Theo số liệu thống kê trong tháng 6 từ Ngân hàng Trung ương" /> Theo số liệu thống kê trong tháng 6 từ Ngân hàng Trung ương" /> Theo số liệu thống kê trong tháng 6 từ Ngân hàng Trung ương" />
Trang:

Lộ nơi cất giữ tới 2.000 tấn vàng của ngân hàng trung ương Nga

Thứ tư, 26/02/2020 | 12:15
Thứ tư, 29/07/2018 | 17:03

Lộ nơi cất giữ tới 2.000 tấn vàng của ngân hàng trung ương Nga

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo số liệu thống k&ecirc; trong th&aacute;ng 6 từ Ng&acirc;n h&agrave;ng Trung ương&nbsp;Nga&nbsp;cho thấy, Moscow đ&atilde; th&ecirc;m v&agrave;o 106 tấn v&agrave;ng v&agrave;o kho dự trữ vốn đ&atilde; cất giữ tới 2.000 tấn v&agrave;ng trong v&ograve;ng 6 th&aacute;ng đầu năm 2018. Con số n&agrave;y g&oacute;p phần đưa Nga v&agrave;o danh s&aacute;ch 5 nước trữ nhiều v&agrave;ng nhất thế giới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gần 2/3 số kim loại qu&yacute; n&agrave;y hiện được giữ tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Trung ương ở Moscow, trong khi phần c&ograve;n lại được cất giữ tại St. Peterburg v&agrave; th&agrave;nh phố Yekaterinburg.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Lộ nơi cất giữ 2000 tấn vàng của Nga" src="/Content/editorimages/images/Noi-cat-giu-vang-cua-Nga.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Sputnik, với đ&agrave; mua v&agrave;ng như hiện tại, Nga c&oacute; thể sẽ lọt v&agrave;o top 3 nước trữ nhiều v&agrave;ng nhất thế giới v&agrave; x&ocirc; đổ kỷ lục dự trữ 2.800 tấn v&agrave;ng v&agrave;o năm 1941.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nga hiện cũng l&agrave; một trong những nh&agrave; sản xuất v&agrave;ng h&agrave;ng đầu thế giới. Hơn 2/3 số v&agrave;ng của Moscow được khai th&aacute;c ở c&aacute;c v&ugrave;ng Viễn Đ&ocirc;ng, c&aacute;c mỏ ở Amur, Khabarovsk, Magadan, Irkutsk, Krasnoyarsk v&agrave; Yakutia. C&aacute;c nh&agrave; địa chất ước t&iacute;nh c&oacute; khoảng 12.500 tấn v&agrave;ng c&oacute; thể phục hồi chưa được khai th&aacute;c đang nằm rải r&aacute;c ở nhiều v&ugrave;ng tr&ecirc;n khắp nước Nga.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i Nga, trong những năm gần đ&acirc;y, nhiều nước cũng đ&atilde; bắt đầu rục rịch thu hồi v&agrave;ng từ nước ngo&agrave;i về dự trữ trong nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Năm 2017, ng&acirc;n h&agrave;ng trung ương Đức đ&atilde; chuyển 674 tấn v&agrave;ng m&agrave; Berlin cất giữ tại New York, Mỹ v&agrave; Paris kể từ thời Chiến tranh Lạnh về nước. Hồi đầu năm, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đ&atilde; bắt đầu r&uacute;t 220 tấn v&agrave;ng ở nước ngo&agrave;i, trong đ&oacute; c&oacute; 28,7 tấn gửi ở Cục Dự trữ Li&ecirc;n bang Mỹ v&agrave; vận chuyển trở về Ankara với tốc độ ch&oacute;ng mặt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, H&agrave; Lan, Đức, &Aacute;o v&agrave; Venezuela cũng c&oacute; những động th&aacute;i tương tự, hồi hương to&agrave;n bộ hoặc một phần số v&agrave;ng họ đang k&yacute; gửi ở New York hoặc c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng phương T&acirc;y.</span></span></p>

- Cá voi mẹ mang xác con bơi qua đại dương: Lời cảnh báo tới con người / Người dân không biết đi về đâu sau thảm họa vỡ đập ở Lào

Theo số liệu thống kê trong tháng 6 từ Ngân hàng Trung ương Nga cho thấy, Moscow đã thêm vào 106 tấn vàng vào kho dự trữ vốn đã cất giữ tới 2.000 tấn vàng trong vòng 6 tháng đầu năm 2018. Con số này góp phần đưa Nga vào danh sách 5 nước trữ nhiều vàng nhất thế giới.

Gần 2/3 số kim loại quý này hiện được giữ tại Ngân hàng Trung ương ở Moscow, trong khi phần còn lại được cất giữ tại St. Peterburg và thành phố Yekaterinburg.

Lộ nơi cất giữ 2000 tấn vàng của Nga

Theo Sputnik, với đà mua vàng như hiện tại, Nga có thể sẽ lọt vào top 3 nước trữ nhiều vàng nhất thế giới và xô đổ kỷ lục dự trữ 2.800 tấn vàng vào năm 1941.

Nga hiện cũng là một trong những nhà sản xuất vàng hàng đầu thế giới. Hơn 2/3 số vàng của Moscow được khai thác ở các vùng Viễn Đông, các mỏ ở Amur, Khabarovsk, Magadan, Irkutsk, Krasnoyarsk và Yakutia. Các nhà địa chất ước tính có khoảng 12.500 tấn vàng có thể phục hồi chưa được khai thác đang nằm rải rác ở nhiều vùng trên khắp nước Nga.

Ngoài Nga, trong những năm gần đây, nhiều nước cũng đã bắt đầu rục rịch thu hồi vàng từ nước ngoài về dự trữ trong nước.

Năm 2017, ngân hàng trung ương Đức đã chuyển 674 tấn vàng mà Berlin cất giữ tại New York, Mỹ và Paris kể từ thời Chiến tranh Lạnh về nước. Hồi đầu năm, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt đầu rút 220 tấn vàng ở nước ngoài, trong đó có 28,7 tấn gửi ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và vận chuyển trở về Ankara với tốc độ chóng mặt.

Trước đó, Hà Lan, Đức, Áo và Venezuela cũng có những động thái tương tự, hồi hương toàn bộ hoặc một phần số vàng họ đang ký gửi ở New York hoặc các ngân hàng phương Tây.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin