Lần đầu tiên, Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump có cuộc g" /> Lần đầu tiên, Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump có cuộc g" /> Lần đầu tiên, Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump có cuộc g" />
Trang:

Cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump

Thứ ba, 25/02/2020 | 23:00
Thứ ba, 16/07/2018 | 18:46

Cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lần đầu ti&ecirc;n, Tổng thống Vladimir Putin v&agrave; Donald Trump c&oacute; cuộc gặp thượng đỉnh ch&iacute;nh thức tại Helsinki, Phần Lan v&agrave;o ng&agrave;y 16.7. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuộc gặp được kỳ vọng khơi th&ocirc;ng bế tắc, x&oacute;a bỏ nghi kị v&agrave; g&acirc;y dựng niềm tin trong quan hệ giữa hai cường quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>18h16:&nbsp;</strong>Hai nh&agrave; l&atilde;nh đạo chụp ảnh chung v&agrave; bắt tay trong 3 gi&acirc;y tại Dinh Tổng thống ở Helsinki.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Putin n&oacute;i vinh hạnh được gặp &ocirc;ng Trump.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống Mỹ ch&uacute;c mừng người đồng cấp Nga tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng&nbsp;World Cup&nbsp;v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch của đội tuyển Nga trong giải v&ocirc; địch b&oacute;ng đ&aacute; thế giới lần n&agrave;y.&nbsp;&quot;T&ocirc;i cũng c&oacute; xem một ch&uacute;t, thật đẹp&quot; - &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống Mỹ n&oacute;i tiếp: &quot;Ch&uacute;ng ta c&oacute; nhiều điều tốt đẹp để b&agrave;n thảo, từ thương mại đến Trung Quốc v&agrave; &quot;người bạn chung l&agrave; Chủ tịch Tập Cận B&igrave;nh&quot;. &quot;Ch&uacute;ng ta c&oacute; cơ hội lớn c&ugrave;ng nhau, ch&uacute;ng ta đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m điều đ&oacute; trong nhiều năm. H&ograve;a thuận l&agrave; một điều tốt. Thế giới muốn thấy ch&uacute;ng ta h&ograve;a thuận. Ch&uacute;ng ta sở hữu 90% vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới v&agrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; một điều tốt&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>18h12:&nbsp;</strong>Tổng thống Putin v&agrave; Trump bắt đầu cuộc gặp ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>17h57:</strong>&nbsp;Tổng thống Donald Trump đến hội nghị thượng đỉnh v&agrave;o 13h57 (giờ địa phương), muộn gần 1 tiếng so với dự kiến.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hội nghị thượng đỉnh h&ocirc;m nay gồm cuộc gặp ri&ecirc;ng giữa Tổng thống Trump v&agrave; Putin, c&ugrave;ng một buổi ăn trưa l&agrave;m việc mở rộng, kết th&uacute;c bằng cuộc họp b&aacute;o chung.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>17h39:&nbsp;</strong>Đo&agrave;n xe hộ tống &ocirc;ng Putin đến Dinh Tổng thống Phần Lan. Chưa thấy b&oacute;ng d&aacute;ng &ocirc;ng Donald Trump đ&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Doan xe ho tong Putin" src="/Content/editorimages/images/doan-xe-ho-tong-Putin.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n xe hộ tống &ocirc;ng Putin đến Dinh Tổng thống Phần Lan.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>17h22:&nbsp;</strong>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Nh&agrave; Trắng Annie Karni x&aacute;c nhận, Tổng thống Donald Trump rời kh&aacute;ch sạn Hilton Helsinki Kalastajatorppa muộn hơn so với dự định để đến Dinh Tổng thống Phần Lan - nơi diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Putin. Đ&aacute;ng ra &ocirc;ng đ&atilde; phải rời đi từ 16h40. C&oacute; lẽ do &ocirc;ng Putin đến muộn n&ecirc;n &ocirc;ng Trump cũng rời đi muộn hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>17h15:</strong>&nbsp;Tổng thống Putin bước xuống m&aacute;y bay, cởi &aacute;o kho&aacute;c v&agrave; vẫy tay ch&agrave;o trước ống k&iacute;nh. &Ocirc;ng bước v&agrave;o chiếc limo mới đợi sẵn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump dự kiến diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 17h. Như vậy, cuộc gặp bị muộn so với lịch tr&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>16h50:</strong>&nbsp;Đệ nhất phu nh&acirc;n Mỹ Melania Trump v&agrave; Đệ nhất phu nh&acirc;n Phần Lan - nước chủ nh&agrave; hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump gặp nhau tại Helsinki.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Điện Kremlin ra tuy&ecirc;n bố trước giờ khai mạc thượng đỉnh Putin-Trump</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Vladimir Putin đặt lợi &iacute;ch của Nga l&ecirc;n h&agrave;ng đầu v&agrave; t&ocirc;n trọng &quot;niềm tin đối ứng&quot; của người đồng cấp Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh ng&agrave;y 16.7.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Tổng thống Vladimir Putin đủ thực tế để chấp nhận việc Tổng thống Donald Trump đặt lợi &iacute;ch quốc gia của Mỹ l&ecirc;n tr&ecirc;n hết, nhưng để x&acirc;y dựng mối quan hệ đ&ocirc;i b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi, &ocirc;ng ấy hy vọng người đồng cấp Mỹ t&ocirc;n trọng Nga&quot; - người ph&aacute;t ng&ocirc;n Peskov ph&aacute;t biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RT.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Mỹ về quan hệ xấu đi với Nga</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ v&agrave;i tiếng trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuy&ecirc;n bố, quan hệ giữa Washington v&agrave; M&aacute;txcơva chưa bao giờ tồi tệ hơn b&acirc;y giờ, v&igrave; &quot;sự ngu ngốc k&eacute;o d&agrave;i trong nhiều năm&quot; từ ph&iacute;a Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Quan hệ giữa ch&uacute;ng ta v&agrave; Nga chưa bao giờ tồi tệ như ng&agrave;y h&ocirc;m nay, l&agrave; nhờ sự ngu dốt v&agrave; xuẩn ngốc của Mỹ, v&agrave; nhờ v&agrave;o cuộc săn l&ugrave;ng ph&ugrave; thủy đang diễn ra hiện nay&quot; - &ocirc;ng Donald Trump viết tr&ecirc;n Twitter.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bộ Ngoại giao Nga cũng đồng &yacute; với đ&aacute;nh gi&aacute; của Tổng thống Donald Trump rằng quan hệ Nga-Mỹ chưa bao giờ tồi tệ hơn.&nbsp;</span></span></p>

- Sau World Cup là thách thức lớn dành cho Tổng thống Putin / Tổng thống Trump phát biểu "sốc" trước giờ thượng đỉnh

Lần đầu tiên, Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump có cuộc gặp thượng đỉnh chính thức tại Helsinki, Phần Lan vào ngày 16.7.

Cuộc gặp được kỳ vọng khơi thông bế tắc, xóa bỏ nghi kị và gây dựng niềm tin trong quan hệ giữa hai cường quốc.

18h16: Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung và bắt tay trong 3 giây tại Dinh Tổng thống ở Helsinki.

Ông Putin nói vinh hạnh được gặp ông Trump.

Tổng thống Mỹ chúc mừng người đồng cấp Nga tổ chức thành công World Cup và thành tích của đội tuyển Nga trong giải vô địch bóng đá thế giới lần này. "Tôi cũng có xem một chút, thật đẹp" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nói tiếp: "Chúng ta có nhiều điều tốt đẹp để bàn thảo, từ thương mại đến Trung Quốc và "người bạn chung là Chủ tịch Tập Cận Bình". "Chúng ta có cơ hội lớn cùng nhau, chúng ta đã không làm điều đó trong nhiều năm. Hòa thuận là một điều tốt. Thế giới muốn thấy chúng ta hòa thuận. Chúng ta sở hữu 90% vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới và đó không phải là một điều tốt".

18h12: Tổng thống Putin và Trump bắt đầu cuộc gặp riêng.

17h57: Tổng thống Donald Trump đến hội nghị thượng đỉnh vào 13h57 (giờ địa phương), muộn gần 1 tiếng so với dự kiến.

Hội nghị thượng đỉnh hôm nay gồm cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Trump và Putin, cùng một buổi ăn trưa làm việc mở rộng, kết thúc bằng cuộc họp báo chung.

17h39: Đoàn xe hộ tống ông Putin đến Dinh Tổng thống Phần Lan. Chưa thấy bóng dáng ông Donald Trump đâu.

Doan xe ho tong Putin

Đoàn xe hộ tống ông Putin đến Dinh Tổng thống Phần Lan.

17h22: Phóng viên chuyên trách Nhà Trắng Annie Karni xác nhận, Tổng thống Donald Trump rời khách sạn Hilton Helsinki Kalastajatorppa muộn hơn so với dự định để đến Dinh Tổng thống Phần Lan - nơi diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Putin. Đáng ra ông đã phải rời đi từ 16h40. Có lẽ do ông Putin đến muộn nên ông Trump cũng rời đi muộn hơn.

17h15: Tổng thống Putin bước xuống máy bay, cởi áo khoác và vẫy tay chào trước ống kính. Ông bước vào chiếc limo mới đợi sẵn.

Cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump dự kiến diễn ra vào lúc 17h. Như vậy, cuộc gặp bị muộn so với lịch trình.

16h50: Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất phu nhân Phần Lan - nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump gặp nhau tại Helsinki.

Điện Kremlin ra tuyên bố trước giờ khai mạc thượng đỉnh Putin-Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Vladimir Putin đặt lợi ích của Nga lên hàng đầu và tôn trọng "niềm tin đối ứng" của người đồng cấp Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh ngày 16.7.

"Tổng thống Vladimir Putin đủ thực tế để chấp nhận việc Tổng thống Donald Trump đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên trên hết, nhưng để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, ông ấy hy vọng người đồng cấp Mỹ tôn trọng Nga" - người phát ngôn Peskov phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RT.

Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Mỹ về quan hệ xấu đi với Nga

Chỉ vài tiếng trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, quan hệ giữa Washington và Mátxcơva chưa bao giờ tồi tệ hơn bây giờ, vì "sự ngu ngốc kéo dài trong nhiều năm" từ phía Mỹ.

"Quan hệ giữa chúng ta và Nga chưa bao giờ tồi tệ như ngày hôm nay, là nhờ sự ngu dốt và xuẩn ngốc của Mỹ, và nhờ vào cuộc săn lùng phù thủy đang diễn ra hiện nay" - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đồng ý với đánh giá của Tổng thống Donald Trump rằng quan hệ Nga-Mỹ chưa bao giờ tồi tệ hơn. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin