Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Theo công bố báo cáo tài chính quý II và nửa đầu năm 2018 Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt  LienVietPostBank, (mã CK: LPB ) với lợi nhuận giảm mạnh. Khoản mục này trong quý II và 6 thá...

- Viettel phát triển nước ngoài Myanmar đạt 2 triệu thuê bao sau 1 tháng / Sacombank giải quyết thu hồi hơn 3.600 tỷ nợ xấu và tài sản tồn đọng

Theo công bố báo cáo tài chính quý II và nửa đầu năm 2018 Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt  LienVietPostBank, (mã CK: LPB ) với lợi nhuận giảm mạnh.

Khoản mục này trong quý II và 6 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt 1.126 tỷ và 2.321 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 9% so với cùng giai đoạn năm Ngoái. Mặc dù vay khách hàng đến thang 6 đạt hơn 113.250 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm nhưng thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank vẫn sụt giảm so với cùng kỳ 2017.

ngan hang lo chung khoan

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư khiến ngân hàng LienViet PostBank lỗ

Từ báo cáo, Lợi nhuận sau nữa năm nay  của ngân hàng Bưu Điện Liên Việt cũng giảm gần 27%, còn 666 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong quý II chỉ đạt gần 160 tỷ đồng, so với mức 440 tỷ cùng kỳ 2017. . vì do sự sụt giảm của nguồn thu từ lãi và khoản lỗ chứng khoán đầu tư tăng cao.

Bưu Điện Liên Việt giải trình , hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bị thua lỗ do ngân hàng Bưu Điện Liên Việt phải tăng trích lập dự phòng rủi ro, chủ yếu do ảnh hưởng bởi biến động  của thị trường cổ phiếu. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng cao do việc phát triển mạng lưới hệ thống phòng giao dịch Bưu điện các huyện tỉnh.

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt Dù trích lập dự phòng rủi ro cũng giảm nhiều, lợi nhuận trước thuế trong quý II và 6 tháng đầu năm của Bưu Điện Liên Việt chỉ đạt 159 tỷ và 666 tỷ đồng, giảm lần lượt 64% và 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm mạnh so với cùng kỳ vì Kết quả giảm sút khiến lợi nhuận thuần giảm.Trong 3 tháng gần đây, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt lỗ gần 108 tỷ đồng và gần 58 tỷ đồng trong nửa đầu năm.Ngoài khoản giãm sút trên, LienVietPostBank này cũng ghi nhận khoản lỗ tăng đột biến từ mua bán chứng khoán đầu tư.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của ngân hàng LienVietPostBank này đạt gần 176.000 tỷ đồng, tăng hơn 12.000 tỷ so với đầu năm. Theo đó, dư nợ cho vay và huy động vốn từ khách hàng đạt lần lượt 113.254 tỷ và 146.316 tỷ đồng, đều tăng 14% so với thời điểm đầu năm . nguyên nhân lỗ vì do sự sụt giảm của nguồn thu từ lãi và khoản lỗ chứng khoán đầu tư tăng cao.