Theo đó, các hãng công nghệ đã chiếm thế áp " /> Theo đó, các hãng công nghệ đã chiếm thế áp " /> Theo đó, các hãng công nghệ đã chiếm thế áp " />
Trang:

Danh sách top 10 nơi làm việc tốt nhất năm 2018 ở Mỹ

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:12
Thứ ba, 18/07/2018 | 12:06

Danh sách top 10 nơi làm việc tốt nhất năm 2018 ở Mỹ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, c&aacute;c h&atilde;ng c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; chiếm thế &aacute;p đảo trong danh s&aacute;ch n&agrave;y, v&agrave; c&ocirc;ng ty dẫn đầu danh s&aacute;ch l&agrave; mạng x&atilde; hội lớn nhất h&agrave;nh tinh Facebook với 4,6/5 điểm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng l&agrave; năm thứ 8 li&ecirc;n tiếp Facebook g&oacute;p mặt trong danh s&aacute;ch 100 nơi l&agrave;m việc tốt nhất nước Mỹ của Glassdoor. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Danh s&aacute;ch được thực hiện dựa tr&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; của nh&acirc;n vi&ecirc;n từ 700.000 c&ocirc;ng ty về độ h&agrave;i l&ograve;ng, cơ hội nghề nghiệp, quản l&yacute; cấp cao, thu nhập, sự c&acirc;n bằng cuộc sống, triển vọng kinh doanh... với th&aacute;ng điểm tối đa l&agrave; 5.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Top 10 nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ" src="/Content/editorimages/images/nhan-vien-facebook.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Facebook đạt top 1 với&nbsp;4,6/5 điểm.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">9 c&ocirc;ng ty ở vị tr&iacute; tiếp theo trong Top 10 bao gồm:</span></span></p> <ol> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng ty tư vấn quản l&yacute; Bain &amp; Company.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng ty tư vấn quản l&yacute; Boston Consulting Group.&nbsp;</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;ng thức ăn nhanh In-N-Out Burger.&nbsp;</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;G&atilde; khổng lồ t&igrave;m kiếm&quot; Google.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;ng b&aacute;n lẻ trang phục thể thao lululemon.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">v&agrave; C&ocirc;ng ty phần mềm HubSpot cũng với c&ugrave;ng số điểm 4,6.&nbsp;</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;ng dịch vụ c&ocirc;ng nghệ World Wide Technology.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bệnh viện nghi&ecirc;n cứu St. Jude Children&rsquo;s Research Hospital.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;ng phần mềm Ultimate Software c&ugrave;ng với số điểm 4,5.</span></span></p> </li> </ol>

- Lương IT ở Việt Nam từ 10 đến 25 triệu đông một tháng / Cách mạng Công nghiệp 4.0 nên bắt đầu từ số hóa những việc nhỏ

Theo đó, các hãng công nghệ đã chiếm thế áp đảo trong danh sách này, và công ty dẫn đầu danh sách là mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook với 4,6/5 điểm.

Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp Facebook góp mặt trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất nước Mỹ của Glassdoor.

Danh sách được thực hiện dựa trên đánh giá của nhân viên từ 700.000 công ty về độ hài lòng, cơ hội nghề nghiệp, quản lý cấp cao, thu nhập, sự cân bằng cuộc sống, triển vọng kinh doanh... với tháng điểm tối đa là 5.

Top 10 nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ

Facebook đạt top 1 với 4,6/5 điểm.

9 công ty ở vị trí tiếp theo trong Top 10 bao gồm:

 1. Công ty tư vấn quản lý Bain & Company.

 2. Công ty tư vấn quản lý Boston Consulting Group. 

 3. Hãng thức ăn nhanh In-N-Out Burger. 

 4. "Gã khổng lồ tìm kiếm" Google.

 5. Hãng bán lẻ trang phục thể thao lululemon.

 6. và Công ty phần mềm HubSpot cũng với cùng số điểm 4,6. 

 7. Hãng dịch vụ công nghệ World Wide Technology.

 8. Bệnh viện nghiên cứu St. Jude Children’s Research Hospital.

 9. Hãng phần mềm Ultimate Software cùng với số điểm 4,5.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

 • Tạo CV

 • Tìm CV ứng viên

 • Đăng tin