Ngày nay phụ nữ có vô số lựa chọn để thể hiện bản thân, " />

Ngày nay phụ nữ có vô số lựa chọn để thể hiện bản thân, " />

Ngày nay phụ nữ có vô số lựa chọn để thể hiện bản thân, " />

Trang:

Những lỗi trang phục công sở cơ bản mà dân công sở cần tránh

Thứ năm, 09/04/2020 | 02:31
Thứ năm, 22/07/2018 | 11:06

Những lỗi trang phục công sở cơ bản mà dân công sở cần tránh

<p><img alt="trang phuc" src="/Content/editorimages/images/trang-phuc.jpg" /></p> <p>Ng&agrave;y nay phụ nữ c&oacute; v&ocirc; số lựa chọn để thể hiện bản th&acirc;n, tuy nhi&ecirc;n h&atilde;y lưu &yacute; 7 sai lầm sau để c&oacute; được vẻ ngo&agrave;i chuy&ecirc;n nghiệp nơi c&ocirc;ng sở. Thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n được thể hiện từ ấn tượng đầu ti&ecirc;n. Đặc biệt đối với c&aacute;c chị em phụ nữ, h&igrave;nh ảnh bề ngo&agrave;i v&agrave; trang phục c&ocirc;ng sở đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc thể hiện thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n, g&acirc;y ấn tượng tốt với đồng nghiệp, kh&aacute;ch h&agrave;ng, cũng như cấp quản l&yacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>M&ugrave;i thơm cơ thể nồng n&agrave;n</strong></p> <p>Nếu bạn d&ugrave;ng nước hoa, c&oacute; một m&ugrave;i hương ri&ecirc;ng ph&ugrave; hợp cũng thể hiện được dấu ấn ri&ecirc;ng. Nhưng được nhận ra bởi một m&ugrave;i nước hoa &aacute;p đảo từ c&aacute;ch xa 50 m&eacute;t trước v&agrave; sau khi bạn v&agrave;o văn ph&ograve;ng kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều tốt. Hai lần xịt v&agrave; xức th&ecirc;m một ch&uacute;t v&agrave;o cổ tay l&agrave; vừa đủ. Đừng qu&ecirc;n mang theo một v&agrave;i thỏi chewing gum để nhai khử m&ugrave;i đồ ăn sau khi ăn trưa. M&ugrave;i cơ thể l&agrave; điều kh&aacute; nhạy cảm với những người xung quanh. Đừng để cho m&ugrave;i hương của bạn l&agrave;m ảnh hưởng đến sự hiện diện của bạn. H&atilde;y giữ vệ sinh tốt, đặc biệt l&agrave; tại nơi l&agrave;m việc l&agrave; điều cơ bản nhất bạn cần phải l&agrave;m. Ngo&agrave;i việc tắm rửa h&agrave;ng ng&agrave;y, h&atilde;y ch&uacute; &yacute; đ&aacute;nh răng thường xuy&ecirc;n v&agrave; sử dụng lăn khử m&ugrave;i.</p> <p><strong>T&oacute;c mới ngủ dậy</strong></p> <p>T&oacute;c rối hoặc t&oacute;c ướt được xem l&agrave; kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp v&igrave; nhiều người đ&aacute;nh đồng m&aacute;i t&oacute;c ướt l&agrave; t&oacute;c chưa ho&agrave;n th&agrave;nh, g&acirc;y ấn tượng rằng bạn chưa sẵn s&agrave;ng để l&agrave;m việc hoặc bạn kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian v&agrave;o buổi s&aacute;ng để sấy kh&ocirc; t&oacute;c, từ đ&oacute; c&oacute; thể giả định rằng bạn kh&ocirc;ng thực sự đặt c&ocirc;ng sức v&agrave;o việc chuẩn bị sẵn s&agrave;ng cho ng&agrave;y l&agrave;m việc. T&oacute;c ướt hoặc t&oacute;c xoăn lộn xộn theo kiểu bed-head l&agrave; xu hướng thời trang trong những năm gần đ&acirc;y.&nbsp; Đ&aacute;ng tiếc đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; kiểu t&oacute;c ph&ugrave; hợp nơi c&ocirc;ng sở.</p> <p>Nếu bạn muốn tạo kiểu, c&oacute; thể tham khảo một v&agrave;i c&aacute;ch thắt b&iacute;m hoặc b&uacute;i t&oacute;c đơn giản v&agrave; tập một v&agrave;i lần để th&agrave;nh thạo trước khi &aacute;p dụng nơi c&ocirc;ng sở. H&atilde;y l&agrave;m kh&ocirc; t&oacute;c &amp; chải t&oacute;c gọn g&agrave;ng trước khi đến c&ocirc;ng ty.</p> <p><strong>Cổ &aacute;o qu&aacute; thấp, hoặc ch&acirc;n v&aacute;y qu&aacute; cao</strong></p> <p>Theo một cuộc khảo s&aacute;t ở Anh với 3.000 nh&agrave; quản l&yacute;, gần một nửa c&aacute;c vị sếp đ&atilde; từ chối tạo cơ hội thăng tiến cho nh&acirc;n vi&ecirc;n nữ v&igrave; họ thường xuy&ecirc;n mặc cổ &aacute;o thấp để thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute;. Thay v&igrave; mặc những cổ &aacute;o thấp, bạn c&oacute; thể mặc những chiếc đầm d&agrave;i cổ yếm để tạo sự quyến rũ nhưng vẫn sang trọng. Chị em phụ nữ ng&agrave;y nay rất biết l&agrave;m đẹp v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n hấp dẫn hơn, tuy nhi&ecirc;n sai lầm lớn nhất phụ nữ c&oacute; thể gặp phải [trong trang phục l&agrave;m việc] l&agrave; mặc quần &aacute;o qu&aacute; sexy.</p> <p>Đối với hầu hết c&aacute;c văn ph&ograve;ng c&ocirc;ng ty, những ch&acirc;n v&aacute;y cao từ 5 ph&acirc;n trở l&ecirc;n từ đầu gối đều được coi l&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp. &nbsp;Nếu bạn muốn mặc v&aacute;y ngắn hơn, h&atilde;y mặc chung với quần vớ (quần tất) m&agrave;u tối để tr&aacute;nh l&agrave;m lộ những phần da nhạy cảm. &nbsp;Đối với ch&acirc;n v&aacute;y, bạn chỉ n&ecirc;n mặc v&aacute;y 2-3 cm cao tr&ecirc;n đầu gối. Ngo&agrave;i ra, tuyệt đối kh&ocirc;ng mặc &aacute;o ba lỗ hoặc đầm c&oacute; phần kho&eacute;t lưng qu&aacute; thấp trừ khi bạn c&oacute; một &aacute;o kho&aacute;c ngo&agrave;i để che vai v&agrave; lưng của bạn.</p> <p><strong>&nbsp;Kh&ocirc;ng trang điểm</strong></p> <p>B&iacute; quyết l&agrave; trang điểm theo c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n v&agrave; ph&ugrave; hợp với gương mặt của bạn. Nếu mắt bạn th&acirc;m quầng, h&atilde;y đ&aacute;nh kem che khuyết điểm dưới v&ugrave;ng mắt. &nbsp;Phụ nữ n&ecirc;n trang điểm một ch&uacute;t, cho d&ugrave; bạn c&oacute; tự tin v&agrave;o vẻ đẹp &ldquo;mặt mộc&rdquo; của m&igrave;nh đến thế n&agrave;o. Phụ nữ kh&ocirc;ng trang điểm dễ tạo ấn tượng đầu ti&ecirc;n l&agrave; &ldquo;kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo; hoặc &ldquo;xuề x&ograve;a&rdquo;. Một nghi&ecirc;n cứu cho thấy rằng việc trang điểm thực sự c&oacute; thể gi&uacute;p bạn xuất hiện tự tin hơn nơi l&agrave;m việc. Nếu da của bạn kh&ocirc;ng đều m&agrave;u, h&atilde;y d&ugrave;ng một ch&uacute;t phấn nền. Chải một ch&uacute;t mascara sẽ gi&uacute;p mắt bạn nh&igrave;n tỉnh t&aacute;o hơn, v&agrave; thoa một ch&uacute;t son để bạn nh&igrave;n c&oacute; sức sống v&agrave; nhiều năng lượng hơn trong suốt ng&agrave;y l&agrave;m việc.</p> <p><strong>M&agrave;u sắc hỗn loạn&nbsp;</strong></p> <p>C&ugrave;ng l&uacute;c phối hợp 2 mẫu hoa văn kh&aacute;c nhau, hoặc nhiều&nbsp;m&agrave;u sắc đối chọi sẽ l&agrave;m bạn nh&igrave;n l&ograve;e loẹt v&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với m&ocirc;i trường l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp. Nếu bạn muốn thể hiện c&aacute; t&iacute;nh, c&oacute; thể chọn phụ kiện đơn giản c&ugrave;ng t&ocirc;ng m&agrave;u hoặc mặc&nbsp;một c&aacute;i &aacute;o m&agrave;u sắc nổi bật hơn để l&agrave;m điểm nhấn. Đa số phụ nữ th&iacute;ch mặc quần &aacute;o nhiều m&agrave;u sắc để tr&aacute;nh nh&agrave;m ch&aacute;n v&agrave; tạo sự ch&uacute; &yacute;. &nbsp;Nhưng c&ocirc;ng sở l&agrave; nơi bạn n&ecirc;n chọn những m&agrave;u sắc trung t&iacute;nh để thể hiện t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp. N&ecirc;n chọn quần &aacute;o m&agrave;u s&aacute;ng hoặc hoa văn nh&atilde; nhặn đơn giản.</p> <p><strong>Gi&agrave;y qu&aacute; cao, hoặc gi&agrave;y trệt</strong></p> <p>Thay v&igrave; đi gi&agrave;y bệt, chỉ cần chọn đ&ocirc;i gi&agrave;y c&oacute; th&ecirc;m một ch&uacute;t g&oacute;t, bạn sẽ c&oacute; d&aacute;ng đi &amp; d&aacute;ng đứng đẹp hơn, kh&ocirc;ng chỉ tăng chiều cao m&agrave; c&ograve;n tăng được sự tự tin.&nbsp;C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; bạn n&ecirc;n chọn g&oacute;t cao ph&ugrave; hợp trong khoảng từ 4-7cm v&agrave; một đ&ocirc;i gi&agrave;y đế mềm để cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i khi l&agrave;m việc. Trừ khi bạn đang l&agrave;m trong ng&agrave;nh thời trang, kh&ocirc;ng n&ecirc;n mang gi&agrave;y qu&aacute; cao nơi c&ocirc;ng sở. Đ&ocirc;i&nbsp;gi&agrave;y qu&aacute; cao hoặc gi&agrave;y hở mũi ch&acirc;n sẽ ph&ugrave; hợp vơi việc đi dự tiệc hoặc đến vũ trường hơn l&agrave; ph&ograve;ng l&agrave;m việc. Việc mang gi&agrave;y qu&aacute; cao thường xuy&ecirc;n cũng g&acirc;y ảnh hưởng kh&ocirc;ng tốt đến sức khỏe. Ngược lại, phụ nữ đi gi&agrave;y bệt thường cho&nbsp;cảm gi&aacute;c l&ocirc;i th&ocirc;i. &nbsp;</p> <p><strong>Hở nội y, d&acirc;y &aacute;o ngực, hoặc vằn quần l&oacute;t</strong></p> <p>Ngo&agrave;i việc chọn lựa một bộ nội y vừa kh&iacute;t với cơ thể, cần ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng mặc trang phục qu&aacute; b&oacute; s&aacute;t hoặc qu&aacute; mỏng l&agrave;m lộ ra nội y của bạn. Đ&acirc;y được coi l&agrave; một trong những sai lầm ngớ ngẩn về thời trang, nhưng người ta vẫn tiếp tục mắc phải. H&atilde;y nắm r&otilde; số đo c&aacute;c v&ograve;ng của cơ thể, v&agrave; học c&aacute;ch nhận diện v&oacute;c d&aacute;ng bản th&acirc;n để chọn đ&uacute;ng loại quần l&oacute;t c&oacute; thể che đi khuyết điểm.</p> <p>Trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave;u ph&ugrave; hợp, bạn n&ecirc;n mặc nội y m&agrave;u đen hoặc m&agrave;u da &ndash; l&agrave; sự lựa chọn h&agrave;ng đầu đối với trang phụ c&ocirc;ng sở, vừa đem lại sự k&iacute;n đ&aacute;o vừa l&agrave;m nổi bật l&agrave;n da trắng một c&aacute;ch kh&eacute;o l&eacute;o.Một nguy&ecirc;n tắc khi mặc nội y l&agrave; h&atilde;y chọn nội y c&ugrave;ng m&agrave;u với trang phục b&ecirc;n ngo&agrave;i để tr&aacute;nh thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng cần thiết.</p> <p><strong>&Aacute;p dụng 7 mẹo nhỏ về phục trang như tr&ecirc;n, tin rằng c&aacute;c chị em c&oacute; thể tự tin thể hiện bản th&acirc;n một c&aacute;ch chuy&ecirc;n nghiệp, tạo sự tin tưởng với đối t&aacute;c v&agrave; thăng tiến sự nghiệp.</strong></p> <p>&nbsp;</p>

- Lương cao mà không cần bằng cấp danh sách 5 nghề thú vị nhất / Xu hướng người Việt tìm chỗ làm ở công ty nước ngoài tăng đột biến

trang phuc

Ngày nay phụ nữ có vô số lựa chọn để thể hiện bản thân, tuy nhiên hãy lưu ý 7 sai lầm sau để có được vẻ ngoài chuyên nghiệp nơi công sở. Thương hiệu cá nhân được thể hiện từ ấn tượng đầu tiên. Đặc biệt đối với các chị em phụ nữ, hình ảnh bề ngoài và trang phục công sở đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện thương hiệu cá nhân, gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp, khách hàng, cũng như cấp quản lý.

 

Mùi thơm cơ thể nồng nàn

Nếu bạn dùng nước hoa, có một mùi hương riêng phù hợp cũng thể hiện được dấu ấn riêng. Nhưng được nhận ra bởi một mùi nước hoa áp đảo từ cách xa 50 mét trước và sau khi bạn vào văn phòng không phải là điều tốt. Hai lần xịt và xức thêm một chút vào cổ tay là vừa đủ. Đừng quên mang theo một vài thỏi chewing gum để nhai khử mùi đồ ăn sau khi ăn trưa. Mùi cơ thể là điều khá nhạy cảm với những người xung quanh. Đừng để cho mùi hương của bạn làm ảnh hưởng đến sự hiện diện của bạn. Hãy giữ vệ sinh tốt, đặc biệt là tại nơi làm việc là điều cơ bản nhất bạn cần phải làm. Ngoài việc tắm rửa hàng ngày, hãy chú ý đánh răng thường xuyên và sử dụng lăn khử mùi.

Tóc mới ngủ dậy

Tóc rối hoặc tóc ướt được xem là không chuyên nghiệp vì nhiều người đánh đồng mái tóc ướt là tóc chưa hoàn thành, gây ấn tượng rằng bạn chưa sẵn sàng để làm việc hoặc bạn không có thời gian vào buổi sáng để sấy khô tóc, từ đó có thể giả định rằng bạn không thực sự đặt công sức vào việc chuẩn bị sẵn sàng cho ngày làm việc. Tóc ướt hoặc tóc xoăn lộn xộn theo kiểu bed-head là xu hướng thời trang trong những năm gần đây.  Đáng tiếc đây không phải là kiểu tóc phù hợp nơi công sở.

Nếu bạn muốn tạo kiểu, có thể tham khảo một vài cách thắt bím hoặc búi tóc đơn giản và tập một vài lần để thành thạo trước khi áp dụng nơi công sở. Hãy làm khô tóc & chải tóc gọn gàng trước khi đến công ty.

Cổ áo quá thấp, hoặc chân váy quá cao

Theo một cuộc khảo sát ở Anh với 3.000 nhà quản lý, gần một nửa các vị sếp đã từ chối tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên nữ vì họ thường xuyên mặc cổ áo thấp để thu hút sự chú ý. Thay vì mặc những cổ áo thấp, bạn có thể mặc những chiếc đầm dài cổ yếm để tạo sự quyến rũ nhưng vẫn sang trọng. Chị em phụ nữ ngày nay rất biết làm đẹp và ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, tuy nhiên sai lầm lớn nhất phụ nữ có thể gặp phải [trong trang phục làm việc] là mặc quần áo quá sexy.

Đối với hầu hết các văn phòng công ty, những chân váy cao từ 5 phân trở lên từ đầu gối đều được coi là không phù hợp.  Nếu bạn muốn mặc váy ngắn hơn, hãy mặc chung với quần vớ (quần tất) màu tối để tránh làm lộ những phần da nhạy cảm.  Đối với chân váy, bạn chỉ nên mặc váy 2-3 cm cao trên đầu gối. Ngoài ra, tuyệt đối không mặc áo ba lỗ hoặc đầm có phần khoét lưng quá thấp trừ khi bạn có một áo khoác ngoài để che vai và lưng của bạn.

 Không trang điểm

Bí quyết là trang điểm theo cách tự nhiên và phù hợp với gương mặt của bạn. Nếu mắt bạn thâm quầng, hãy đánh kem che khuyết điểm dưới vùng mắt.  Phụ nữ nên trang điểm một chút, cho dù bạn có tự tin vào vẻ đẹp “mặt mộc” của mình đến thế nào. Phụ nữ không trang điểm dễ tạo ấn tượng đầu tiên là “không chuyên nghiệp” hoặc “xuề xòa”. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc trang điểm thực sự có thể giúp bạn xuất hiện tự tin hơn nơi làm việc. Nếu da của bạn không đều màu, hãy dùng một chút phấn nền. Chải một chút mascara sẽ giúp mắt bạn nhìn tỉnh táo hơn, và thoa một chút son để bạn nhìn có sức sống và nhiều năng lượng hơn trong suốt ngày làm việc.

Màu sắc hỗn loạn 

Cùng lúc phối hợp 2 mẫu hoa văn khác nhau, hoặc nhiều màu sắc đối chọi sẽ làm bạn nhìn lòe loẹt và không phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn thể hiện cá tính, có thể chọn phụ kiện đơn giản cùng tông màu hoặc mặc một cái áo màu sắc nổi bật hơn để làm điểm nhấn. Đa số phụ nữ thích mặc quần áo nhiều màu sắc để tránh nhàm chán và tạo sự chú ý.  Nhưng công sở là nơi bạn nên chọn những màu sắc trung tính để thể hiện tính chuyên nghiệp. Nên chọn quần áo màu sáng hoặc hoa văn nhã nhặn đơn giản.

Giày quá cao, hoặc giày trệt

Thay vì đi giày bệt, chỉ cần chọn đôi giày có thêm một chút gót, bạn sẽ có dáng đi & dáng đứng đẹp hơn, không chỉ tăng chiều cao mà còn tăng được sự tự tin. Cách tốt nhất là bạn nên chọn gót cao phù hợp trong khoảng từ 4-7cm và một đôi giày đế mềm để cảm giác thoải mái khi làm việc. Trừ khi bạn đang làm trong ngành thời trang, không nên mang giày quá cao nơi công sở. Đôi giày quá cao hoặc giày hở mũi chân sẽ phù hợp vơi việc đi dự tiệc hoặc đến vũ trường hơn là phòng làm việc. Việc mang giày quá cao thường xuyên cũng gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Ngược lại, phụ nữ đi giày bệt thường cho cảm giác lôi thôi.  

Hở nội y, dây áo ngực, hoặc vằn quần lót

Ngoài việc chọn lựa một bộ nội y vừa khít với cơ thể, cần chú ý không mặc trang phục quá bó sát hoặc quá mỏng làm lộ ra nội y của bạn. Đây được coi là một trong những sai lầm ngớ ngẩn về thời trang, nhưng người ta vẫn tiếp tục mắc phải. Hãy nắm rõ số đo các vòng của cơ thể, và học cách nhận diện vóc dáng bản thân để chọn đúng loại quần lót có thể che đi khuyết điểm.

Trường hợp không có màu phù hợp, bạn nên mặc nội y màu đen hoặc màu da – là sự lựa chọn hàng đầu đối với trang phụ công sở, vừa đem lại sự kín đáo vừa làm nổi bật làn da trắng một cách khéo léo.Một nguyên tắc khi mặc nội y là hãy chọn nội y cùng màu với trang phục bên ngoài để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết.

Áp dụng 7 mẹo nhỏ về phục trang như trên, tin rằng các chị em có thể tự tin thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp, tạo sự tin tưởng với đối tác và thăng tiến sự nghiệp.

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)