Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Quản trị rủi ro trên thị trường tài chính là vấn đề hết sức cấp bách đối với Việt Nam bởi hệ thống ngân hàng đang gánh số nợ xấu cao, một số ngân hàng yếu kém cần được xử lý…  Ủy ban Base...

- Hệ sinh thái giao nhận cho thương mại điện tử đã được Lazada xây dựng / Cổ phiếu rớt thảm Facebook cùng CEO Mark Zuckerberg bị kiện

Quản trị rủi ro trên thị trường tài chính là vấn đề hết sức cấp bách đối với Việt Nam bởi hệ thống ngân hàng đang gánh số nợ xấu cao, một số ngân hàng yếu kém cần được xử lý…  Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (2001) đã chỉ ra rằng: Đối với lĩnh vực ngân hàng, rủi ro tín dụng được đánh giá là rủi ro chiếm tỷ trọng lớn nhất và là một phần cố hữu của các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng.

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam có lãnh đạo mới về quản trị rủi ro

VIB đã thực hiện bổ nhiệm ông Hà Hoàng Dũng vào vị trí Giám đốc Khối Quản trị rủi ro.

Mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã thực hiện bổ nhiệm ông Hà Hoàng Dũng vào vị trí Giám đốc Khối Quản trị rủi ro thay thế cho ông Loic Faussier vào ngày 30/7/2018.

Ông Hà Hoàng Dũng gia nhập VIB từ tháng 8/2008 và trải qua các vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư và các Dự án đặc biệt, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro, Giám đốc Quản lý Rủi ro Hoạt động, Rủi ro thị trường và Rủi ro định chế tài chính, Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro kiêm Giám đốc Trung tâm Giám sát rủi ro và tuân thủ.

Trên cương vị lãnh đạo cấp cao của Khối Quản trị rủi ro, ông Dũng được coi là nhân tố tích cực trong công tác chuyển đổi của VIB và dẫn dắt thành công dự án Basel 2 đang được triển khai tại đây.

Trước khi gia nhập VIB, ông Dũng có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng trong nước và quốc tế như Fuji Bank và Mizuho Corporate Bank.