Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ C&oci" /> Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ C&oci" /> Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ C&oci" />
Trang:

Hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt đổ vào Việt Nam, vượt mặt Trung Quốc

Thứ sáu, 03/04/2020 | 07:16
Thứ sáu, 05/08/2018 | 10:14

Hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt đổ vào Việt Nam, vượt mặt Trung Quốc

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Thương mại (Bộ C&ocirc;ng Thương), t&iacute;nh chung 6 th&aacute;ng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu của nh&oacute;m h&agrave;ng điện gia dụng v&agrave; linh kiện của cả nước đạt 1,11 tỷ USD, tăng 10,8% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2017. Việt Nam nhập khẩu h&agrave;ng điện gia dụng v&agrave; linh kiện chủ yếu từ c&aacute;c thị trường Th&aacute;i Lan, Trung Quốc v&agrave; Malaysia.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt đổ vào Việt Nam, vượt mặt Trung Quốc." src="/Content/editorimages/images/dien-gia-dung.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thị trường Th&aacute;i Lan đứng số 1 với 594,25 triệu USD, chiếm 53,4% tổng kim ngạch nhập khẩu nh&oacute;m h&agrave;ng điện gia dụng&nbsp;của cả nước.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 257,6 triệu USD, chiếm 23,1%; từ Malaysia đạt 150,73 triệu USD, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhập khẩu h&agrave;ng điện gia dụng v&agrave; linh kiện từ Italia v&agrave; H&agrave;n Quốc cũng tăng nhẹ so với c&ugrave;ng kỳ: từ Italia tăng 7,6%, đạt 5,08 triệu USD; nhập từ H&agrave;n Quốc tăng 2,3%, đạt 30,52 triệu USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, h&agrave;ng điện gia dụng nhập khẩu từ Đ&agrave;i Loan (Trung Quốc) v&agrave; Nhật Bản trong 6 th&aacute;ng đầu năm lại giảm mạnh so với c&ugrave;ng kỳ. Từ thị trường Đ&agrave;i Loan đạt 9,77 triệu USD, giảm tới 40,7%,; nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 7,95 triệu USD, giảm 20,1%.</span></span></p>

- Cẩn thận khi vay tiền qua ứng dụng trên thiết bị di động / Vì sao hàng loạt đại gia thi nhau nhảy vào ngành hàng không?

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), tính chung 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng điện gia dụng và linh kiện của cả nước đạt 1,11 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện chủ yếu từ các thị trường Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia.

Hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt đổ vào Việt Nam, vượt mặt Trung Quốc.

Thị trường Thái Lan đứng số 1 với 594,25 triệu USD, chiếm 53,4% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng điện gia dụng của cả nước.

Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 257,6 triệu USD, chiếm 23,1%; từ Malaysia đạt 150,73 triệu USD, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện từ Italia và Hàn Quốc cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ: từ Italia tăng 7,6%, đạt 5,08 triệu USD; nhập từ Hàn Quốc tăng 2,3%, đạt 30,52 triệu USD.

Tuy nhiên, hàng điện gia dụng nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm lại giảm mạnh so với cùng kỳ. Từ thị trường Đài Loan đạt 9,77 triệu USD, giảm tới 40,7%,; nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 7,95 triệu USD, giảm 20,1%.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin