dung-anh-nong-ep-quan-he
Tươi tại cơ quan công an<" /> dung-anh-nong-ep-quan-he
Tươi tại cơ quan công an<" /> dung-anh-nong-ep-quan-he
Tươi tại cơ quan công an<" />
Trang:

Dùng ảnh nóng ép người phụ nữ quan hệ và tống tiền

Thứ năm, 09/04/2020 | 23:08
Thứ năm, 04/08/2018 | 19:47

Dùng ảnh nóng ép người phụ nữ quan hệ và tống tiền

<p style="text-align:center"><img alt="dung-anh-nong-ep-quan-he" src="/Content/editorimages/images/dung-anh-nong-ep-quan-he.jpg" /><br /> Tươi tại cơ quan c&ocirc;ng an</p> <p>5 ng&agrave;y sau, Tươi y&ecirc;u cầu người y&ecirc;u phải đưa cho anh 100 triệu đồng nếu kh&ocirc;ng sẽ ph&aacute;t t&aacute;n h&igrave;nh ảnh v&igrave; ảnh &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; của chị N. đ&atilde; được Tươi sao ch&eacute;p ra thẻ nhớ. Thấy số tiền qu&aacute; lớn v&agrave; bị khủng bố tinh thần n&ecirc;n chị N. tr&igrave;nh b&aacute;o c&ocirc;ng an. Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 16-8, Tươi đ&atilde;&nbsp;gửi cho chị N. 3 tấm h&igrave;nh &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; của chị ở kh&aacute;ch sạn c&ugrave;ng với Tươi. Tươi y&ecirc;u cầu chị N. cho quan hệ t&igrave;nh dục, nếu kh&ocirc;ng sẽ gửi ảnh cho người th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave; của chị N. V&igrave; sợ Tươi sẽ l&agrave;m vậy n&ecirc;n Chị N. chấp nhận c&ugrave;ng quan hệ với Tươi, sau đ&oacute; chị N đ&atilde;&nbsp;tận mắt thấy Tươi đ&atilde; xo&aacute; hết h&igrave;nh &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; của m&igrave;nh trong điện thoại.</p> <p>Ng&agrave;y 28-8, Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự (PC45) C&ocirc;ng an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tươi (28 tuổi, ngụ ấp Thanh Hiệp, x&atilde; Thạnh Lộc, huyện Giồng Giềng, tỉnh Ki&ecirc;n Giang) để điều tra về h&agrave;nh vi uy hiếp cưỡng đoạt t&agrave;i sản.</p> <p>Tại cơ quan điều tra, Tươi khai rằng đ&atilde; quen chị N. v&agrave; nảy sinh t&igrave;nh cảm với nhau từ th&aacute;ng 5 vừa qua. Hai người thường xuy&ecirc;n thu&ecirc; kh&aacute;ch sạn nghỉ qua đ&ecirc;m v&agrave; quan hệ t&igrave;nh dục. Trong ng&agrave;y 25 v&agrave; 26-7, cả hai tiếp tục thu&ecirc; một kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n đường Mậu Th&acirc;n (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để qua đ&ecirc;m v&agrave; quan hệ t&igrave;nh dục. Khi chị N đang ngủ say, Tươi d&ugrave;ng điện thoại chụp lại cảnh người y&ecirc;u trong t&igrave;nh trạng khoả th&acirc;n đang nằm chung với Tươi rồi lưu v&agrave;o điện thoại v&agrave; thẻ nhớ ngo&agrave;i để cất giữ cho mục đ&iacute;ch hắn vừa sử dụng.</p>

- Cho đi nhờ xe sau đó dùng dao ép cô gái trẻ quan hệ / Cướp được 60 000đ rồi ra tay sát hại luôn người thím họ

dung-anh-nong-ep-quan-he
Tươi tại cơ quan công an

5 ngày sau, Tươi yêu cầu người yêu phải đưa cho anh 100 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh vì ảnh “nóng” của chị N. đã được Tươi sao chép ra thẻ nhớ. Thấy số tiền quá lớn và bị khủng bố tinh thần nên chị N. trình báo công an. Trước đó, ngày 16-8, Tươi đã gửi cho chị N. 3 tấm hình “nóng” của chị ở khách sạn cùng với Tươi. Tươi yêu cầu chị N. cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ gửi ảnh cho người thân và bạn bè của chị N. Vì sợ Tươi sẽ làm vậy nên Chị N. chấp nhận cùng quan hệ với Tươi, sau đó chị N đã tận mắt thấy Tươi đã xoá hết hình “nóng” của mình trong điện thoại.

Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tươi (28 tuổi, ngụ ấp Thanh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi uy hiếp cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tươi khai rằng đã quen chị N. và nảy sinh tình cảm với nhau từ tháng 5 vừa qua. Hai người thường xuyên thuê khách sạn nghỉ qua đêm và quan hệ tình dục. Trong ngày 25 và 26-7, cả hai tiếp tục thuê một khách sạn trên đường Mậu Thân (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để qua đêm và quan hệ tình dục. Khi chị N đang ngủ say, Tươi dùng điện thoại chụp lại cảnh người yêu trong tình trạng khoả thân đang nằm chung với Tươi rồi lưu vào điện thoại và thẻ nhớ ngoài để cất giữ cho mục đích hắn vừa sử dụng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)