Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Công ty HAGL Agrico tiếp tục chào bán lượng trái phiếu chuyển đổi chưa phân phối hết với giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Với lượng trái phiếu chưa phân phối hết, HAGL Agrico dự định bán với mức giá không thấp hơn g...

- Tập đoàn Samsung đưa 200 nhà cung ứng nước ngoài vào Việt Nam / VinGroup thâu tóm GM Việt Nam thông qua thương hiệu VinFast

Công ty HAGL Agrico tiếp tục chào bán lượng trái phiếu chuyển đổi chưa phân phối hết với giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Với lượng trái phiếu chưa phân phối hết, HAGL Agrico dự định bán với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu kèm với các điều kiện chuyển đổi như cổ đông hiện hữu. 

Trái phiếu chuyển đổi mà HAGL Agrico chào bán trong đợt này có thời hạn 1 năm, lãi suất 0% và không được bảo lãnh. Giá chào bán 10 triệu đồng/trái phiếu.Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.000, tức là 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

HAGL bán trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, Công ty) giới thiệu hoạt động kinh doanh vào năm 2015.

HAGL Agrico dự kiến sẽ thu về hơn 2.217 tỷ đồng qua đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi. Số tiền thu được công ty dự kiến dùng 1.137 tỷ đồng để đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái. Cụ thể, mảng chuối công ty dự kiến đầu tư 780 tỷ đồng và ớt 357 tỷ đồng. 1.080 tỷ đồng còn lại dự kiến được công ty sử dụng tái cơ cấu tài chính. Hiện tại, công ty đang tiến hành đàm phán với các chủ nợ của công ty để cơ cấu lại các khoản nợ.

Năm 2018, HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.743 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1.673 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự đạt khoảng 150 tỷ đồng, giảm 66% so với năm thực hiện 2017, Công ty sẽ không chia cổ tức trong năm 2018.