Sự việc được ghi nhận chiều ngày 04/07 tại thôn Ngải Dương, xã Đ&" /> Sự việc được ghi nhận chiều ngày 04/07 tại thôn Ngải Dương, xã Đ&" /> Sự việc được ghi nhận chiều ngày 04/07 tại thôn Ngải Dương, xã Đ&" />
Trang:

Nắng nóng làm tan chảy đường nhựa ở Hưng yên

Thứ tư, 26/02/2020 | 15:16
Thứ tư, 05/07/2018 | 11:00

Nắng nóng làm tan chảy đường nhựa ở Hưng yên

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự việc được ghi nhận chiều ng&agrave;y 04/07 tại th&ocirc;n Ngải Dương, x&atilde; Đ&igrave;nh D&ugrave;, huyện Văn L&acirc;m, Hưng Y&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nắng n&oacute;ng k&eacute;o d&agrave;i ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống, g&acirc;y nhiều kh&oacute; khăn trong sinh hoạt, người d&acirc;n phải oằn m&igrave;nh d&ugrave;ng mọi c&aacute;ch để chống chọi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mới đ&acirc;y cư d&acirc;n mạng lại c&agrave;ng th&ecirc;m cho&aacute;ng v&aacute;ng, xa xẩm mặt m&agrave;y với h&igrave;nh ảnh vừa được một người d&ugrave;ng chia sẻ chiều nay, 04/07. Chỉ một bức ảnh nhưng c&oacute; thể m&ocirc; tả ho&agrave;n hảo h&igrave;nh th&aacute;i thời tiết ngay l&uacute;c n&agrave;y: N&oacute;ng chảy cả đường!</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="nắng nóng làm tan chảy đường nhựa" src="/Content/editorimages/images/nang-nong.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo th&ocirc;ng tin từ người chia sẻ, h&igrave;nh ảnh n&agrave;y được chụp l&uacute;c 15h40 tại th&ocirc;n Ngải Dương, x&atilde; Đ&igrave;nh D&ugrave;, huyện Văn L&acirc;m, Hưng Y&ecirc;n.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Xem ảnh c&oacute; thể thấy r&otilde; con đường loang lổ do lớp nhựa trải b&ecirc;n tr&ecirc;n v&igrave; qu&aacute; n&oacute;ng m&agrave; chảy ra th&agrave;nh từng mảng, g&acirc;y kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn cho việc đi lại của người d&acirc;n trong th&ocirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi được chia sẻ l&ecirc;n mạng x&atilde; hội, h&igrave;nh ảnh ngay lập tức g&acirc;y ch&uacute; &yacute; cư d&acirc;n mạng v&agrave; nhận về h&agrave;ng chục ngh&igrave;n lượt b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c chỉ trong một thời gian ngắn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều người cho rằng, c&oacute; thể đoạn đường tr&ecirc;n mới được trải nhựa n&ecirc;n mới dễ bị chảy ra như vậy. Nhưng tr&ecirc;n hết, đa số d&acirc;n mạng đồng nhất quan điểm: N&oacute;ng như thế n&agrave;y th&igrave; l&agrave;m sao m&agrave; kh&ocirc;ng chảy!</span></span></p>

- Cơ hội việc làm cho người lao động tại trung tâm Dịch vụ việc làm / Bảo đảm cho người lao động có việc làm bền vững và thu nhập hợp lý

Sự việc được ghi nhận chiều ngày 04/07 tại thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt, người dân phải oằn mình dùng mọi cách để chống chọi.

Mới đây cư dân mạng lại càng thêm choáng váng, xa xẩm mặt mày với hình ảnh vừa được một người dùng chia sẻ chiều nay, 04/07. Chỉ một bức ảnh nhưng có thể mô tả hoàn hảo hình thái thời tiết ngay lúc này: Nóng chảy cả đường!

nắng nóng làm tan chảy đường nhựa

Theo thông tin từ người chia sẻ, hình ảnh này được chụp lúc 15h40 tại thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Xem ảnh có thể thấy rõ con đường loang lổ do lớp nhựa trải bên trên vì quá nóng mà chảy ra thành từng mảng, gây không ít khó khăn cho việc đi lại của người dân trong thôn.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, hình ảnh ngay lập tức gây chú ý cư dân mạng và nhận về hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhiều người cho rằng, có thể đoạn đường trên mới được trải nhựa nên mới dễ bị chảy ra như vậy. Nhưng trên hết, đa số dân mạng đồng nhất quan điểm: Nóng như thế này thì làm sao mà không chảy!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin