Vụ tấn công khủng bố bằng dao diễn ra và" /> Vụ tấn công khủng bố bằng dao diễn ra và" /> Vụ tấn công khủng bố bằng dao diễn ra và" />
Trang:

Nhiều Người Dân Bị Thương Ở Paris Vì Bị Tấn Công Khủng Bố Bằng Dao

Thứ năm, 09/04/2020 | 01:06
Thứ năm, 13/05/2018 | 17:03

Nhiều Người Dân Bị Thương Ở Paris Vì Bị Tấn Công Khủng Bố Bằng Dao

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vụ tấn c&ocirc;ng khủng bố bằng dao diễn&nbsp;ra v&agrave;o ng&agrave;y 12-5-2018 do th&agrave;nh vi&ecirc;n của&nbsp;tổ chức khủng bố Nh&agrave; nước Hồi gi&aacute;o IS&nbsp;tự xưng đ&atilde; nhận tr&aacute;ch nhiệm&nbsp;vụ tấn c&ocirc;ng vừa qua&nbsp;l&agrave;m 1 người chết&nbsp;v&agrave; 4 người kh&aacute;c bị thương. </span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/nhieu-nguoi-thuong-vong-tai-paris-vi-bi-tang-cong-bang-dao.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Tấn c&ocirc;ng khủng bố bằng dao ở Paris h&ocirc;m 12-05-2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin của&nbsp;c&aacute;c&nbsp;nh&acirc;n chứng tại hiện trường,&nbsp;khi bắt đầu thực hiện vụ tấn c&ocirc;ng, kẻ khủng bố&nbsp;h&ocirc; to &quot;Allah Akbar&quot;, theo tiếng Ả&nbsp;rập&nbsp;c&oacute; nghĩa l&agrave; &quot;Thượng đế Alla vĩ đại&quot;.&nbsp; IS đ&atilde;&nbsp;khẳng định đối tượng thực hiện vụ khủng bố bằng dao&nbsp;l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực&nbsp;của tổ chức&nbsp;n&agrave;y.&nbsp;Nh&agrave; chức tr&aacute;ch đ&atilde; tiến h&agrave;nh điều tra v&agrave; t&igrave;m th&ecirc;m c&aacute;c kẻ chủ mưu.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nơi&nbsp;xảy ra vụ khủng bố&nbsp;ngay nh&agrave; h&aacute;t lớn v&agrave; trung t&acirc;m giải tr&iacute; (tại khu vực quận 2 Paris) thường đ&ocirc;ng đ&uacute;c người qua lại thời điểm cuối tuần.&nbsp;Vụ đ&acirc;m dao l&agrave;m một người chết&nbsp;v&agrave; 4 người bị thương&nbsp;trong đ&oacute; 2 người&nbsp;vẫn đang cấp cứu&nbsp;ở t&igrave;nh trạng nguy kịch. Hung thủ ngay sau đ&oacute; đ&atilde; bị cảnh s&aacute;t bắn chết tại hiện trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổng thống Ph&aacute;p viết đ&atilde; viết tr&ecirc;n Twitter c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh &quot;Nước Ph&aacute;p đ&atilde; một lần nữa phải trả gi&aacute; bằng m&aacute;u&quot; &ocirc;ng khẳng định th&ecirc;m &quot;sẽ kh&ocirc;ng nh&acirc;n nhượng trước bất kỳ kẻ th&ugrave; n&agrave;o của tự do d&ugrave; chỉ 1 ch&uacute;t&quot;. &Ocirc;ng Gerard Collomb Bộ trưởng Nội vụ Ph&aacute;p&nbsp;đ&atilde; cho rằng&nbsp;đ&acirc;y l&agrave; 1 vụ khủng bố&nbsp;&quot;gh&ecirc; tởm&quot;, đồng thời hoan ngh&ecirc;nh h&agrave;nh động can thiệp một c&aacute;ch&nbsp;nhanh ch&oacute;ng v&agrave; kịp thời của c&ocirc;ng an.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau vụ khủng bố bằng dao.&nbsp;Nước Ph&aacute;p đ&atilde; tăng cường siết chặt an ninh tại c&aacute;c&nbsp;khu vực nhạy cảm. Như vậy kể từ&nbsp;3 năm qua ở Ph&aacute;p đ&atilde; xảy ra h&agrave;ng loạt vụ tấn c&ocirc;ng khủng bố l&agrave;m cho hơn 200 người chết v&agrave; h&agrave;ng ng&agrave;n người bị thương.</span></span></p>

- Bé Gái Bị Còng Tay Ở Bà Rịa Đã Được Chính Quyền Xin Lỗi / Các khoản thu nhập ngoài lương của cán bộ công chức sẽ bị xóa bỏ

Vụ tấn công khủng bố bằng dao diễn ra vào ngày 12-5-2018 do thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công vừa qua làm 1 người chết và 4 người khác bị thương.

Tấn công khủng bố bằng dao ở Paris hôm 12-05-2018

Theo thông tin của các nhân chứng tại hiện trường, khi bắt đầu thực hiện vụ tấn công, kẻ khủng bố hô to "Allah Akbar", theo tiếng Ả rập có nghĩa là "Thượng đế Alla vĩ đại".  IS đã khẳng định đối tượng thực hiện vụ khủng bố bằng dao là một thành viên tích cực của tổ chức này. Nhà chức trách đã tiến hành điều tra và tìm thêm các kẻ chủ mưu. 

Nơi xảy ra vụ khủng bố ngay nhà hát lớn và trung tâm giải trí (tại khu vực quận 2 Paris) thường đông đúc người qua lại thời điểm cuối tuần. Vụ đâm dao làm một người chết và 4 người bị thương trong đó 2 người vẫn đang cấp cứu ở tình trạng nguy kịch. Hung thủ ngay sau đó đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

Tổng thống Pháp viết đã viết trên Twitter cá nhân của mình "Nước Pháp đã một lần nữa phải trả giá bằng máu" ông khẳng định thêm "sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ kẻ thù nào của tự do dù chỉ 1 chút". Ông Gerard Collomb Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã cho rằng đây là 1 vụ khủng bố "ghê tởm", đồng thời hoan nghênh hành động can thiệp một cách nhanh chóng và kịp thời của công an.

Sau vụ khủng bố bằng dao. Nước Pháp đã tăng cường siết chặt an ninh tại các khu vực nhạy cảm. Như vậy kể từ 3 năm qua ở Pháp đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố làm cho hơn 200 người chết và hàng ngàn người bị thương.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin