Ngày 31/7, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Mỹ và Trung Quốc " /> Ngày 31/7, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Mỹ và Trung Quốc " /> Ngày 31/7, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Mỹ và Trung Quốc " />
Trang:

Mỹ và Trung Quốc tìm cách tái khởi động đàm phán thương mại

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:42
Thứ ba, 01/08/2018 | 09:57

Mỹ và Trung Quốc tìm cách tái khởi động đàm phán thương mại

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 31/7, một nguồn tin đ&aacute;ng tin cậy cho biết Mỹ v&agrave; Trung Quốc đang cố gắng khởi động lại c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n nhằm ngăn chặn một&nbsp;cuộc chiến thương mại&nbsp;to&agrave;n diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo nguồn tin tr&ecirc;n, Bộ trưởng T&agrave;i ch&iacute;nh Mỹ Steven Mnuchin v&agrave; Ph&oacute; Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đang c&oacute; những cuộc đối thoại ri&ecirc;ng trong nỗ lực nối lại c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n nhằm giải quyết những căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Mỹ và Trung Quốc tái khởi động đàm phán thương mại" src="/Content/editorimages/images/My-Trung-dam-phan-thuong-mai.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&agrave;ng h&oacute;a được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đ&ocirc;ng v&agrave; Trung Quốc ng&agrave;y 30/4 vừa qua.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; hai b&ecirc;n chưa đưa ra được thời gian cụ thể, những vấn đề sẽ được thảo luận cũng như thể thức của c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n, nhưng đ&atilde; đạt được nhất tr&iacute; sẽ cần tổ chức nhiều cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n hơn.&nbsp;</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong nhiều tuần qua, c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n giữa Mỹ v&agrave; Trung Quốc nhằm giải quyết tranh chấp thương mại đ&atilde; bị đ&igrave;nh trệ.</span></span></strong></p>

- Trung Quốc có thể tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên / Nga can thiệp bầu cử Mỹ: Trump nói “thông đồng” không phải là tội

Ngày 31/7, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đang có những cuộc đối thoại riêng trong nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước. 

Mỹ và Trung Quốc tái khởi động đàm phán thương mại

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông và Trung Quốc ngày 30/4 vừa qua.

Mặc dù hai bên chưa đưa ra được thời gian cụ thể, những vấn đề sẽ được thảo luận cũng như thể thức của các cuộc đàm phán, nhưng đã đạt được nhất trí sẽ cần tổ chức nhiều cuộc đàm phán hơn. 

Trong nhiều tuần qua, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết tranh chấp thương mại đã bị đình trệ.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin