pho-chu-tich-xa
Ủy ban xã Huyền Sơn - Lục Nam - Bắc giang<" /> pho-chu-tich-xa
Ủy ban xã Huyền Sơn - Lục Nam - Bắc giang<" /> pho-chu-tich-xa
Ủy ban xã Huyền Sơn - Lục Nam - Bắc giang<" />
Trang:

Nợ tiền nhiều người. Phó chủ tịch xã "mất tích" nhiều ngày

Thứ sáu, 03/04/2020 | 09:14
Thứ sáu, 05/08/2018 | 22:33

Nợ tiền nhiều người. Phó chủ tịch xã "mất tích" nhiều ngày

<p style="text-align:center"><img alt="pho-chu-tich-xa" src="/Content/editorimages/images/pho-chu-tich-xa.jpg" /><br /> Ủy ban x&atilde; Huyền Sơn - Lục Nam - Bắc giang</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin với B&aacute;o <a href="http://danhbavieclam.vn">Danhbavieclam.vn</a>, Trưởng C&ocirc;ng an x&atilde; Huyền Sơn, &ocirc;ng Trần Quang Thu&nbsp;cho biết,&nbsp;chiều&nbsp;28/6, &ocirc;ng Vinh vẫn đến trụ sở dự cuộc họp &quot;đ&aacute;nh gi&aacute; kiểm điểm 6 th&aacute;ng đầu năm 2018 của UBND x&atilde; Huyền Sơn&rdquo;. Tuy nhi&ecirc;n, đến s&aacute;ng 29/6, mọi người kh&ocirc;ng thấy &ocirc;ng Vinh đi học buổi học Nghị quyết Trung ương 7.</p> <p>&Ocirc;ng&nbsp;H&agrave; Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết, sau gần nửa th&aacute;ng vắng b&oacute;ng ở địa phương, &ocirc;ng B&ugrave;i Quang Vinh, Ph&oacute; chủ tịch UBND x&atilde; Huyền Sơn đ&atilde; quay về nh&agrave;.</p> <p>&Ocirc;ng&nbsp;Hợp cũng cho hay, UBND huyện vừa ra quyết định b&atilde;i nhiệm mọi chức vụ trong ch&iacute;nh quyền x&atilde; Huyền Sơn đối với &ocirc;ng Vinh v&igrave; l&yacute; do vắng mặt l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng l&yacute; do l&agrave;m ảnh hưởng đến c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p>Theo &ocirc;ng Hợp, &ocirc;ng Vinh v&igrave; nợ tiền của một số hộ d&acirc;n sinh sống tại địa phương v&agrave; kh&ocirc;ng đủ khả năng chi trả n&ecirc;n đ&atilde;&nbsp;&quot;mất t&iacute;ch&quot;, kh&ocirc;ng đến nhiệm sở l&agrave;m việc. V&agrave; &ocirc;ng Vinh mới chỉ về nh&agrave; 2 ng&agrave;y nay.&nbsp;</p> <p>&quot;Hiện tại chưa thể giao cho ai được v&igrave; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ. Trước mắt, Chủ tịch UBND x&atilde; sẽ ki&ecirc;m nhiệm vị tr&iacute; n&agrave;y&quot;.Hợp cho biết dự định về vị tr&iacute; thay thế &ocirc;ng Vinh.&nbsp;</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng B&ugrave;i Văn Vinh từng l&agrave;m Trưởng C&ocirc;ng an x&atilde; rồi được bầu giữ cương vị Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; Huyền Sơn từ năm 2015.</p>

- Sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào đã ảnh hưởng đến miền Tây / Bệnh nhân được BHYT thanh toán cho số tiền khung lên tới 1,4 tỉ đồng.

pho-chu-tich-xa
Ủy ban xã Huyền Sơn - Lục Nam - Bắc giang

Theo thông tin với Báo Danhbavieclam.vn, Trưởng Công an xã Huyền Sơn, ông Trần Quang Thu cho biết, chiều 28/6, ông Vinh vẫn đến trụ sở dự cuộc họp "đánh giá kiểm điểm 6 tháng đầu năm 2018 của UBND xã Huyền Sơn”. Tuy nhiên, đến sáng 29/6, mọi người không thấy ông Vinh đi học buổi học Nghị quyết Trung ương 7.

Ông Hà Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết, sau gần nửa tháng vắng bóng ở địa phương, ông Bùi Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Huyền Sơn đã quay về nhà.

Ông Hợp cũng cho hay, UBND huyện vừa ra quyết định bãi nhiệm mọi chức vụ trong chính quyền xã Huyền Sơn đối với ông Vinh vì lý do vắng mặt lâu ngày không lý do làm ảnh hưởng đến công tác.

Theo ông Hợp, ông Vinh vì nợ tiền của một số hộ dân sinh sống tại địa phương và không đủ khả năng chi trả nên đã "mất tích", không đến nhiệm sở làm việc. Và ông Vinh mới chỉ về nhà 2 ngày nay. 

"Hiện tại chưa thể giao cho ai được vì liên quan đến công tác cán bộ. Trước mắt, Chủ tịch UBND xã sẽ kiêm nhiệm vị trí này".Hợp cho biết dự định về vị trí thay thế ông Vinh. 

Trước đó, ông Bùi Văn Vinh từng làm Trưởng Công an xã rồi được bầu giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn từ năm 2015.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)