Theo thông tin từ hãng hàng không Jetstar Pacific khoảng 7h55 sáng 16/5, má" /> Theo thông tin từ hãng hàng không Jetstar Pacific khoảng 7h55 sáng 16/5, má" /> Theo thông tin từ hãng hàng không Jetstar Pacific khoảng 7h55 sáng 16/5, má" />
Trang:

Máy bay quay đầu vì sản phụ bị xuất huyết

Thứ tư, 26/02/2020 | 15:23
Thứ tư, 17/05/2018 | 16:44

Máy bay quay đầu vì sản phụ bị xuất huyết

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo th&ocirc;ng tin từ h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Jetstar Pacific khoảng 7h55 s&aacute;ng 16/5, m&aacute;y bay BL581 của h&atilde;ng&nbsp;từ Đ&agrave; Nẵng đi TP HCM lăn b&aacute;nh chuẩn bị cất c&aacute;nh chở khoảng 150 h&agrave;nh kh&aacute;ch. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/may-bay-quay-dau-1.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Một sản phụ xuất huyết m&aacute;y bay quay đầu (Ảnh minh họa)</em></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&uacute;ng l&uacute;c n&agrave;y, một nữ h&agrave;nh kh&aacute;ch đang mang bầu c&oacute; quốc tịch Czech đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu muốn đi vệ sinh. Tuy nhi&ecirc;n,theo quy định, cửa buồng vệ sinh kh&ocirc;ng được mở khi m&aacute;y bay cất c&aacute;nh. Kh&aacute;ch kh&ocirc;ng biết tiếng Anh, chỉ n&oacute;i được hai từ &quot;baby&quot; v&agrave; c&oacute; biểu hiện căng thẳng, n&ecirc;n tiếp vi&ecirc;n đ&atilde; li&ecirc;n lạc tổ l&aacute;i cho ph&eacute;p chị sử dụng buồng vệ sinh.</span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nữ h&agrave;nh kh&aacute;ch sau đ&oacute; gọi tiếp vi&ecirc;n v&agrave; li&ecirc;n tục ra dấu chỉ về thai nhi. Khi thấy kh&aacute;ch bị xuất huyết, tiếp vi&ecirc;n trưởng lập tức th&ocirc;ng b&aacute;o cho cơ trưởng.&nbsp;Cơ trưởng đ&atilde; quyết định quay đầu m&aacute;y bay trở lại, đồng thời li&ecirc;n lạc với s&acirc;n bay y&ecirc;u cầu được cập v&agrave;o ống lồng thay v&igrave; s&acirc;n đỗ như thường lệ, để cấp cứu h&agrave;nh kh&aacute;ch bằng c&aacute;ng cứu thương.</span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bệnh nh&acirc;n sau đ&oacute; được chuyển v&agrave;o Bệnh viện Ho&agrave;n Mỹ gần s&acirc;n bay. C&aacute;c b&aacute;c sĩ cho biết, nữ h&agrave;nh kh&aacute;ch đang mang thai tuần thứ 11 v&agrave; c&oacute; dấu hiệu dọa sảy thai.&nbsp;Ng&agrave;y 17/5, b&aacute;c sĩ cho biết sức khỏe của bệnh nh&acirc;n đ&atilde; ổn định, t&igrave;nh trạng thai nhi đang tiếp tục được theo d&otilde;i.&nbsp; Jetstar Pacific đ&atilde; hỗ trợ chuyển đổi v&eacute; miễn ph&iacute; cho nữ h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ugrave;ng chồng ở lại chăm s&oacute;c.</span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chuyến bay cất c&aacute;nh trở lại l&uacute;c 9h43 c&ugrave;ng ng&agrave;y cơ&nbsp;trưởng, phi h&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; đội ngũ phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch tại s&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng đ&atilde;&nbsp;được Jetstar Pacific biểu dương.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hồi th&aacute;ng 3/2016, cũng chuyến bay chuyến bay từ TP HCM ra Đ&agrave; Nẵng một sản phụ đ&atilde; sinh hạ th&agrave;nh c&ocirc;ng b&eacute; trai ở độ cao 10.000 m với sự trợ gi&uacute;p của phi h&agrave;nh đo&agrave;n BL590 v&agrave; nữ b&aacute;c sĩ người Anh Fiona Sutton t&igrave;nh cờ đi c&ugrave;ng.</span></p>

- Bắt thêm được nghi can thứ 3 vụ đâm chết hiệp sĩ bắt trộm / Theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" chồng biến thành người khác

Theo thông tin từ hãng hàng không Jetstar Pacific khoảng 7h55 sáng 16/5, máy bay BL581 của hãng từ Đà Nẵng đi TP HCM lăn bánh chuẩn bị cất cánh chở khoảng 150 hành khách.

Một sản phụ xuất huyết máy bay quay đầu (Ảnh minh họa)

Đúng lúc này, một nữ hành khách đang mang bầu có quốc tịch Czech đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên,theo quy định, cửa buồng vệ sinh không được mở khi máy bay cất cánh. Khách không biết tiếng Anh, chỉ nói được hai từ "baby" và có biểu hiện căng thẳng, nên tiếp viên đã liên lạc tổ lái cho phép chị sử dụng buồng vệ sinh.

Nữ hành khách sau đó gọi tiếp viên và liên tục ra dấu chỉ về thai nhi. Khi thấy khách bị xuất huyết, tiếp viên trưởng lập tức thông báo cho cơ trưởng. Cơ trưởng đã quyết định quay đầu máy bay trở lại, đồng thời liên lạc với sân bay yêu cầu được cập vào ống lồng thay vì sân đỗ như thường lệ, để cấp cứu hành khách bằng cáng cứu thương.

Bệnh nhân sau đó được chuyển vào Bệnh viện Hoàn Mỹ gần sân bay. Các bác sĩ cho biết, nữ hành khách đang mang thai tuần thứ 11 và có dấu hiệu dọa sảy thai. Ngày 17/5, bác sĩ cho biết sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, tình trạng thai nhi đang tiếp tục được theo dõi.  Jetstar Pacific đã hỗ trợ chuyển đổi vé miễn phí cho nữ hành khách cùng chồng ở lại chăm sóc.

Chuyến bay cất cánh trở lại lúc 9h43 cùng ngày cơ trưởng, phi hành đoàn và đội ngũ phục vụ hành khách tại sân bay Đà Nẵng đã được Jetstar Pacific biểu dương. 

 

Hồi tháng 3/2016, cũng chuyến bay chuyến bay từ TP HCM ra Đà Nẵng một sản phụ đã sinh hạ thành công bé trai ở độ cao 10.000 m với sự trợ giúp của phi hành đoàn BL590 và nữ bác sĩ người Anh Fiona Sutton tình cờ đi cùng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)