Hôm nay, ngày 18/7, toàn bộ 12 th&agra" /> Hôm nay, ngày 18/7, toàn bộ 12 th&agra" /> Hôm nay, ngày 18/7, toàn bộ 12 th&agra" />
Trang:

Đội bóng thiếu niên Thái Lan chính thức xuất viện vào ngày hôm nay

Thứ năm, 27/02/2020 | 13:48
Thứ năm, 18/07/2018 | 13:13

Đội bóng thiếu niên Thái Lan chính thức xuất viện vào ngày hôm nay

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&ocirc;m nay, ng&agrave;y 18/7, to&agrave;n bộ 12 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng v&agrave; HLV sẽ được xuất viện sau hơn 1 tuần&nbsp;được chăm s&oacute;c, điều trị tại bệnh viện ở Chiang Rai kể từ khi được đưa ra khỏi hang. Nhưng c&aacute;c nh&agrave; chức tr&aacute;ch Th&aacute;i Lan đang lo ngại vấn đề t&acirc;m l&yacute; của c&aacute;c em khi việc giải cứu đang rất nổi tiếng ở trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Đội bóng thiếu niên Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/doi-bong-thai-lan.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đội b&oacute;ng nh&iacute; Th&aacute;i Lan tưởng niệm thợ lặn thiệt mạng trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải cứu.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, sau khi xuất viện, Th&aacute;i Lan đ&atilde; quyết định tổ chức một cuộc họp b&aacute;o để nh&agrave; chức tr&aacute;ch v&agrave; đội b&oacute;ng trả lời những thắc mắc của truyền th&ocirc;ng. C&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n sẽ phải gửi c&acirc;u hỏi trước, một chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute; đ&aacute;nh gi&aacute; c&acirc;u hỏi trước khi quyết định c&oacute; đưa v&agrave;o nội dung họp b&aacute;o hay kh&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Đội bóng thiếu niên Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/doi-bong-thieu-nien-thai-lan.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng dẽ gặp t&acirc;m l&yacute; khi đ&atilde; nổi tiếng</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một trong những c&acirc;u hỏi m&agrave; giới&nbsp;truyền th&ocirc;ng thắc mắc đ&oacute; l&agrave; tại sao th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng c&oacute; thể sống s&oacute;t trong hang Tham Luang sau 9 ng&agrave;y mắc kẹt với&nbsp;điều kiện khắc nghiệt&nbsp;v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lương thực.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, những c&acirc;u hỏi n&agrave;y c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng được chấp nhận bởi chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute; cho rằng n&oacute; sẽ gợi lại cho c&aacute;c em k&yacute; ức c&oacute; thể g&acirc;y hoảng sợ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Mức xử phạt hành chính Mumuso có thể lên tới 100 triệu đồng / Tài sản của Jeff Bezos ông chủ Amazon vượt hơn 150 tỷ USD

Hôm nay, ngày 18/7, toàn bộ 12 thành viên đội bóng và HLV sẽ được xuất viện sau hơn 1 tuần được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện ở Chiang Rai kể từ khi được đưa ra khỏi hang. Nhưng các nhà chức trách Thái Lan đang lo ngại vấn đề tâm lý của các em khi việc giải cứu đang rất nổi tiếng ở trong và ngoài nước.

Đội bóng thiếu niên Thái Lan

Đội bóng nhí Thái Lan tưởng niệm thợ lặn thiệt mạng trong quá trình giải cứu.

Chính vì vậy, sau khi xuất viện, Thái Lan đã quyết định tổ chức một cuộc họp báo để nhà chức trách và đội bóng trả lời những thắc mắc của truyền thông. Các phóng viên sẽ phải gửi câu hỏi trước, một chuyên gia tâm lý đánh giá câu hỏi trước khi quyết định có đưa vào nội dung họp báo hay không.

Đội bóng thiếu niên Thái Lan

Các thành viên đội bóng dẽ gặp tâm lý khi đã nổi tiếng

Một trong những câu hỏi mà giới truyền thông thắc mắc đó là tại sao thành viên đội bóng có thể sống sót trong hang Tham Luang sau 9 ngày mắc kẹt với điều kiện khắc nghiệt và không có lương thực. Tuy nhiên, những câu hỏi này có thể sẽ không được chấp nhận bởi chuyên gia tâm lý cho rằng nó sẽ gợi lại cho các em ký ức có thể gây hoảng sợ.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin