Thương hiệu Rolex gắn liền với những mẫu đồng hồ đắt tiền, đẳng cấp. Vị thế dẫn đầu n" /> Thương hiệu Rolex gắn liền với những mẫu đồng hồ đắt tiền, đẳng cấp. Vị thế dẫn đầu n" /> Thương hiệu Rolex gắn liền với những mẫu đồng hồ đắt tiền, đẳng cấp. Vị thế dẫn đầu n" />
Trang:

Dấu ấn thành công của thương hiệu đồng hồ Rolex trong 100 năm qua

Chủ nhật, 29/03/2020 | 15:01
Chủ nhật, 06/08/2018 | 18:36

Dấu ấn thành công của thương hiệu đồng hồ Rolex trong 100 năm qua

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thương hiệu Rolex gắn liền với những mẫu đồng hồ đắt tiền, đẳng cấp. Vị thế dẫn đầu n&agrave;y chưa từng bị lung lay suốt 100 năm qua. Tạp ch&iacute;&nbsp;<em>Forbes</em>&nbsp;xếp hạng Rolex l&agrave; một trong những thương hiệu c&oacute; gi&aacute; trị nhất v&agrave;o năm 2016, v&agrave; l&agrave; c&ocirc;ng ty sản xuất đồng hồ cao cấp h&agrave;ng đầu thế giới.&nbsp;Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bố doanh số, nhưng c&aacute;c chuy&ecirc;n gia ước t&iacute;nh Rolex b&aacute;n ra một triệu chiếc đồng hồ mỗi năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của Rolex nhờ Hans Wilsdorf, người s&aacute;ng lập v&agrave; cũng l&agrave; bộ n&atilde;o đưa đến nhiều cải tiến cho đồng hồ đeo tay, x&aacute;c lập vị thế ti&ecirc;n phong cho thương hiệu c&oacute; tuổi đời hơn một thế kỷ n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sinh ra tại Đức v&agrave;o năm 1881, Hans c&oacute; tuổi thơ kh&ocirc;ng mấy &ecirc;m đẹp. Mất cha mẹ khi chỉ mới 12 tuổi, &ocirc;ng c&ugrave;ng anh chị em sống trong sự bảo bọc của họ h&agrave;ng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hans l&agrave;m việc cho c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp ngọc trai v&agrave; học hỏi những b&agrave;i học đầu ti&ecirc;n về thương mại v&agrave; chiến lược ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; kh&ocirc;ng thể l&yacute; giải, nhưng Hans c&oacute; một niềm đam m&ecirc; với đất nước Thụy Sĩ. Ước mơ về việc th&agrave;nh lập một c&ocirc;ng ty đồng hồ nhen nh&oacute;m trong ch&agrave;ng trai trẻ khi &ocirc;ng chuyển qua l&agrave;m việc cho c&ocirc;ng ty xuất khẩu đồng hồ Cuno Korten, nơi vẫn thường nhập linh kiện từ Đức, Ph&aacute;p v&agrave; Thụy Sĩ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời kỳ đ&oacute;, đồng hồ đeo tay vẫn c&ograve;n kh&aacute; lạ lẫm với nhiều người, bởi độ ch&iacute;nh x&aacute;c của sản phẩm kh&ocirc;ng cao. Nhưng điều đ&oacute; lại c&agrave;ng l&agrave;m ch&agrave;ng trai trẻ th&ecirc;m th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; muốn tạo ra những chiếc đồng hồ đeo tay kh&ocirc;ng chỉ chạy đ&uacute;ng giờ m&agrave; c&ograve;n c&oacute; mẫu m&atilde; thanh lịch.Kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ, Hans chấp nhận xuất ph&aacute;t điểm với vai tr&ograve; phi&ecirc;n dịch trong c&ocirc;ng ty v&agrave; tự m&igrave;nh học hỏi. &Ocirc;ng sớm thể hiện năng khiếu v&agrave; gu thẩm mỹ của m&igrave;nh trong lĩnh vực n&agrave;y khi nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đặt h&agrave;ng ba người thợ chế t&aacute;c ba chiếc đồng hồ bỏ t&uacute;i cho m&igrave;nh. Những chiếc đồng hồ kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; kiểu d&aacute;ng thời thượng m&agrave; c&ograve;n nhận được giấy chứng nhận về độ ch&iacute;nh x&aacute;c cấp bởi Neuchatel Observatory, một đ&agrave;i thi&ecirc;n văn của Thụy Sĩ chuy&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;nh đảm bảo thời gian tuyệt đối của đồng hồ.&nbsp;Mẫu sản phẩm n&agrave;y nhanh ch&oacute;ng g&acirc;y sốt tại thị trường Đức, đồng thời cũng đưa uy t&iacute;n v&agrave; sự trọng dụng đến ch&agrave;ng trai dịch thuật vi&ecirc;n thuở n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Dấu ấn thành công của thương hiệu đồng hồ Rolex" src="/Content/editorimages/images/rolex.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hans Wilsdorf, nh&agrave; s&aacute;ng lập h&agrave;ng đồng hồ danh tiếng Rolex.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Năm 1903, Hans quyết định đến London, Anh để sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc cho </span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">c&ocirc;ng ty sản xuất đồng hồ, nu&ocirc;i dưỡng giấc mộng mở doanh nghiệp ri&ecirc;ng một ng&agrave;y kh&ocirc;ng xa. Cơ duy&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p &ocirc;ng gặp gỡ Alfred James Davis, người c&oacute; đủ điều kiện t&agrave;i ch&iacute;nh để biến ước mơ của &ocirc;ng trở th&agrave;nh sự thật. Họ c&ugrave;ng s&aacute;ng lập n&ecirc;n c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối đồng hồ v&agrave;o năm 1905, khi ấy Hans chỉ vừa 24 tuổi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để thuyết phục người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tại Anh sử dụng sản phẩm của c&ocirc;ng ty, Hans sử dụng c&aacute;c linh kiện nhỏ nhất nhập khẩu từ c&ocirc;ng ty ở Bienne, Thụy Sĩ, nơi vốn vang danh bởi độ chi tiết v&agrave; sự ch&iacute;nh x&aacute;c để s&aacute;ng tạo ra mẫu đồng hồ ri&ecirc;ng của m&igrave;nh. C&oacute; được c&aacute;i t&ecirc;n Rolex l&agrave; những ng&agrave;y trằn trọc suy nghĩ của Hans, bởi &ocirc;ng muốn t&ecirc;n thương hiệu ngắn gọn, dễ n&oacute;i v&agrave; dễ nhớ bằng bất cứ ng&ocirc;n ngữ n&agrave;o, đồng thời phải thể hiện t&iacute;nh chất của một chiếc đồng hồ.&nbsp;&ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; thử kết hợp kết hợp c&aacute;c chữ c&aacute;i theo mọi c&aacute;ch c&oacute; thể, với h&agrave;ng trăm c&aacute;i t&ecirc;n, nhưng chẳng mấy h&agrave;i l&ograve;ng. Cho đến một buổi s&aacute;ng, khi đang ngồi tr&ecirc;n xe ngựa, cứ như c&oacute; một giọng n&oacute;i th&igrave; thầm b&ecirc;n tai t&ocirc;i: Rolex&rdquo;, &ocirc;ng nhớ lại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều quan trọng nhất đối với một chiếc đồng hồ l&agrave; sự ch&iacute;nh x&aacute;c tuyệt đối về mặt thời gian. Đ&oacute; cũng l&agrave; yếu tố đầu ti&ecirc;n m&agrave; Hans đặc biệt ch&uacute; trọng cho sản phẩm của m&igrave;nh. Từng chuyển động, từng linh kiện nhỏ đều được gia c&ocirc;ng tỉ mỉ. V&agrave;o năm 1910, Rolex l&agrave; h&atilde;ng đồng hồ đeo tay đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới nhận được giấy chứng nhận về độ ch&iacute;nh x&aacute;c do Trung t&acirc;m đ&aacute;nh gi&aacute; đồng hồ Thụy Sĩ cấp. Từ đ&oacute;, thương hiệu n&agrave;y gắn liền với sự đ&aacute;ng tin cậy về độ ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">9 năm sau, Hans chuyển trụ sở c&ocirc;ng ty đến th&agrave;nh phố Geneva, Thụy Sĩ, nơi nổi tiếng về việc chế t&aacute;c đồng hồ. Bước ngoặt n&agrave;y mở ra h&agrave;ng loạt s&aacute;ng tạo v&agrave; đổi mới kh&ocirc;ng ngừng, đưa đến những t&iacute;nh năng đầu ti&ecirc;n cho đồng hồ đeo tay. &ldquo;T&ocirc;i muốn tạo ra một chiếc đồng hồ để ai cũng c&oacute; thể đeo được mỗi ng&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải th&aacute;o ra&rdquo;, nh&agrave; s&aacute;ng lập chia sẻ định hướng của m&igrave;nh. Kh&ocirc;ng muốn người sử dụng phải gặp những bất tiện khi sinh hoạt hay đi bơi, &ocirc;ng nghi&ecirc;n cứu t&iacute;nh năng chống thấm nước cho sản phẩm của m&igrave;nh. Năm 1926, chiếc đồng hồ chống nước đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới với t&ecirc;n gọi Oyster ra đời, được trang bị vỏ bọc k&iacute;n nhằm bảo vệ tối ưu c&aacute;c linh kiện nhỏ b&ecirc;n trong.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hans cũng vận dụng một chiến lược quảng b&aacute; hiệu quả cho t&iacute;nh năng mới n&agrave;y khi để vận động vi&ecirc;n bơi lội nữ Mercedes Gleitze mang đồng hồ của m&igrave;nh bơi qua eo biển Anh trong thời gian 10 giờ đồng hồ. V&agrave; ở cuối chặng bơi, chiếc đồng hồ vẫn duy tr&igrave; hoạt động b&igrave;nh thường.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chiến lược th&ocirc;ng minh của &ocirc;ng l&agrave; để c&aacute;c vận động vi&ecirc;n, nh&agrave; nh&agrave; th&aacute;m hiểm, phi c&ocirc;ng hay c&aacute;c tay đua xe thể thao sử dụng đồng hồ, nhằm kiểm tra, ph&ocirc; diễn thuộc t&iacute;nh v&agrave; chức năng trong nhiều điều kiện m&ocirc;i trường kh&aacute;c nhac, đặc biệt l&agrave; những địa h&igrave;nh khắc nghiệt. C&oacute; thể n&oacute;i, kh&ocirc;ng chỉ gi&agrave;u &yacute; tưởng về thiết kế đồng hồ, nh&agrave; kinh doanh lừng danh c&ograve;n nhạy b&eacute;n trong kế hoạch quảng c&aacute;o sản phẩm. V&agrave;o thời kỳ diễn ra Chiến tranh Thế giới Thứ hai, biết được phi c&ocirc;ng trong lực lượng kh&ocirc;ng qu&acirc;n sử dụng đồng hồ Rolex nhưng bị tịch thu, &ocirc;ng đ&atilde; đưa ra lời đề nghị ph&aacute;t mới miễn ph&iacute; cho họ.Năm 1931 lại tiếp tục đ&aacute;nh dấu một cuộc c&aacute;ch mạng do Rolex tạo n&ecirc;n với chiếc đồng hồ đầu ti&ecirc;n c&oacute; t&iacute;nh năng tự l&ecirc;n d&acirc;y c&oacute;t, mở đầu cho xu hướng đồng hồ tự động sau n&agrave;y. Hans tận dụng mọi cơ hội để c&oacute; thể vừa quảng b&aacute;, biểu diễn c&aacute;c t&iacute;nh năng của đồng hồ Rolex, vừa tiếp nhận &yacute; kiến để ho&agrave;n thiện n&oacute;.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chưa h&agrave;i l&ograve;ng với những g&igrave; đ&atilde; đạt được, nh&agrave; s&aacute;ng lập tham vọng c&ograve;n tiếp tục s&aacute;ng tạo n&ecirc;n t&iacute;nh năng mới. Năm 1945, mẫu đồng hồ với c&aacute;i t&ecirc;n Datejust tiếp tục đ&aacute;nh dấu vị tr&iacute; ti&ecirc;n phong tạo n&ecirc;n xu thế của Rolex khi c&oacute; th&ecirc;m một phần tr&ecirc;n mặt đồng hồ chỉ ng&agrave;y th&aacute;ng. D&ugrave; đối tượng ban đầu l&agrave; d&agrave;nh cho nam giới, nhưng với vẻ đẹp phi giới t&iacute;nh v&agrave; thiết kế thanh lịch, sang trọng, Rolex dần được phụ nữ y&ecirc;u th&iacute;ch sử dụng trong những thập ni&ecirc;n tiếp theo.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hans Wilsdorf mất v&agrave;o năm 1960, nhưng những phương ch&acirc;m v&agrave; sự y&ecirc;u th&iacute;ch s&aacute;ng tạo, đổi mới kh&ocirc;ng ngừng của &ocirc;ng được kế thừa bởi những nh&agrave; điều h&agrave;nh ở thế hệ sau. C&ocirc;ng ty vẫn đều đặn nghi&ecirc;n cứu, cải tiến v&agrave; đưa ra thị trường những d&ograve;ng sản phẩm mới. V&agrave; trong l&ograve;ng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, đồng hồ Rolex vẫn lu&ocirc;n gắn liền với vẻ đẹp, sự sang trọng, tinh xảo v&agrave; sức sống bền bỉ qua thời gian.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn l&agrave; người ti&ecirc;n phong trong lĩnh vực n&agrave;y. Rolex phải được xem l&agrave; đầu ti&ecirc;n, duy nhất v&agrave; tốt nhất&rdquo;, c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của Hans Wilsdorf đ&atilde; trở th&agrave;nh phương ch&acirc;m của h&atilde;ng đồng hồ danh tiếng cho đến tận ng&agrave;y nay.</span></span></p>

- Heineken mua cổ phần hãng bia lớn nhất Trung Quốc - China Resources / Chặng đường 20 năm phát triển của Bảo hiểm Bưu điện PTI

Thương hiệu Rolex gắn liền với những mẫu đồng hồ đắt tiền, đẳng cấp. Vị thế dẫn đầu này chưa từng bị lung lay suốt 100 năm qua. Tạp chí Forbes xếp hạng Rolex là một trong những thương hiệu có giá trị nhất vào năm 2016, và là công ty sản xuất đồng hồ cao cấp hàng đầu thế giới. Mặc dù không công bố doanh số, nhưng các chuyên gia ước tính Rolex bán ra một triệu chiếc đồng hồ mỗi năm.

Sự thành công của Rolex nhờ Hans Wilsdorf, người sáng lập và cũng là bộ não đưa đến nhiều cải tiến cho đồng hồ đeo tay, xác lập vị thế tiên phong cho thương hiệu có tuổi đời hơn một thế kỷ này.

Sinh ra tại Đức vào năm 1881, Hans có tuổi thơ không mấy êm đẹp. Mất cha mẹ khi chỉ mới 12 tuổi, ông cùng anh chị em sống trong sự bảo bọc của họ hàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hans làm việc cho công ty chuyên cung cấp ngọc trai và học hỏi những bài học đầu tiên về thương mại và chiến lược phát triển.

Dù không thể lý giải, nhưng Hans có một niềm đam mê với đất nước Thụy Sĩ. Ước mơ về việc thành lập một công ty đồng hồ nhen nhóm trong chàng trai trẻ khi ông chuyển qua làm việc cho công ty xuất khẩu đồng hồ Cuno Korten, nơi vẫn thường nhập linh kiện từ Đức, Pháp và Thụy Sĩ.

Thời kỳ đó, đồng hồ đeo tay vẫn còn khá lạ lẫm với nhiều người, bởi độ chính xác của sản phẩm không cao. Nhưng điều đó lại càng làm chàng trai trẻ thêm thích thú và muốn tạo ra những chiếc đồng hồ đeo tay không chỉ chạy đúng giờ mà còn có mẫu mã thanh lịch.Không có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ, Hans chấp nhận xuất phát điểm với vai trò phiên dịch trong công ty và tự mình học hỏi. Ông sớm thể hiện năng khiếu và gu thẩm mỹ của mình trong lĩnh vực này khi nghiên cứu và đặt hàng ba người thợ chế tác ba chiếc đồng hồ bỏ túi cho mình. Những chiếc đồng hồ không chỉ có kiểu dáng thời thượng mà còn nhận được giấy chứng nhận về độ chính xác cấp bởi Neuchatel Observatory, một đài thiên văn của Thụy Sĩ chuyên đánh giá tính đảm bảo thời gian tuyệt đối của đồng hồ. Mẫu sản phẩm này nhanh chóng gây sốt tại thị trường Đức, đồng thời cũng đưa uy tín và sự trọng dụng đến chàng trai dịch thuật viên thuở nào.

Dấu ấn thành công của thương hiệu đồng hồ Rolex

Hans Wilsdorf, nhà sáng lập hàng đồng hồ danh tiếng Rolex.

Năm 1903, Hans quyết định đến London, Anh để sinh sống và làm việc cho công ty sản xuất đồng hồ, nuôi dưỡng giấc mộng mở doanh nghiệp riêng một ngày không xa. Cơ duyên đã giúp ông gặp gỡ Alfred James Davis, người có đủ điều kiện tài chính để biến ước mơ của ông trở thành sự thật. Họ cùng sáng lập nên công ty chuyên phân phối đồng hồ vào năm 1905, khi ấy Hans chỉ vừa 24 tuổi.

Để thuyết phục người tiêu dùng tại Anh sử dụng sản phẩm của công ty, Hans sử dụng các linh kiện nhỏ nhất nhập khẩu từ công ty ở Bienne, Thụy Sĩ, nơi vốn vang danh bởi độ chi tiết và sự chính xác để sáng tạo ra mẫu đồng hồ riêng của mình. Có được cái tên Rolex là những ngày trằn trọc suy nghĩ của Hans, bởi ông muốn tên thương hiệu ngắn gọn, dễ nói và dễ nhớ bằng bất cứ ngôn ngữ nào, đồng thời phải thể hiện tính chất của một chiếc đồng hồ. “Tôi đã thử kết hợp kết hợp các chữ cái theo mọi cách có thể, với hàng trăm cái tên, nhưng chẳng mấy hài lòng. Cho đến một buổi sáng, khi đang ngồi trên xe ngựa, cứ như có một giọng nói thì thầm bên tai tôi: Rolex”, ông nhớ lại.

Điều quan trọng nhất đối với một chiếc đồng hồ là sự chính xác tuyệt đối về mặt thời gian. Đó cũng là yếu tố đầu tiên mà Hans đặc biệt chú trọng cho sản phẩm của mình. Từng chuyển động, từng linh kiện nhỏ đều được gia công tỉ mỉ. Vào năm 1910, Rolex là hãng đồng hồ đeo tay đầu tiên trên thế giới nhận được giấy chứng nhận về độ chính xác do Trung tâm đánh giá đồng hồ Thụy Sĩ cấp. Từ đó, thương hiệu này gắn liền với sự đáng tin cậy về độ chính xác.

9 năm sau, Hans chuyển trụ sở công ty đến thành phố Geneva, Thụy Sĩ, nơi nổi tiếng về việc chế tác đồng hồ. Bước ngoặt này mở ra hàng loạt sáng tạo và đổi mới không ngừng, đưa đến những tính năng đầu tiên cho đồng hồ đeo tay. “Tôi muốn tạo ra một chiếc đồng hồ để ai cũng có thể đeo được mỗi ngày mà không cần phải tháo ra”, nhà sáng lập chia sẻ định hướng của mình. Không muốn người sử dụng phải gặp những bất tiện khi sinh hoạt hay đi bơi, ông nghiên cứu tính năng chống thấm nước cho sản phẩm của mình. Năm 1926, chiếc đồng hồ chống nước đầu tiên trên thế giới với tên gọi Oyster ra đời, được trang bị vỏ bọc kín nhằm bảo vệ tối ưu các linh kiện nhỏ bên trong.

Hans cũng vận dụng một chiến lược quảng bá hiệu quả cho tính năng mới này khi để vận động viên bơi lội nữ Mercedes Gleitze mang đồng hồ của mình bơi qua eo biển Anh trong thời gian 10 giờ đồng hồ. Và ở cuối chặng bơi, chiếc đồng hồ vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Chiến lược thông minh của ông là để các vận động viên, nhà nhà thám hiểm, phi công hay các tay đua xe thể thao sử dụng đồng hồ, nhằm kiểm tra, phô diễn thuộc tính và chức năng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhac, đặc biệt là những địa hình khắc nghiệt. Có thể nói, không chỉ giàu ý tưởng về thiết kế đồng hồ, nhà kinh doanh lừng danh còn nhạy bén trong kế hoạch quảng cáo sản phẩm. Vào thời kỳ diễn ra Chiến tranh Thế giới Thứ hai, biết được phi công trong lực lượng không quân sử dụng đồng hồ Rolex nhưng bị tịch thu, ông đã đưa ra lời đề nghị phát mới miễn phí cho họ.Năm 1931 lại tiếp tục đánh dấu một cuộc cách mạng do Rolex tạo nên với chiếc đồng hồ đầu tiên có tính năng tự lên dây cót, mở đầu cho xu hướng đồng hồ tự động sau này. Hans tận dụng mọi cơ hội để có thể vừa quảng bá, biểu diễn các tính năng của đồng hồ Rolex, vừa tiếp nhận ý kiến để hoàn thiện nó. 

Chưa hài lòng với những gì đã đạt được, nhà sáng lập tham vọng còn tiếp tục sáng tạo nên tính năng mới. Năm 1945, mẫu đồng hồ với cái tên Datejust tiếp tục đánh dấu vị trí tiên phong tạo nên xu thế của Rolex khi có thêm một phần trên mặt đồng hồ chỉ ngày tháng. Dù đối tượng ban đầu là dành cho nam giới, nhưng với vẻ đẹp phi giới tính và thiết kế thanh lịch, sang trọng, Rolex dần được phụ nữ yêu thích sử dụng trong những thập niên tiếp theo.

Hans Wilsdorf mất vào năm 1960, nhưng những phương châm và sự yêu thích sáng tạo, đổi mới không ngừng của ông được kế thừa bởi những nhà điều hành ở thế hệ sau. Công ty vẫn đều đặn nghiên cứu, cải tiến và đưa ra thị trường những dòng sản phẩm mới. Và trong lòng người tiêu dùng, đồng hồ Rolex vẫn luôn gắn liền với vẻ đẹp, sự sang trọng, tinh xảo và sức sống bền bỉ qua thời gian.

“Chúng tôi muốn là người tiên phong trong lĩnh vực này. Rolex phải được xem là đầu tiên, duy nhất và tốt nhất”, câu nói nổi tiếng của Hans Wilsdorf đã trở thành phương châm của hãng đồng hồ danh tiếng cho đến tận ngày nay.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin