Ông Nguyễn Chí Thắng, giám đốc công ty Phát triển N&" /> Ông Nguyễn Chí Thắng, giám đốc công ty Phát triển N&" /> Ông Nguyễn Chí Thắng, giám đốc công ty Phát triển N&" />
Trang:

Hoàng Anh Gia lai cử 15 bác sĩ thăm khác các nạn nhân vụ vỡ đập ở Lào

Thứ tư, 26/02/2020 | 16:54
Thứ tư, 26/07/2018 | 12:08

Hoàng Anh Gia lai cử 15 bác sĩ thăm khác các nạn nhân vụ vỡ đập ở Lào

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Ch&iacute; Thắng, gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng nghiệp Ho&agrave;ng Anh - Attapeu, 15 b&aacute;c sĩ bệnh viện Đại học Y dược - Ho&agrave;ng Anh Gia Lai đ&atilde; hỗ trợ bệnh viện đa khoa tỉnh Attapeu kh&aacute;m chữa cho c&aacute;c nạn nh&acirc;n trong vụ vỡ đập s&aacute;ng 26/7.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Mai Khắc T&uacute;, thư k&yacute; của đại sứ Việt Nam tại&nbsp;L&agrave;o đ&atilde; x&aacute;c nhận th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Nguyễn Ch&iacute; Thắng, tất cả 26 c&ocirc;ng nh&acirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 1 người Việt, đều ở trong t&igrave;nh trạng an to&agrave;n khi được trực thăng giải cứu. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Thắng cho biết th&ecirc;m 26 c&ocirc;ng nh&acirc;n thuộc c&ocirc;ng ty Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng nghiệp Ho&agrave;ng Anh - Attapeu bị c&ocirc; lập sau vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy đ&atilde; được hỗ trợ phương tiện để về nh&agrave;. Trước đ&oacute;, nước lũ từ vụ vỡ đập l&agrave;m hư cầu betong, khiến c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n kh&ocirc;ng được tiếp tế lương thực, thực phẩm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tham dự cuộc họp của đội cứu hộ tỉnh Attapeu, &ocirc;ng Ch&iacute; Thắng cho biết ch&iacute;nh quyền địa phương đang phối hợp c&ugrave;ng lực lượng ứng cứu từ c&aacute;c nước như Việt Nam, Trung Quốc, H&agrave;n Quốc để vận chuyển nhu yếu phẩm bằng trực thăng v&agrave; xuồng đến một số địa b&agrave;n chưa thể tiếp cận do nước lũ chưa r&uacute;t.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="15 bác sĩ thăm khám nạn nhân vỡ đập ở Lào" src="/Content/editorimages/images/tan-hoang-vo-dap-o-Lao(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Cảnh tan hoang sau vỡ đập thủy điện dọc s&ocirc;ng Mekong ở L&agrave;o&nbsp;20h ng&agrave;y 23/7, vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, tỉnh Attapeu, L&agrave;o. Khiến h&agrave;ng trăm người mất t&iacute;ch v&agrave; nhiều người được cho l&agrave; đ&atilde; chết.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty M&iacute;a đường TTC Attapeu - L&agrave;o tại huyện Saysettha,&nbsp;tỉnh Attapeu &ocirc;ng Hồ Xu&acirc;n Ch&iacute;nh cho biết khu vực nơi &ocirc;ng l&agrave;m việc kh&ocirc;ng chịu ảnh hưởng từ vụ vỡ đập. Tuy nhi&ecirc;n, đồng nghiệp của &ocirc;ng tại huyện Samakkixay chịu t&igrave;nh cảnh nước ngập nửa người sau sự cố, g&acirc;y kh&oacute; khăn cho sinh hoạt.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Rất may l&agrave; đa số anh em đều an to&agrave;n. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang quy&ecirc;n g&oacute;p để hỗ trợ c&ocirc;ng nh&acirc;n sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc tại khu vực ngập hoặc c&oacute; người th&acirc;n chịu ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập&quot;, &ocirc;ng Ch&iacute;nh n&oacute;i.&nbsp;</span></span></p>

- Nhiều doanh nghiệp Việt thiệt hại vì sự cố vỡ đập ở Lào / Vỡ đập ở Lào đã phát hiện có 26 người chết và nhiều người bị thương

Ông Nguyễn Chí Thắng, giám đốc công ty Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh - Attapeu, 15 bác sĩ bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai đã hỗ trợ bệnh viện đa khoa tỉnh Attapeu khám chữa cho các nạn nhân trong vụ vỡ đập sáng 26/7.

Ông Mai Khắc Tú, thư ký của đại sứ Việt Nam tại Lào đã xác nhận thông tin trên.

Theo ông Nguyễn Chí Thắng, tất cả 26 công nhân, trong đó có 1 người Việt, đều ở trong tình trạng an toàn khi được trực thăng giải cứu.

Ông Thắng cho biết thêm 26 công nhân thuộc công ty Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh - Attapeu bị cô lập sau vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy đã được hỗ trợ phương tiện để về nhà. Trước đó, nước lũ từ vụ vỡ đập làm hư cầu betong, khiến các công nhân trên không được tiếp tế lương thực, thực phẩm.

Tham dự cuộc họp của đội cứu hộ tỉnh Attapeu, ông Chí Thắng cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp cùng lực lượng ứng cứu từ các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc để vận chuyển nhu yếu phẩm bằng trực thăng và xuồng đến một số địa bàn chưa thể tiếp cận do nước lũ chưa rút. 

15 bác sĩ thăm khám nạn nhân vỡ đập ở Lào

Cảnh tan hoang sau vỡ đập thủy điện dọc sông Mekong ở Lào 20h ngày 23/7, vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, tỉnh Attapeu, Lào. Khiến hàng trăm người mất tích và nhiều người được cho là đã chết.

Nhân viên công ty Mía đường TTC Attapeu - Lào tại huyện Saysettha, tỉnh Attapeu ông Hồ Xuân Chính cho biết khu vực nơi ông làm việc không chịu ảnh hưởng từ vụ vỡ đập. Tuy nhiên, đồng nghiệp của ông tại huyện Samakkixay chịu tình cảnh nước ngập nửa người sau sự cố, gây khó khăn cho sinh hoạt. 

"Rất may là đa số anh em đều an toàn. Công ty chúng tôi đang quyên góp để hỗ trợ công nhân sinh sống và làm việc tại khu vực ngập hoặc có người thân chịu ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập", ông Chính nói. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin