Những lời đe dọa về việc áp thuế 25% đối với ô tô và phụ t&" /> Những lời đe dọa về việc áp thuế 25% đối với ô tô và phụ t&" /> Những lời đe dọa về việc áp thuế 25% đối với ô tô và phụ t&" />
Trang:

Hãng ô tô Huyndai phản đối chính sách thuế của Tổng thống Trump

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:22
Thứ ba, 03/07/2018 | 13:31

Hãng ô tô Huyndai phản đối chính sách thuế của Tổng thống Trump

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những lời đe dọa về việc &aacute;p thuế 25% đối với &ocirc; t&ocirc; v&agrave; phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; nhập khẩu từ ph&iacute;a Mỹ đ&atilde; khiến ng&agrave;nh &ocirc; t&ocirc; to&agrave;n cầu &ldquo;run sợ&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tiếp bước nhiều h&atilde;ng &ocirc; t&ocirc; kh&aacute;c tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, h&atilde;ng xe &ocirc; t&ocirc; Hyundai l&ecirc;n tiếng cảnh b&aacute;o về ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế nhập khẩu m&agrave; ch&iacute;nh quyền Tổng thống&nbsp;Trump&nbsp;chuẩn bị &aacute;p dụng, h&atilde;ng lo ngại c&aacute;c mức thuế mới sẽ g&acirc;y hại đến h&atilde;ng xe H&agrave;n Quốc n&agrave;y v&agrave; hoạt động tại Mỹ của h&atilde;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo th&ocirc;ng tin gửi đến Bộ Thương mại Mỹ ng&agrave;y 29/6/2018,&nbsp;Hyundai&nbsp;tuy&ecirc;n bố c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế quan sẽ kh&ocirc;ng chỉ g&acirc;y tổn hại đến hoạt động của Hyundai Motor tại Mỹ, những người lao động v&agrave; cộng đồng c&oacute; li&ecirc;n quan m&agrave; thậm ch&iacute; c&ograve;n t&aacute;c động xấu đến kế hoạch đầu tư trong tương lai của h&atilde;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Huyndai lên tiếng phản đối chính sách thuế của Mỹ" src="/Content/editorimages/images/Huyndai.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>C&ugrave;ng với nhiều h&atilde;ng &ocirc; t&ocirc; lớn kh&aacute;c của thế giới như General Motors v&agrave; Toyota Motors, Hyundai cũng l&ecirc;n tiếng phản đối việc đ&aacute;nh thuế n&agrave;y.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ph&iacute;a ch&iacute;nh phủ Mỹ đưa ra quy định hạn chế nhập khẩu theo điều 232 Luật Thương mại Mỹ năm 1960 với l&yacute; do bảo vệ an ninh quốc gia.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Hyundai, việc nhập khẩu &ocirc; t&ocirc; v&agrave; phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; bản th&acirc;n n&oacute; kh&ocirc;ng hề tiềm ẩn rủi ro an ninh n&agrave;o v&agrave; rằng Mỹ v&agrave; H&agrave;n Quốc c&ugrave;ng chia sẻ quyền lợi quốc gia trong việc ngăn chặn tham vọng hạt nh&acirc;n Triều Ti&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc hạn chế hoạt động kinh doanh &ocirc; t&ocirc; sẽ t&aacute;c động xấu đến khả năng của H&agrave;n Quốc trong việc tiếp tục chia sẻ những quyền lợi về an ninh với Mỹ trong khu vực.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cho đến nay, Hyundai đ&atilde; đầu tư khoảng 8,3 tỷ USD v&agrave;o Mỹ, trực tiếp tuyển dụng khoảng 25.000 người lao động ở đ&acirc;y, gi&aacute;n tiếp mang đến việc l&agrave;m cho khoảng 47.000 người lao động kh&aacute;c th&ocirc;ng qua mạng lưới ph&acirc;n phối.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;ng xe &ocirc; t&ocirc; lớn thứ 5 thế giới n&agrave;y c&ugrave;ng với li&ecirc;n doanh Kia Motors trong năm 2017 c&ocirc;ng bố kế hoạch đầu tư th&ecirc;m 3,1 tỷ USD v&agrave;o Mỹ trong khoảng thời gian 5 năm t&iacute;nh đến năm 2021.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khoảng một nửa xe b&aacute;n tại thị trường Mỹ của Hyundai được sản xuất tại H&agrave;n Quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;ng Hyundai khẳng định rằng mức thuế nhập khẩu 25% đối với phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; sẽ khiến cho chi ph&iacute; sản xuất của h&atilde;ng tại nh&agrave; m&aacute;y ở Alabama tăng th&ecirc;m khoảng 10%.</strong></span></span></p>

- Trung Quốc sẵn sàng chi 100 tỉ USD cho cuộc chiến thương mại với Mỹ / Qualcomm và Apple nỗi sóng với đe dọa cấm nhập khẩu iPhone trên đất Mỹ

Những lời đe dọa về việc áp thuế 25% đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ phía Mỹ đã khiến ngành ô tô toàn cầu “run sợ”. 

Tiếp bước nhiều hãng ô tô khác trên toàn cầu, hãng xe ô tô Hyundai lên tiếng cảnh báo về chính sách thuế nhập khẩu mà chính quyền Tổng thống Trump chuẩn bị áp dụng, hãng lo ngại các mức thuế mới sẽ gây hại đến hãng xe Hàn Quốc này và hoạt động tại Mỹ của hãng.

Theo thông tin gửi đến Bộ Thương mại Mỹ ngày 29/6/2018, Hyundai tuyên bố các chính sách thuế quan sẽ không chỉ gây tổn hại đến hoạt động của Hyundai Motor tại Mỹ, những người lao động và cộng đồng có liên quan mà thậm chí còn tác động xấu đến kế hoạch đầu tư trong tương lai của hãng.

Huyndai lên tiếng phản đối chính sách thuế của Mỹ

Cùng với nhiều hãng ô tô lớn khác của thế giới như General Motors và Toyota Motors, Hyundai cũng lên tiếng phản đối việc đánh thuế này.

Phía chính phủ Mỹ đưa ra quy định hạn chế nhập khẩu theo điều 232 Luật Thương mại Mỹ năm 1960 với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo Hyundai, việc nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô bản thân nó không hề tiềm ẩn rủi ro an ninh nào và rằng Mỹ và Hàn Quốc cùng chia sẻ quyền lợi quốc gia trong việc ngăn chặn tham vọng hạt nhân Triều Tiên.

Việc hạn chế hoạt động kinh doanh ô tô sẽ tác động xấu đến khả năng của Hàn Quốc trong việc tiếp tục chia sẻ những quyền lợi về an ninh với Mỹ trong khu vực.

Cho đến nay, Hyundai đã đầu tư khoảng 8,3 tỷ USD vào Mỹ, trực tiếp tuyển dụng khoảng 25.000 người lao động ở đây, gián tiếp mang đến việc làm cho khoảng 47.000 người lao động khác thông qua mạng lưới phân phối.

Hãng xe ô tô lớn thứ 5 thế giới này cùng với liên doanh Kia Motors trong năm 2017 công bố kế hoạch đầu tư thêm 3,1 tỷ USD vào Mỹ trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm 2021.

Khoảng một nửa xe bán tại thị trường Mỹ của Hyundai được sản xuất tại Hàn Quốc.

Hãng Hyundai khẳng định rằng mức thuế nhập khẩu 25% đối với phụ tùng ô tô sẽ khiến cho chi phí sản xuất của hãng tại nhà máy ở Alabama tăng thêm khoảng 10%.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin