Trong những ngày qua, không chỉ người dâ" /> Trong những ngày qua, không chỉ người dâ" /> Trong những ngày qua, không chỉ người dâ" />
Trang:

Hành trình giải cứu đội bóng Thái Lan qua những bức tranh ngộ nghĩnh

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:35
Thứ sáu, 10/07/2018 | 06:32

Hành trình giải cứu đội bóng Thái Lan qua những bức tranh ngộ nghĩnh

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong những ng&agrave;y qua, kh&ocirc;ng chỉ người d&acirc;n Th&aacute;i Lan m&agrave; mọi người tr&ecirc;n thế giới n&oacute;i chung đang rất hồi hộp theo d&otilde;i h&agrave;nh tr&igrave;nh giải cứu đội b&oacute;ng thiếu ni&ecirc;n Th&aacute;i Lan mắc kẹt trong hang động Tham Luang. Rất nhiều quốc gia tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; gửi những chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu, những người giỏi nhất để c&ugrave;ng chung tay tham gia v&agrave;o cuộc giải cứu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; kh&ocirc;ng thể trực tiếp g&oacute;p sức v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc giải cứu, cư d&acirc;n mạng tr&ecirc;n khắp thế giới vẫn kh&ocirc;ng ngừng cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với đội b&oacute;ng thiếu ni&ecirc;n Th&aacute;i Lan&nbsp;v&agrave; to&agrave;n thể th&agrave;nh vi&ecirc;n đội cứu hộ tại Tham Luang. Để tiếp th&ecirc;m sức mạnh, cư d&acirc;n mạng đ&atilde; truyền tay nhau những bức tranh rất dễ thương v&agrave; x&uacute;c động với tốc độ nhanh ch&oacute;ng, hy vọng cổ vũ tinh thần của đội b&oacute;ng đang mắc kẹt v&agrave;&nbsp;t&ocirc;n vinh những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ tại hang Tham Luang.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Giải cứu đội bóng Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-doi-bong-thai.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Tất cả những lo lắng mệt nho&agrave;i của c&aacute;c em trong những ng&agrave;y qua dường như được lấp đầy bằng t&igrave;nh cảm đến từ khắp c&aacute;c quốc gia tr&ecirc;n thế giới</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Giải cứu đội bóng Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-doi-bong-tai-tham-luang.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&uacute;p v&agrave;ng cho danh hiệu những cầu thủ dũng cảm nhất đ&atilde; t&igrave;m thấy chủ nh&acirc;n của n&oacute;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Giải cứu đội bóng Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/hanh-trinh-giai-cuu-doi-bong-thai-lan.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Bức tranh chế giễu tật &quot;ăn vạ&quot; của Neymar đối lập với l&ograve;ng dũng cảm của những cầu thủ nh&iacute;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Giải cứu đội bóng Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-doi-bong-lon-hoang.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Ngay cả những vị thần&nbsp;cũng lu&ocirc;n s&aacute;t c&aacute;nh, ph&ugrave; hộ cho cuộc giải cứu thần kỳ</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Giải cứu đội bóng Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-tai-tham-luang.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tr&ecirc;n đường trở về nh&agrave;!&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh giải cứu thần kỳ đội b&oacute;ng Th&aacute;i Lan mắc kẹt tại hang động Tham Luang&nbsp;kh&ocirc;ng đơn thuần chỉ l&agrave; một nhiệm vụ, m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin, &yacute; ch&iacute; vượt l&ecirc;n mọi ho&agrave;n cảnh khắc nghiệt nhất, h&agrave;nh tr&igrave;nh&nbsp;của t&igrave;nh người trong những l&uacute;c hoạn nạn.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Nhiều doanh nghiệp chưa muốn tăng lương tối thiểu vào năm 2019 / Thanh long giá rẻ được bày bán khắp nơi trên các vỉa hè

Trong những ngày qua, không chỉ người dân Thái Lan mà mọi người trên thế giới nói chung đang rất hồi hộp theo dõi hành trình giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong hang động Tham Luang. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi những chuyên gia hàng đầu, những người giỏi nhất để cùng chung tay tham gia vào cuộc giải cứu.

Dù không thể trực tiếp góp sức vào công cuộc giải cứu, cư dân mạng trên khắp thế giới vẫn không ngừng cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với đội bóng thiếu niên Thái Lan và toàn thể thành viên đội cứu hộ tại Tham Luang. Để tiếp thêm sức mạnh, cư dân mạng đã truyền tay nhau những bức tranh rất dễ thương và xúc động với tốc độ nhanh chóng, hy vọng cổ vũ tinh thần của đội bóng đang mắc kẹt và tôn vinh những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ tại hang Tham Luang.

Giải cứu đội bóng Thái Lan

Tất cả những lo lắng mệt nhoài của các em trong những ngày qua dường như được lấp đầy bằng tình cảm đến từ khắp các quốc gia trên thế giới

Giải cứu đội bóng Thái Lan

Cúp vàng cho danh hiệu những cầu thủ dũng cảm nhất đã tìm thấy chủ nhân của nó

Giải cứu đội bóng Thái Lan

Bức tranh chế giễu tật "ăn vạ" của Neymar đối lập với lòng dũng cảm của những cầu thủ nhí

Giải cứu đội bóng Thái Lan

Ngay cả những vị thần cũng luôn sát cánh, phù hộ cho cuộc giải cứu thần kỳ

Giải cứu đội bóng Thái Lan

"Chúng tôi đang trên đường trở về nhà!"

Hành trình giải cứu thần kỳ đội bóng Thái Lan mắc kẹt tại hang động Tham Luang không đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ, mà nó còn là hành trình của niềm tin, ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, hành trình của tình người trong những lúc hoạn nạn.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin