Theo BKAV, hệ thống giám sát virus của công ty vừa phát hi" /> Theo BKAV, hệ thống giám sát virus của công ty vừa phát hi" /> Theo BKAV, hệ thống giám sát virus của công ty vừa phát hi" />
Trang:

Hơn nửa triệu máy tính tại Việt Nam bị theo dõi bởi phần mềm gián điệp

Thứ tư, 26/02/2020 | 16:06
Thứ tư, 26/07/2018 | 22:15

Hơn nửa triệu máy tính tại Việt Nam bị theo dõi bởi phần mềm gián điệp

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo BKAV, hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t virus của c&ocirc;ng ty vừa ph&aacute;t hiện một loại m&atilde; độc gi&aacute;n điệp nằm v&ugrave;ng nguy hiểm BrowserSpy. Loại m&atilde; độc n&agrave;y c&oacute; khả năng theo d&otilde;i người d&ugrave;ng, lấy cắp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng, mật khẩu Gmail, Facebook&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại Việt Nam, đ&atilde; c&oacute; hơn 560.000 m&aacute;y t&iacute;nh bị theo d&otilde;i bởi BrowserSpy, số lượng n&agrave;y đang tiếp tục tăng nhanh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">BrowserSpy ẩn m&igrave;nh trong c&aacute;c phần mềm giả mạo được hacker đưa l&ecirc;n Internet để lừa người d&ugrave;ng tải về. Khi được k&iacute;ch hoạt, BrowserSpy sẽ c&agrave;i một plug-in (extention) độc hại v&agrave;o tr&igrave;nh duyệt để theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t người d&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Máy tính tại Việt Nam bị theo dõi bởi phần mềm gián điệp" src="/Content/editorimages/images/phan-mem-gian-diep.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người d&ugrave;ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n tải c&aacute;c phần mềm từ nguồn kh&ocirc;ng đảm bảo v&agrave; sử dụng c&aacute;c phần mềm diệt virus tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh để được bảo vệ to&agrave;n diện.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Vũ Ngọc Sơn, Ph&oacute; chủ tịch phụ tr&aacute;ch mảng Chống m&atilde; độc (Anti Malware) của Bkav cho biết: &ldquo;M&aacute;y t&iacute;nh bị nhiễm m&atilde; độc BrowserSpy kh&ocirc;ng c&oacute; biểu hiện g&igrave; đặc biệt, n&ecirc;n người sử dụng rất kh&oacute; tự ph&aacute;t hiện. Người d&ugrave;ng cần đổi mật khẩu cho c&aacute;c t&agrave;i khoản Gmail, Facebook&hellip; đặc biệt l&agrave; t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng&rdquo;.Theo đ&oacute;, BrowserSpy c&oacute; thể &acirc;m thầm đ&aacute;nh cắp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, thu thập nội dung t&igrave;m kiếm, đọc trộm email, lịch sử truy cập web&hellip; Nghi&ecirc;m trọng hơn, BrowserSpy c&oacute; khả năng cập nhật v&agrave; tải th&ecirc;m c&aacute;c m&atilde; độc kh&aacute;c nhằm kiểm so&aacute;t m&aacute;y t&iacute;nh, thực hiện tấn c&ocirc;ng c&oacute; chủ đ&iacute;ch APT.</span></span></p>

- Mỹ và Australia nhất trí cùng nhau tăng cường năng lực an ninh mạng / Sự cố máy bay rơi bất ngờ ở Nghệ An khiến 2 chiến sĩ tử nạn

Theo BKAV, hệ thống giám sát virus của công ty vừa phát hiện một loại mã độc gián điệp nằm vùng nguy hiểm BrowserSpy. Loại mã độc này có khả năng theo dõi người dùng, lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu Gmail, Facebook…

Tại Việt Nam, đã có hơn 560.000 máy tính bị theo dõi bởi BrowserSpy, số lượng này đang tiếp tục tăng nhanh.

BrowserSpy ẩn mình trong các phần mềm giả mạo được hacker đưa lên Internet để lừa người dùng tải về. Khi được kích hoạt, BrowserSpy sẽ cài một plug-in (extention) độc hại vào trình duyệt để theo dõi, giám sát người dùng.

Máy tính tại Việt Nam bị theo dõi bởi phần mềm gián điệp

Người dùng không nên tải các phần mềm từ nguồn không đảm bảo và sử dụng các phần mềm diệt virus trên máy tính để được bảo vệ toàn diện.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng Chống mã độc (Anti Malware) của Bkav cho biết: “Máy tính bị nhiễm mã độc BrowserSpy không có biểu hiện gì đặc biệt, nên người sử dụng rất khó tự phát hiện. Người dùng cần đổi mật khẩu cho các tài khoản Gmail, Facebook… đặc biệt là tài khoản ngân hàng”.Theo đó, BrowserSpy có thể âm thầm đánh cắp thông tin cá nhân, thu thập nội dung tìm kiếm, đọc trộm email, lịch sử truy cập web… Nghiêm trọng hơn, BrowserSpy có khả năng cập nhật và tải thêm các mã độc khác nhằm kiểm soát máy tính, thực hiện tấn công có chủ đích APT.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin