Trang:

Để phục vụ 7 triệu lượt khách hàng năm sân bay Vinh sẽ được nâng cấp.

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:47
Thứ ba, 03/08/2018 | 15:56

Để phục vụ 7 triệu lượt khách hàng năm sân bay Vinh sẽ được nâng cấp.

<p>Theo quy hoạch,&nbsp;việc n&acirc;ng cấp s&acirc;n bay Vinh&nbsp;được chia ra nhiều giai đoạn, từ năm 2015 đến 2020 giữ nguy&ecirc;n đường cất hạ c&aacute;nh hiện hữu, mở rộng 9 vị tr&iacute; đỗ t&agrave;u bay, c&ocirc;ng suất nh&agrave; ga đạt 2,5 triệu lượt h&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;năm. Đại diện ACV n&oacute;i, Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Vinh bắt đầu qu&aacute; tải, v&igrave; vậy việc mở rộng, n&acirc;ng cấp l&agrave; cần thiết.&nbsp;</p> <p style="text-align:center">V&agrave;o chiều 2/8, UBND tỉnh Nghệ An đ&atilde; l&agrave;m việc với đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Tổng c&ocirc;ng ty Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (ACV) về việc n&acirc;ng cấp, mở rộng một số hạng mục tại s&acirc;n bay n&agrave;y.<img alt="san bay vinh se duoc nang cap" src="/Content/editorimages/images/san%20bay%20vinh%20se%20duoc%20nang%20cap.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đường bay tại s&acirc;n bay Vinh-Nghệ An.</em></p> <p>Để dự &aacute;n được triển khai đ&uacute;ng với tiến độ, l&atilde;nh đạo ACV đề nghị ch&iacute;nh quyền Nghệ An chỉ&nbsp;đạo cơ quan chức năng phối hợp với ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c đền b&ugrave;, giải ph&oacute;ng mặt bằng; đảm bảo tiến độ c&ocirc;ng việc n&agrave;y xong trước qu&yacute; II/ 2019. Huỳnh Thanh Điền Ph&oacute; chủ tịch UBND&nbsp;tỉnh Nghệ An thống nhất với chủ trương mở rộng s&acirc;n bay Vinh, cam kết phối hợp với c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan l&agrave;m tốt c&aacute;c phần việc theo kế hoạch.</p> <p>Hiện s&acirc;n bay n&agrave;y c&oacute; một đường cất hạ c&aacute;nh d&agrave;i 2.400 m, rộng 45 m; ga h&agrave;nh kh&aacute;ch&nbsp;c&oacute; tổng diện t&iacute;ch 11.706 m2&nbsp;đ&aacute;p ứng 1.000 kh&aacute;ch giờ cao điểm, c&ocirc;ng suất thiết kế 2 triệu h&agrave;nh kh&aacute;ch mỗi năm. Th&aacute;ng 1/2015, s&acirc;n bay Vinh được quy hoạch th&agrave;nh Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế. Trong năm vừa qua, lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch ở s&acirc;n bay Vinh đạt hơn 1,8 triệu lượt.</p> <p>Từ năm 2020 đến 2030 sẽ x&acirc;y dựng đường cất hạ c&aacute;nh số 2 đảm bảo khai th&aacute;c cho c&aacute;c loại t&agrave;u bay hiện đại v&agrave; mở rộng s&acirc;n đỗ từ 9 vị tr&iacute; l&ecirc;n 15 vị tr&iacute;, nh&agrave; ga phục vụ 7 triệu lượt h&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;năm.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

- Bé trai bị xe cẩu cán qua chết tại chỗ TP Cần Thơ. / Người không uống rượu có nguy cơ gây mất trí cao hơn người uống rượu

Theo quy hoạch, việc nâng cấp sân bay Vinh được chia ra nhiều giai đoạn, từ năm 2015 đến 2020 giữ nguyên đường cất hạ cánh hiện hữu, mở rộng 9 vị trí đỗ tàu bay, công suất nhà ga đạt 2,5 triệu lượt hành khách hàng năm. Đại diện ACV nói, Cảng hàng không quốc tế Vinh bắt đầu quá tải, vì vậy việc mở rộng, nâng cấp là cần thiết. 

Vào chiều 2/8, UBND tỉnh Nghệ An đã làm việc với đoàn công tác của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc nâng cấp, mở rộng một số hạng mục tại sân bay này.san bay vinh se duoc nang cap

Đường bay tại sân bay Vinh-Nghệ An.

Để dự án được triển khai đúng với tiến độ, lãnh đạo ACV đề nghị chính quyền Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với ngành hàng không trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ công việc này xong trước quý II/ 2019. Huỳnh Thanh Điền Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất với chủ trương mở rộng sân bay Vinh, cam kết phối hợp với các bên liên quan làm tốt các phần việc theo kế hoạch.

Hiện sân bay này có một đường cất hạ cánh dài 2.400 m, rộng 45 m; ga hành khách có tổng diện tích 11.706 m2 đáp ứng 1.000 khách giờ cao điểm, công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm. Tháng 1/2015, sân bay Vinh được quy hoạch thành Cảng hàng không quốc tế. Trong năm vừa qua, lượng hành khách ở sân bay Vinh đạt hơn 1,8 triệu lượt.

Từ năm 2020 đến 2030 sẽ xây dựng đường cất hạ cánh số 2 đảm bảo khai thác cho các loại tàu bay hiện đại và mở rộng sân đỗ từ 9 vị trí lên 15 vị trí, nhà ga phục vụ 7 triệu lượt hành khách hàng năm.

 

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)