Vào lúc 13h ngày 27/5, tàu SH3 chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến xã Điền An (Diễn Châu, Nghệ An) đ" /> Vào lúc 13h ngày 27/5, tàu SH3 chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến xã Điền An (Diễn Châu, Nghệ An) đ" /> Vào lúc 13h ngày 27/5, tàu SH3 chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến xã Điền An (Diễn Châu, Nghệ An) đ" />
Trang:

Đường sắt tê liệt hơn một giờ sau khi tàu hàng đâm xe bồn.

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:25
Thứ ba, 27/05/2018 | 17:16

Đường sắt tê liệt hơn một giờ sau khi tàu hàng đâm xe bồn.

<p style="text-align:justify">V&agrave;o l&uacute;c 13h ng&agrave;y 27/5, t&agrave;u SH3 chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến x&atilde; Điền An (Diễn Ch&acirc;u, Nghệ An) đ&atilde; đ&acirc;m v&agrave;o xe bồn do anh&nbsp;L&ecirc; Văn Thế (31 tuổi, cư tr&uacute; của Nghệ An) điều khiển.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Đường sắt tê liệt sau va chạm" src="/Content/editorimages/images/duong-sat-te-liet.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Xe bồn bị đ&acirc;m khi vượt qua&nbsp;đường ngang d&acirc;n sinh.</em></p> <p style="text-align:justify">Rất may trước l&uacute;c va chạm&nbsp;l&aacute;i t&agrave;u ph&aacute;t hiện v&agrave; đ&atilde; giảm tốc độ.&nbsp;C&uacute; đ&acirc;m khiến xe bồn bị hất băng về ph&iacute;a trước gần 10 m, nằm s&aacute;t m&eacute;p đường ray, cabin vỡ n&aacute;t, t&agrave;i xế chỉ bị thương nhẹ.</p> <p style="text-align:justify">Theo &ocirc;ng Tạ Quang H&agrave;o (Trưởng ga Mỹ L&yacute;, Nghệ An), &quot;L&aacute;i t&agrave;u Phan Sỹ Cảnh (34 tuổi) thuộc X&iacute; nghiệp đầu m&aacute;y Vinh đ&atilde; ph&aacute;t hiện xe bồn c&aacute;ch khoảng 300 m n&ecirc;n giảm tốc độ t&agrave;u xuống c&ograve;n 15 km/h trước l&uacute;c va chạm. L&aacute;i t&agrave;u ch&iacute;nh v&agrave; l&aacute;i phụ kh&ocirc;ng bị thương, đầu m&aacute;y bị hư hỏng nhẹ&quot;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Đường sắt tê liệt khi tàu đâm xe bồn" src="/Content/editorimages/images/tau-hang-dam-xe-tai.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tuyến đường sắt bị t&ecirc; liệt trong 90 ph&uacute;t.</em></p> <p style="text-align:justify">Tai nạn khiến đường sắt qua khu vực n&agrave;y bị t&ecirc; liệt trong 90 ph&uacute;t, hai t&agrave;u kh&aacute;ch SE36 chạy Vinh - H&agrave; Nội v&agrave; SE11 Bắc Nam đều&nbsp;bị chậm. Hiện c&aacute;c&nbsp;nh&agrave; chức tr&aacute;ch đ&atilde; xử l&yacute; những vi phạm do tai nạn tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Theo ng&agrave;nh đường sắt, đường ngang d&acirc;n sinh nơi xảy ra tai nạn c&oacute; biển b&aacute;o cấm &ocirc;t&ocirc; qua lại.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Trong mấy ng&agrave;y qua, giao th&ocirc;ng đường sắt đang gặp rất nhiều kh&oacute; khăn khi li&ecirc;n tiếp xảy&nbsp;ra tai nạn. Gần nhất l&agrave; vụ&nbsp;t&agrave;u&nbsp;h&agrave;ng chạy Nam - Bắc k&eacute;o theo 27 toa trong l&uacute;c v&agrave;o đường ray số 3 tại ga Y&ecirc;n Xu&acirc;n&nbsp;(Nghệ An) để tr&aacute;nh t&agrave;u ngược chiều th&igrave; bất ngờ bị trật b&aacute;nh tại hai toa 3 v&agrave; 4.&nbsp;Đường ray, h&agrave;ng trăm t&agrave; vẹt bị hư hỏng, đường sắt qua khu vực n&agrave;y tắc 3 giờ.</p> <p style="text-align:right"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

- Vợ chồng ông Trưởng trong vụ cháy chung cư cầm cự bằng khăn ướt, băng dính. / Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ bị nghi ngờ "mua dâm"

Vào lúc 13h ngày 27/5, tàu SH3 chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến xã Điền An (Diễn Châu, Nghệ An) đã đâm vào xe bồn do anh Lê Văn Thế (31 tuổi, cư trú của Nghệ An) điều khiển.

Đường sắt tê liệt sau va chạm

Xe bồn bị đâm khi vượt qua đường ngang dân sinh.

Rất may trước lúc va chạm lái tàu phát hiện và đã giảm tốc độ. Cú đâm khiến xe bồn bị hất băng về phía trước gần 10 m, nằm sát mép đường ray, cabin vỡ nát, tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Theo ông Tạ Quang Hào (Trưởng ga Mỹ Lý, Nghệ An), "Lái tàu Phan Sỹ Cảnh (34 tuổi) thuộc Xí nghiệp đầu máy Vinh đã phát hiện xe bồn cách khoảng 300 m nên giảm tốc độ tàu xuống còn 15 km/h trước lúc va chạm. Lái tàu chính và lái phụ không bị thương, đầu máy bị hư hỏng nhẹ".

Đường sắt tê liệt khi tàu đâm xe bồn

Tuyến đường sắt bị tê liệt trong 90 phút.

Tai nạn khiến đường sắt qua khu vực này bị tê liệt trong 90 phút, hai tàu khách SE36 chạy Vinh - Hà Nội và SE11 Bắc Nam đều bị chậm. Hiện các nhà chức trách đã xử lý những vi phạm do tai nạn trên.

Theo ngành đường sắt, đường ngang dân sinh nơi xảy ra tai nạn có biển báo cấm ôtô qua lại. 

Trong mấy ngày qua, giao thông đường sắt đang gặp rất nhiều khó khăn khi liên tiếp xảy ra tai nạn. Gần nhất là vụ tàu hàng chạy Nam - Bắc kéo theo 27 toa trong lúc vào đường ray số 3 tại ga Yên Xuân (Nghệ An) để tránh tàu ngược chiều thì bất ngờ bị trật bánh tại hai toa 3 và 4. Đường ray, hàng trăm tà vẹt bị hư hỏng, đường sắt qua khu vực này tắc 3 giờ.

DanhBaViecLam.vn

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)