor (Nauy) chiếm 35% thị phần v&agrave; Ooredoo (Qatar) với 23% thị phần.&nbsp; Tại Myanmar, Mytel l&agrave; mạng di động thứ tư. </span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với hơn 7.000 trạm thu ph&aacute;t s&oacute;ng băng rộng di động (4G) v&agrave; hơn 30.000 km c&aacute;p quang,&nbsp;Mytel l&agrave; mạng di động đầu ti&ecirc;n phủ s&oacute;ng 4G to&agrave;n Myanmar.&nbsp; Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp &ndash; Viễn th&ocirc;ng Qu&acirc;n đội (Viettel) dự kiến khai trương mạng di động tại Myanmar v&agrave;o th&aacute;ng 6, với thương hiệu Mytel. </span></p> <p><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đại diện Viettel thời gian tới sẽ mở khai trương, Đất nước Myanmar c&oacute; tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; lĩnh vực viễn th&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Từ một quốc gia c&oacute; tỷ lệ sử dụng điện thoại di động thấp nhất thế giới (chỉ sau Triều Ti&ecirc;n).</span></strong></p>

- Thuê bao 11 số chuyển sang 10 số: Viettel nhận 03, MobiFone nhận 07. / Xe khách giường nằm tông hàng loạt xe máy ở miền Tây.

Với lượng quy mô dân số vào khoảng 53 triệu dân, vào năm 2018, tập đoàn Viettel sẽ đặt mục tiêu đạt được 2-3 triệu khách hàng tại thị trường Myanmar. Theo Lê Đăng Dũng, CEO Tập đoàn Viettel cho biết thêm, mật độ người sử dụng điện thoại của nước Myanmar chưa quá dày đặc và lại mới mở cửa, khi nền  kinh tế phát triển nhanh nên tạo thêm cơ hội cho ngành viễn thông, trong đó có Viettel là rất lớn.

viettel khai truong myanmar

Viễn thông Quân đội (Viettel) dự kiến khai trương mạng di động tại Myanmar

Tổng vốn đầu tư của dự án này là 1,5 tỷ USD, chiếm tới 66% vốn đăng ký đầu tư của Việt Nam vào Myanmar. Mytel là liên doanh giữa Viettel Global (công ty con của Tập đoàn Viettel) với 2 đối tác địa phương là Star High Public Company và Myanmar National Telecom Holding Public (MNTH). 

Ba mạng khác là MPT của Nhà nước Myanmar với 42% thị phần, Teleenor (Nauy) chiếm 35% thị phần và Ooredoo (Qatar) với 23% thị phần.  Tại Myanmar, Mytel là mạng di động thứ tư.

Với hơn 7.000 trạm thu phát sóng băng rộng di động (4G) và hơn 30.000 km cáp quang, Mytel là mạng di động đầu tiên phủ sóng 4G toàn Myanmar.  Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) dự kiến khai trương mạng di động tại Myanmar vào tháng 6, với thương hiệu Mytel.

Theo đại diện Viettel thời gian tới sẽ mở khai trương, Đất nước Myanmar có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong Đông Nam Á lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Từ một quốc gia có tỷ lệ sử dụng điện thoại di động thấp nhất thế giới (chỉ sau Triều Tiên).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)