Công việc của Shipper tưởng chừng rất đơn giản chỉ việc lấy hàng v&agrav" /> Công việc của Shipper tưởng chừng rất đơn giản chỉ việc lấy hàng v&agrav" /> Công việc của Shipper tưởng chừng rất đơn giản chỉ việc lấy hàng v&agrav" />
Trang:

Những khó khăn, nhọc nhằn của nghề Shipper ngược xuôi khắp Sài Gòn

Thứ năm, 27/02/2020 | 21:32
Thứ năm, 05/06/2018 | 13:05

Những khó khăn, nhọc nhằn của nghề Shipper ngược xuôi khắp Sài Gòn

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng việc của Shipper tưởng chừng rất đơn giản chỉ việc lấy h&agrave;ng v&agrave; đi giao cho kh&aacute;ch, sau đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; tiền ngay. C&oacute; l&agrave;m trong nghề, d&agrave;nh thời gian t&acirc;m sự mới biết, nghề Shipper chứa bao nỗi nhọc nhằn lại đ&ograve;i hỏi rất nhiều thứ:&nbsp; Thời gian, phương tiện kỹ năng l&agrave;m việc &hellip; tất cả đều phải chuy&ecirc;n nghiệp để h&agrave;i l&ograve;ng c&aacute;c &ldquo;vị thượng đế&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời gian, gi&aacute; cả, xe cộ&hellip; l&agrave; những&nbsp;yếu tố h&agrave;ng đầu quyết định chất lương của việc chuy&ecirc;n h&agrave;ng. Trong đ&oacute; thời gian l&agrave; vấn đề ti&ecirc;n quyết quyết định yếu tố cạnh tranh giữa c&aacute;c dịch vụ giao h&agrave;ng. Kh&aacute;ch h&agrave;ng cần biết thời gian ch&iacute;nh x&aacute;c m&igrave;nh nhận được h&agrave;ng l&agrave; khi n&agrave;o. S&agrave;i G&ograve;n nơi&nbsp;đ&ograve;i hỏi tất cả c&aacute;c Shipper cần c&oacute; sự am hiểu về địa h&igrave;nh. Người l&agrave;m Shipper&nbsp;cần biết r&otilde; địa chỉ cần đến giao, thời gian di chuyển l&agrave; bao l&acirc;u phải t&iacute;nh to&aacute;n cả thời gian giao h&agrave;ng lỡ c&oacute; xảy ra &ugrave;n tắc l&agrave; bao l&acirc;u&nbsp; để căn chỉnh cho chuẩn giờ.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghề Shipper&nbsp;thường xuy&ecirc;n phải phơi nắng phơi mưa, khổ nhất l&agrave; những ng&agrave;y mưa gi&oacute;, c&aacute;c Shipper x&aacute;c định đầm m&igrave;nh trong mưa. Rồi đến m&ugrave;a nắng n&oacute;ng, th&igrave; phải chạy h&agrave;ng chục c&acirc;y số giữa trưa nắng chang chang để giao h&agrave;ng. Mấy ai thấu hiểu được nỗi gian nan của những người l&agrave;m nghề shipper.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng hiếm những khi Shipper phải &ocirc;m cả th&ugrave;ng h&agrave;ng to đ&ugrave;ng cho kh&aacute;c h&agrave;ng tầng cao t&iacute;t, thang m&aacute;y th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute;, l&ecirc;n đến nơi ,mồ h&ocirc;i ướt đầm đ&igrave;a, kh&aacute;ch h&agrave;ng ưng &yacute; th&igrave; kh&ocirc;ng sao nhưng nếu như kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng ưng th&igrave; lại tốn c&ocirc;ng chờ đợi m&agrave; kh&ocirc;ng được việc g&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="shipper giao hang" src="/Content/editorimages/images/hhh222(1).jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Shipper lu&ocirc;n phải vận chuyển những th&ugrave;ng h&agrave;ng lớn</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khổ nhất l&agrave; những bạn sinh vi&ecirc;n đi l&agrave;m th&ecirc;m chẳng may gặp những chủ shop lừa đảo, bắt Shipper phải ứng tiền trước, rồi đưa cho họ những đơn h&agrave;ng chẳng c&oacute; gi&aacute; trị g&igrave;, th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; Shipper sẽ đi bay c&ocirc;ng sức cả tuần đi l&agrave;m, thậm ch&iacute; phải bỏ tiền t&uacute;i ra để đền ph&ugrave; khoản chi ph&iacute; đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n nghề Shippper lại kh&ocirc;ng bao giờ lo thất nghiệp đặc biệt l&agrave; những Shipper đ&atilde; từng l&agrave;m việc ở những c&ocirc;ng ty uy t&iacute;n, chuy&ecirc;n nghiệp. Hiện tại nhu cầu Shipper rất lớn, tương lai ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh thương mại đi&ecirc;n tử cũng cần 1 lượng lớn nguồn nh&acirc;n lực n&agrave;y.</span></span></p>

- 5 Cách giúp bạn giảm stress xua tan căng thẳng, áp lực trong công việc / Đất nền ven Sài Gòn có dấu hiệu bắt đầu “sốt ngầm” cục bộ

Công việc của Shipper tưởng chừng rất đơn giản chỉ việc lấy hàng và đi giao cho khách, sau đó đã có tiền ngay. Có làm trong nghề, dành thời gian tâm sự mới biết, nghề Shipper chứa bao nỗi nhọc nhằn lại đòi hỏi rất nhiều thứ:  Thời gian, phương tiện kỹ năng làm việc … tất cả đều phải chuyên nghiệp để hài lòng các “vị thượng đế”.

Thời gian, giá cả, xe cộ… là những yếu tố hàng đầu quyết định chất lương của việc chuyên hàng. Trong đó thời gian là vấn đề tiên quyết quyết định yếu tố cạnh tranh giữa các dịch vụ giao hàng. Khách hàng cần biết thời gian chính xác mình nhận được hàng là khi nào. Sài Gòn nơi đòi hỏi tất cả các Shipper cần có sự am hiểu về địa hình. Người làm Shipper cần biết rõ địa chỉ cần đến giao, thời gian di chuyển là bao lâu phải tính toán cả thời gian giao hàng lỡ có xảy ra ùn tắc là bao lâu  để căn chỉnh cho chuẩn giờ.

Nghề Shipper thường xuyên phải phơi nắng phơi mưa, khổ nhất là những ngày mưa gió, các Shipper xác định đầm mình trong mưa. Rồi đến mùa nắng nóng, thì phải chạy hàng chục cây số giữa trưa nắng chang chang để giao hàng. Mấy ai thấu hiểu được nỗi gian nan của những người làm nghề shipper.

Không hiếm những khi Shipper phải ôm cả thùng hàng to đùng cho khác hàng tầng cao tít, thang máy thì không có, lên đến nơi ,mồ hôi ướt đầm đìa, khách hàng ưng ý thì không sao nhưng nếu như khách hàng không ưng thì lại tốn công chờ đợi mà không được việc gì.

shipper giao hang

Shipper luôn phải vận chuyển những thùng hàng lớn

Khổ nhất là những bạn sinh viên đi làm thêm chẳng may gặp những chủ shop lừa đảo, bắt Shipper phải ứng tiền trước, rồi đưa cho họ những đơn hàng chẳng có giá trị gì, thì lúc đó Shipper sẽ đi bay công sức cả tuần đi làm, thậm chí phải bỏ tiền túi ra để đền phù khoản chi phí đó.

Tuy nhiên nghề Shippper lại không bao giờ lo thất nghiệp đặc biệt là những Shipper đã từng làm việc ở những công ty uy tín, chuyên nghiệp. Hiện tại nhu cầu Shipper rất lớn, tương lai phát triển của ngành thương mại điên tử cũng cần 1 lượng lớn nguồn nhân lực này.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin