Hang động Tham Luang đã trở thành cái" /> Hang động Tham Luang đã trở thành cái" /> Hang động Tham Luang đã trở thành cái" />
Trang:

Hang động mà đội bóng Thái mắc kẹt sẽ dựng thành bảo tàng

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:59
Thứ ba, 12/07/2018 | 19:48

Hang động mà đội bóng Thái mắc kẹt sẽ dựng thành bảo tàng

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hang động Tham Luang đ&atilde; trở th&agrave;nh c&aacute;i t&ecirc;n quen thuộc tr&ecirc;n khắp thế giới sau khi cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh thần kỳ giải&nbsp;cứu 13 th&agrave;nh vi&ecirc;n&nbsp;đội b&oacute;ng Th&aacute;i mắc kẹt v&agrave;o ng&agrave;y 10/7. Đ&acirc;y&nbsp;được xem l&agrave; cơ hội tốt để quảng b&aacute; v&agrave; ph&aacute;t triển hang động th&agrave;nh một khu du lịch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hang động đội bóng Thái mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/hang-dong-doi-bong-thai-mac-ket.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hang Tham Luang đang l&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n được nhiều người tr&ecirc;n thế&nbsp;giới quan t&acirc;m</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ huy chiến dịch giải cứu Narongsak Osottanakorn, trong cuộc họp b&aacute;o v&agrave;o ng&agrave;y 11/7 cho biết:&nbsp;&quot;Hang động n&agrave;y sẽ được dựng th&agrave;nh một bảo t&agrave;ng sống nhằm gi&uacute;p cho mọi người thấy được to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh của cuộc giải cứu&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu việc n&agrave;y th&agrave;nh sự thật th&igrave; hang động Tham Luang sẽ trở th&agrave;nh&nbsp;một địa điểm h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch của Th&aacute;i Lan. Tuy nhi&ecirc;n,&nbsp;Thủ tướng Th&aacute;i Lan Prayuth Chan-ocha tuy&ecirc;n bố cần triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p, thiết bị trong v&agrave; ngo&agrave;i hang để đảm bảo an to&agrave;n cho du kh&aacute;ch khi đến thăm quan hang Tham Luang, đặc biệt v&agrave;o m&ugrave;a mưa.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hang động đội bóng Thái mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/hang-dong-tham-luang.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vị tr&iacute; hang động m&agrave; đội động Th&aacute;i mắc kẹt</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người d&acirc;n địa phương xung quanh hang động Tham Luang, nơi 13 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng mắc kẹt chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều nếu hang động n&agrave;y trở th&agrave;nh viện bảo t&agrave;ng, lượng du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước sẽ tăng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu chưa ấn định ngày biểu quyết / Cá độ bóng đá trực tuyến mùa World Cup làm mất hàng nghìn tỷ đồng

Hang động Tham Luang đã trở thành cái tên quen thuộc trên khắp thế giới sau khi cuộc hành trình thần kỳ giải cứu 13 thành viên đội bóng Thái mắc kẹt vào ngày 10/7. Đây được xem là cơ hội tốt để quảng bá và phát triển hang động thành một khu du lịch.

Hang động đội bóng Thái mắc kẹt

Hang Tham Luang đang là cái tên được nhiều người trên thế giới quan tâm

Chỉ huy chiến dịch giải cứu Narongsak Osottanakorn, trong cuộc họp báo vào ngày 11/7 cho biết: "Hang động này sẽ được dựng thành một bảo tàng sống nhằm giúp cho mọi người thấy được toàn bộ quá trình của cuộc giải cứu".

Nếu việc này thành sự thật thì hang động Tham Luang sẽ trở thành một địa điểm hút khách du lịch của Thái Lan. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố cần triển khai các biện pháp, thiết bị trong và ngoài hang để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến thăm quan hang Tham Luang, đặc biệt vào mùa mưa.

Hang động đội bóng Thái mắc kẹt

Vị trí hang động mà đội động Thái mắc kẹt

Người dân địa phương xung quanh hang động Tham Luang, nơi 13 thành viên đội bóng mắc kẹt chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều nếu hang động này trở thành viện bảo tàng, lượng du khách trong và ngoài nước sẽ tăng lên đáng kể.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin