Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng doanh nghiệp thép luôn tuân thủ qu" /> Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng doanh nghiệp thép luôn tuân thủ qu" /> Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng doanh nghiệp thép luôn tuân thủ qu" />
Trang:

Đề nghị Mỹ hỗ trợ và miễn trừ thuế cho các doanh nghiệp thép

Thứ năm, 27/02/2020 | 14:02
Thứ năm, 01/06/2018 | 00:34

Đề nghị Mỹ hỗ trợ và miễn trừ thuế cho các doanh nghiệp thép

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng doanh nghiệp th&eacute;p lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ quy định của WTO, đề nghị Mỹ xem x&eacute;t việc &aacute;p thuế.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trả lời c&acirc;u hỏi về&nbsp;việc Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh Mỹ th&ocirc;ng b&aacute;o&nbsp;&aacute;p c&aacute;c loại thuế chống b&aacute;n ph&aacute; v&agrave; chống trợ gi&aacute; với một số mặt h&agrave;ng th&eacute;p nhập khẩu của Việt Nam, sử dụng nguy&ecirc;n liệu của Trung Quốc, b&agrave; L&ecirc; Thị Thu Hằng, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao h&ocirc;m nay khẳng định Việt Nam&nbsp;lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c quy định của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="miễn trừ thuế doanh nghiệp thép" src="/Content/editorimages/images/doanh%20nghi%e1%bb%87p%20th%c3%a9p.gif" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Sản phẩm th&eacute;p Việt</em></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Việt Nam cho rằng c&aacute;c vấn đề thương mại giữa Việt Nam v&agrave; Mỹ cần được xem x&eacute;t một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan, c&ocirc;ng bằng, ph&ugrave; hợp với c&aacute;c quy định của WTO v&agrave; th&ocirc;ng lệ&nbsp;quốc tế, tr&aacute;nh l&agrave;m ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế thương mại đang ph&aacute;t triển tốt đẹp giữa Việt Nam v&agrave; Mỹ. Người ph&aacute;t ng&ocirc;n cho hay c&aacute;c cơ quan v&agrave; doanh nghiệp Việt Nam đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan của Mỹ&nbsp;để cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin, l&agrave;m r&otilde; nguồn gốc xuất xứ của nguy&ecirc;n liệu, quy tr&igrave;nh sản xuất th&eacute;p tại Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&quot;Việt Nam đề nghị Mỹ tạo thuận lợi để c&aacute;c doanh nghiệp Việt Nam đ&aacute;p ứng đủ c&aacute;c điều kiện được hưởng miễn trừ theo quy định&quot;, b&agrave; Hằng n&oacute;i.</strong></span></span></p>

- Câu chuyện vua tương ớt gốc Việt David Trần bán tương ớt Sriracha cho toàn nước Mỹ / Ông Phạm Nhật Vượng nói về định hướng cạnh tranh của VinFast

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng doanh nghiệp thép luôn tuân thủ quy định của WTO, đề nghị Mỹ xem xét việc áp thuế.

Trả lời câu hỏi về việc Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp các loại thuế chống bán phá và chống trợ giá với một số mặt hàng thép nhập khẩu của Việt Nam, sử dụng nguyên liệu của Trung Quốc, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm nay khẳng định Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO).

miễn trừ thuế doanh nghiệp thép

Sản phẩm thép Việt

Việt Nam cho rằng các vấn đề thương mại giữa Việt Nam và Mỹ cần được xem xét một cách khách quan, công bằng, phù hợp với các quy định của WTO và thông lệ quốc tế, tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ. Người phát ngôn cho hay các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Mỹ để cung cấp đầy đủ thông tin, làm rõ nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, quy trình sản xuất thép tại Việt Nam.

"Việt Nam đề nghị Mỹ tạo thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng miễn trừ theo quy định", bà Hằng nói.

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin